Rozširujúce, inovačné , aktualizačné a špecializačné štúdia špeciálnej pedagogiky pre učiteľov,vychovávateľov a majstrov OV. Rozširujúce štúdiá pre učiteľov v odboroch Slovenský jazyk, Anglický jazyk, Nemecký jazyk, Biológia, História, Telesná výchova, Psychológia, a iné. Doplňujúce pedagogické štúdium. Rekvalifikačné štúdiá: Základy práce na počítači Jazykové kurzy angličtiny pre všetky stupne pokročilosti pre individuálnych zamestnancov a firmy. Prípravné kurzy v rôznych odboroch.

Referencie

  • Pedagogická fakulta UK v Bratislave
  • Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici
  • Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici
  • Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave

Firma ponúka vzdelávacie aktivity

Žiadne položky.

Žiadne položky.

Žiadne položky.

Žiadne položky.

Štúdiá na VŠ

1. Doplňujúce pedagogické štúdium
externé, kvalifikačne  (Žilina)
2. ŠTÚDIÁ ŠPECIÁLNEJ PEDAGOGIKY PRE UČITEĽOV, UČITEĽKY MŠ,…
externé, kvalifikačne  (Žilina)
3. Učiteľstvo biológie - rozširujúce štúdium
externé, kvalifikačne  (Žilina)
4. Učiteľstvo geografie - rozširujúce štúdium
externé, kvalifikačne  (Žilina)
5. Učiteľstvo histórie - rozširujúce štúdium
externé, kvalifikačne  (Žilina)
6. Učiteľstvo pre predprimárne vzdelávanie - rozširujúce štúdium
externé, kvalifikačne  (Žilina)
7. Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry - rozširujúce štúdium
externé, kvalifikačne  (Žilina)
8. Učiteľstvo telesnej výchovy - rozširujúce štúdium
externé, kvalifikačne  (Žilina)
9. Učiteľstvo výchovy k občianstvu
externé, kvalifikačne  (Žilina)
10. Učiteľstvo výtvarného umenia - rozširujúce štúdium
externé, kvalifikačne  (Žilina)
Lokalita firmy
Kontaktné údaje
Adresa
Antona Bernoláka 51, Žilina, 010 01
IČO
31576575
DIČ
2020669101
Tel:
041 / 5621 183, 0908 277 328
Web:
www.ipvza.sk
Email:
ipv@ipvza.sk
Člen AIVD SR