Informácie o bezplatných a platených službách nájdete v cenníku.

 

Základné vlastnosti priestorov
Znak + znamená polovicu hviezdičky
Počet lôžok


 


Mena, v ktorej budú uvádzané ceny
Jazyk, v ktorom budú zadávané textové položky
Kontaktné údaje

Tu zadajte kontakty na osoby, ktoré majú u Vás na starosti objednávanie ubytovania, pobytov a konferenčných priestorov.

Pokiaľ objednávanie vykonáva jedna osoba stačí vyplniť kontakt na recepciu.

Meno E-mail Telefón Mobil
Zoznam izieb na ubytovanie
Typy izieb Počet izieb Cena Poznámka
Od Do
Zoznam prednáškových a prezentačných sál
Typy sál (veľkosť) Počet sál Cena/deň bez DPH Vlastnosti prednáškových sál
Od Do Klíma Okná Poznámka

Tento počet nie je obyčajným súčtom počtov sál uvedených v tabuľke. Pokiaľ máte jednu veľkú sálu, ktorú viete napr. rozdeliť posuvnou stenou na dve, v tabuľke budete mať túto sálu 3x. Jedenkrát ako veľkú a dvakrát ako malú sálu. V celkovom súčte ju uveďte len raz, pretože nie je možné súčasne využiť všetky sály. Tu uveďte celkový počet len nerozdelených sál.

Zoznam ďalších služieb, ktoré ponúkame
Typy služieb Popis služieb
Popis činnosti

Zadajte stručný popis hotela, penziónu alebo konferenčných priestorov.

Formátovanie textu

*zvýraznenie kurzívou*

**silné zvýraznenie**

"názov odkaz":http://adresa

- zoznam

viac možností