Poradenstvo a vzdelávanie v oblastiach priemyselného inžinierstva, strategických inovácií, reštrukturalizácií, zvyšovania výkonnosti a rozvoja podnikovej kultúry.

Našou najsilnejšou stránkou je tím skutočných profesionálov s veľkými praktickými skúsenosťami, ktorí patria k lídrom vo svojom odbore.

Sme prepojení na medzinárodnú sieť významných partnerov v oblasti výskumu a inovácií, vrátane Fraunhoferovej spoločnosti.

V súvislosti s našou pozíciou si uvedomujeme i svoju spoločenskú zodpovednosť a preto dlhodobo podporujeme vybrané projekty neziskových organizácií, jednotlivcov i študentov.

Referencie

 • IFE-CR
 • Embraco
 • Boge Elastmetall Slovakia
 • ZF Slovakia
 • ACO Industries
 • Kia Motors Slovakia
 • Tawesco
 • VÚHŽ
 • OMS
 • Greiner assistec
 • V-Podlahy
 • Ecco Slovakia
 • LKT
 • Fosfa

Firma ponúka vzdelávacie aktivity

Kurzy pre verejnosť

1. A3 Report (Žilina)
21.8.2017
174 €
2. Kata zlepšovanie (Zlín)
22.8 - 23.8.2017 (2)
348 €
3. Zdieľanie znalostí pre vývojárov a inovátorov (Slovensko)
24.8.2017 (5)
1 944 €
4. Ako doťahovať veci do konca a skracovať vývojové časy, agilné vedenie… (Prešov)
24.8.2017
216 €
5. Nové trendy v obrábaní (Mýto)
5.9.2017
216 €
6. Shop Floor manažment - znižovanie problémov na dielni (Žilina)
6.9.2017
174 €
7. MASTER ŠTÚDIUM priemyselného inžinierstva (Žilina)
7.9.2017 - 30.9.2018
7 200 €
8. Obchod a marketing (Žilina)
11.9 - 12.9.2017
384 €
9. Aplikácia ťahových princípov riadenia (Žilina)
13.9 - 14.9.2017
384 €
10. Akadémia inovácií (Slovensko)
19.9 - 20.9.2017 (4)
1 536 €
11. Ergonómia a projektovanie pracovísk (Žilina)
19.9 - 20.9.2017
384 €
12. Ako dosiahnuť konkurenčnú výhodu cez inovácie (Trenčín)
19.9 - 20.9.2017
384 €
13. Lean Six Sigma – Black Belt (Žilina)
19.9 - 21.9.2017 (3)
1 920 €
14. Riadenie dodávateľských reťazcov (Supply Chain Management) (Žilina)
21.9.2017
174 €
15. Master štúdium priemyselného inžinierstva (Česko)
21.9.2017 - 30.9.2018
7 200 €
16. Motivácia a hodnotenie zamestnacov (Žilina)
21.9 - 22.9.2017
384 €
17. Trendy projektovania a zlepšovania montáže (Žilina)
21.9.2017
174 €
18. European Study Tour (Česká republika, Nemecko)
25.9 - 29.9.2017
1 800 €
19. Lean Six Sigma – Green Belt (Žilina)
26.9 - 27.9.2017 (6)
2 112 €
20. Líder expert pre majstrov (Žilina)
28.9.2017 (5)
960 €
21. Audity procesov a LPA audity (Žilina)
28.9.2017
174 €
22. Štatistické riadenie procesov a spôsobilosť meracích systémov - SPC a… (Žilina)
4.10.2017
174 €
23. Normovanie práce v údržbe a logistike metodikou MAXIMOST (Žilina)
5.10 - 6.10.2017
384 €
24. Logistik Expert (Žilina)
5.10 - 6.10.2017 (6)
2 268 €
25. Úvod do logistiky (Žilina)
5.10 - 6.10.2017
384 €
26. Základy štíhlej logistiky (Žilina)
9.10.2017
192 €
27. Ako inovovať podnikateľský model a procesy (Dubnica nad Váhom)
10.10 - 11.10.2017
384 €
28. Metodika tvorby pracovného systému a normovania (Žilina)
10.10 - 11.10.2017
384 €
29. Expert normovač (Žilina)
10.10 - 11.10.2017 (5)
1 920 €
30. Implementácia štíhlej výroby v podniku (Žilina)
10.10.2017
192 €
31. Základné techniky riešenia problémov v podnikoch (Žilina)
11.10.2017
174 €
32. Odmeňovanie zamestnancov (Žilina)
12.10 - 13.10.2017
384 €
33. MASTER ŠTÚDIUM štíhlej administratívy (Žilina)
12.10 - 30.10.2017
4 080 €
34. Digitálny podnik (Bratislava)
17.10.2017
216 €
35. Systematický postup znižovania prácnosti (Žilina)
17.10 - 18.10.2017
384 €
36. Vedenie tímu obchodných zástupcov (Žilina)
17.10 - 18.10.2017
384 €
37. Vedenie tímu obchodných zástupcov (Žilina)
17.10 - 18.10.2017
384 €
38. Škola majstrov vo výrobe (Žilina)
18.10.2017 - 19.10.2018
3 480 €
39. Inovácie (Žilina)
19.10 - 20.10.2017
384 €
40. Líder Expert - pre stredný manažment (Žilina)
23.10.2017 (5)
960 €
41. Zlepšovanie procesov vo výrobe – Kaizen (Žilina)
7.11.2017
174 €
42. Rýchle zoraďovanie strojov a zariadení - SMED (Žilina)
8.11.2017
174 €
43. Časové štúdie (Žilina)
9.11 - 10.11.2017
384 €
44. Time manažment a self manažment (Žilina)
13.11 - 14.11.2017
384 €
45. Ako si vybudovať digitálny ekosystém (Bratislava)
15.11.2017
216 €
46. Nové trendy v materiáloch - kompozity (Brno)
5.12.2017
216 €
47. Prezentačný deň - Malacky (Malacky)
otvára sa ročne
0 €
48. Benchmarkový audit (Slovensko)
otvára sa podľa záujmu
1 320 €

Kurzy na mieru

1. A3 Report (Žilina)
odporúčaný rozsah 1 deň
2. Aplikácia ťahových princípov riadenia (Žilina)
odporúčaný rozsah 2 dni
3. Audity procesov a LPA audity (Žilina)
odporúčaný rozsah 1 deň
4. Ergonómia a projektovanie pracovísk (Žilina)
odporúčaný rozsah 2 dni
5. European Study Tour (Česká republika, Nemecko)
odporúčaný rozsah 5 dní
6. Expert normovač (Žilina)
odporúčaný rozsah 10 dní
7. Kata zlepšovanie (Zlín)
odporúčaný rozsah 2 dni
8. Lean Six Sigma – Green Belt (Žilina)
odporúčaný rozsah 11 dní
9. Líder Expert - pre stredný manažment (Žilina)
odporúčaný rozsah 5 dní
10. Líder expert pre majstrov (Žilina)
odporúčaný rozsah 5 dní
11. Logistik Expert (Žilina)
odporúčaný rozsah 12 dní
12. Ľudia okolo nás (Oravská Lesná)
odporúčaný rozsah 4 dni
13. Metodika tvorby pracovného systému a normovania (Žilina)
odporúčaný rozsah 2 dni
14. Shop Floor manažment - znižovanie problémov na dielni (Žilina)
odporúčaný rozsah 1 deň
15. Time manažment a self manažment (Žilina)
odporúčaný rozsah 2 dni
16. Trendy projektovania a zlepšovania montáže (Žilina)
odporúčaný rozsah 1 deň
17. Vedenie tímu obchodných zástupcov (Žilina)
odporúčaný rozsah 2 dni
18. Základné techniky riešenia problémov v podnikoch (Žilina)
odporúčaný rozsah 1 deň
19. Zlepšovanie procesov vo výrobe – Kaizen (Žilina)
odporúčaný rozsah 1 deň

Žiadne položky.

Žiadne položky.

Štúdiá na VŠ

1. PODNIKATEĽSKÁ UNIVERZITA
externé, kvalifikačne  (Žilina)
Lokalita firmy
Kontaktné údaje
Adresa
Predmestská 8600/95, Žilina, 010 01
IČO
36423947
DIČ
2021888132
Tel:
+421412399080
Fax:
+4210412399082
Web:
www.ipaslovakia.sk
Email:
info@ipaslovakia.sk
Kurzy pre verejnosť

Poskytujeme kompletný program rozvoja pracovníkov od vrcholového manažmentu cez stredný manažment, priemyslových inžinierov a majstrov až po radových pracovníkov vo výrobe alebo v iných oddeleniach.

Naše vzdelávanie je zamerané na praktické riešenie problémov v podniku, individuálny rozvoj človeka, objavovanie vlastného talentu a motiváciu zvnútra. Všetky tréningové a rozvojové programy pre Vás pripravujeme na základe odborných skúseností našich lektorov, ktorí sú dennodenne konfrontovaní s praxou.

Jednotlivé tréningy realizujeme formou otvoreného vzdelávania v našich tréningových centrách podľa aktuálnej ponuky. Na základe požiadavky vieme tréning realizovať formou firemného vzdelávania priamo u Vás s upraveným obsahom tréningu.

Kurzy na mieru

Počas tréningov sa snažíme maximálne využiť Vaše reálne prostredie, v ktorom prebieha výučba. V rámci tréningu sa riešia konkrétne problémy, na ktorých účastníci získajú praktické zručnosti a návod ako riešiť obdobné problémy v budúcnosti.

Prierezovo vieme tému vyskladať z nasledovných oblastí:

 • Strategické inovácie a príležitosti
 • Reštrukturalizácie a reinžiniering
 • Zvyšovanie výkonnosti procesov
 • Najlepšie nástroje priemyselného inžinierstva
 • Rozvoj podnikovej kultúry prostredníctvom softskills

Okrem rozvojových a vzdelávacích programov Vám vieme naše skúsenosti odovzdať aj prostredníctvom poradenstva, koučingu, prípadne ich kombináciou.

Poradenstvo

Analýza potenciálov

Strategické inovácie a príležitosti

Reštrukturalizácie a reinžiniering

Zvyšovanie výkonnosti procesov

 • Optimalizácia logistických procesov
 • Optimalizácia počtu pracovných miest
 • Zlepšovanie dodávateľskej schopnosti
 • Zlepšovanie kvality
 • Znižovanie nákladov na produkt
 • Zvyšovanie produktivity stroja, linky, človeka

Najlepšie praktiky priemyselného inžinierstva

 • Štíhla výroba, Štíhle pracovisko – 5S, Mapovanie toku hodnôt, SMED, Štíhla administratíva, Tímová práca, Systémy údržby, Kalkulácie nákladov, Six Sigma, Ergonomika, Analýza a meranie práce, Dielenské plánovanie a riadenie výroby, Nástroje riadenia kvality, Systémy zlepšovania, Simulácia, Bezpečné pracovisko, Odstraňovanie úzkych miest a obmedzení

Riadenie podnikovej kultúry

 • Nákupné zručnosti
 • Obchodné a predajné zručnosti
 • Rozvoj personálneho oddelenia

Interim manažment

Nenašli ste kurz, ktorý ste hľadali?

Zadajte dopyt na vzdelávacie služby, ktorý bude rozposlaný vzdelávacím spoločnostiam na stránkach www.education.sk.

Zadať dopyt