TOP CONSULT GROUP, s.r.o. a Vzdelávacie a konferenčné centrum INTENZÍVA, s.r.o. sa dohodli na spolupráci od septembra 2012 s cieľom rozšíriť a skvalitniť služby svojim klientom.

TOP CONSULT GROUP, s.r.o.: je personálno-poradenská spoločnosť, ktorá sa orientuje na vyhľadávanie a výber pracovníkov v oblasti manažmentu, ako i širšiemu personálnemu poradenstvu a personálnemu auditu. V rámci tréningovej sekcie organizuje verejné i firemné tréningové programy zamerané na oblasť soft skills, tiež jazykové kurzy, outdoorové programy, firemné dni, koučing, či tvorbu motivačných a hodnotiacich systémov spoločností.

Vzdelávacie a konferenčné centrum INTENZÍVA, s.r.o.: zameriava sa na rozvíjanie kompetencií manažérov a špecialistov – sprístupňuje dlhodobé certifikované vzdelávanie a aktuálne programy k vybraným témam z oblastí manažmentu, ľudských zdrojov, marketingu, predaja a logistiky. Organizuje konferencie s vlastným know-how a realizuje akcie konferenčného typu na objednávku.

Referencie

 • AHOLD Retail Slovakia, k.s.
 • AREVA T&D. spol. s r.o.
 • BRVZ, s.r.o.
 • Cora Geo, s.r.o.
 • Dachser Slovakia, a.s.
 • General Factoring, a.s.
 • Faurecia Slovakia, s.r.o.
 • Heineken Slovensko, a.s.
 • Lenovo (Slovakia), s.r.o.
 • Metsä Tissue, a.s.
 • PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o.
 • Rudos Ružomberok, s.r.o.
 • SCA Hygiene Products, s.r.o.
 • Stredoslovenská energetika, a.s.
 • Tatra Banka, a.s.
 • BTG Slovakia, a.s.
 • HSG Zander Slovakia, s.r.o.
 • Embraco Slovakia, s.r.o.
 • First Data Slovakia, s.r.o.
 • Slovenské elektrárne, a.s., člen skupiny ENEL
 • ContiTech Vibration Control Slovakia, s.r.o.
 • ZKW Slovakia, s.r.o.
 • SIKA Slovensko, s.r.o.
 • Continental Matardor Rubber, s.r.o.

Firma ponúka vzdelávacie aktivity

Kurzy pre verejnosť

1. Ako úspešne komunikovať s médiami a novinármi (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
318 €
2. Asertívna komunikácia a riešenie konfliktov (Bratislava 1)
2.10 - 3.10.2017
312 €
3. Behaviorálne interview (Bratislava 1)
6.10.2017
204 €
4. Change management (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
360 €
5. Digitálny marketing NOVINKA (certifikovaný kurz) (Bratislava)
18.10 - 30.11.2017
1 188 €
6. Dnes kreatívne / Zajtra efektívne - NOVINKA! (Bratislava 1)
26.10 - 27.10.2017 (2)
312 €
7. Efektívna prezentácia seba, produktov a služieb (Bratislava 1)
otvára sa podľa záujmu
324 €
8. Efektívny systém vzdelávania ako podpora výkonu firmy (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
318 €
9. Emocionálna inteligencia a úspešnosť v zamestnaní - NOVINKA (Bratislava )
8.11.2017
204 €
10. Interkultúrne vyjednávanie v korporátnom prostredí - NOVINKA (Bratislava)
21.11.2017
204 €
11. Koučing - ako ho využiť pri vedení ľudí - NOVINKA! (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
336 €
12. Logistika distribúcie a skladovania (Bratislava)
8.11 - 9.11.2017
444 €
13. Logistika výroby - plánovanie a riadenie (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
444 €
14. Manažérska psychológia v praxi - NOVINKA (Bratislava)
19.10 - 20.10.2017
312 €
15. Manažment pohľadávok - Vymáhanie pohľadávok (Bratislava)
13.11.2017
204 €
16. Multikultúrna komunikácia (Bratislava 1)
otvára sa podľa záujmu
204 €
17. Praktická personalistika vo firme - ako zefektívniť personálne… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
318 €
18. Presentation Skills in English Language (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
336 €
19. Profesionálny nákupca a jeho vyjednávanie (Bratislava )
23.11 - 24.11.2017
312 €
20. Profesionálny obchodník (Bratislava 1)
15.11 - 16.11.2017
312 €
21. Psychológia vo výberovom pohovore - NOVINKA (Bratislava 1)
6.10.2017
204 €
22. Riadenie a vedenie ľudí (Bratislava 1)
17.10 - 18.10.2017
324 €
23. Stavba a motivácia tímu - NOVINKA! (Bratislava 1)
9.11 - 10.11.2017
324 €
24. Stres management a riadenie výkonnosti (Bratislava 1)
19.9 - 20.9.2017
324 €
25. Telefonická komunikácia so zákazníkom (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
312 €
26. Vedenie hodnotiacich rozhovorov (Bratislava 1)
11.12 - 12.12.2017
324 €
27. Vedenie výberových pohovorov (Bratislava 1)
11.10 - 12.10.2017
312 €
28. Vyjednávacie zručnosti pre pokročilých (Bratislava 1)
6.11 - 7.11.2017
312 €
29. Vyjednávanie, argumentácia, presviedčanie - zamerané na logistiku (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
318 €
30. Zákonník práce vo svetle legislatívnych zmien 2017 (Bratislava)
10.10.2017 (2)
180 €

Kurzy na mieru

1. Ako úspešne komunikovať s médiami a novinármi (Bratislava)
odporúčaný rozsah 1 deň
2. Asertívna komunikácia a riešenie konfliktov (Bratislava 1)
odporúčaný rozsah 16 hodín
3. Behaviorálne interview (Bratislava 1)
odporúčaný rozsah 8 hodín
4. Change management (Bratislava)
odporúčaný rozsah 16 hodín
5. Digitálny marketing NOVINKA (certifikovaný kurz) (Bratislava)
odporúčaný rozsah 5 dní
6. Dnes kreatívne / Zajtra efektívne - NOVINKA! (Bratislava 1)
odporúčaný rozsah 12 hodín
7. Efektívna prezentácia seba, produktov a služieb (Bratislava 1)
odporúčaný rozsah 16 hodín
8. Emocionálna inteligencia a úspešnosť v zamestnaní - NOVINKA (Bratislava )
odporúčaný rozsah 8 hodín
9. Interkultúrne vyjednávanie v korporátnom prostredí - NOVINKA (Bratislava)
odporúčaný rozsah 8 hodín
10. Koučing - ako ho využiť pri vedení ľudí - NOVINKA! (Bratislava)
odporúčaný rozsah 16 hodín
11. Logistika distribúcie a skladovania (Bratislava)
odporúčaný rozsah 2 dni
12. Logistika výroby - plánovanie a riadenie (Bratislava)
odporúčaný rozsah 2 dni
13. Manažérska psychológia v praxi - NOVINKA (Bratislava)
odporúčaný rozsah 16 hodín
14. Manažment pohľadávok - Vymáhanie pohľadávok (Bratislava)
odporúčaný rozsah 8 hodín
15. Multikultúrna komunikácia (Bratislava 1)
odporúčaný rozsah 8 hodín
16. Presentation Skills in English Language (Bratislava)
odporúčaný rozsah 16 hodín
17. Profesionálny nákupca a jeho vyjednávanie (Bratislava )
odporúčaný rozsah 16 hodín
18. Profesionálny obchodník (Bratislava 1)
odporúčaný rozsah 16 hodín
19. Psychológia vo výberovom pohovore - NOVINKA (Bratislava 1)
odporúčaný rozsah 8 hodín
20. Riadenie a vedenie ľudí (Bratislava 1)
odporúčaný rozsah 16 hodín
21. Stavba a motivácia tímu - NOVINKA! (Bratislava 1)
odporúčaný rozsah 16 hodín
22. Stres management a riadenie výkonnosti (Bratislava 1)
odporúčaný rozsah 16 hodín
23. Telefonická komunikácia so zákazníkom (Bratislava)
odporúčaný rozsah 16 hodín
24. Vedenie hodnotiacich rozhovorov (Bratislava 1)
odporúčaný rozsah 16 hodín
25. Vedenie výberových pohovorov (Bratislava 1)
odporúčaný rozsah 16 hodín
26. Vyjednávacie zručnosti pre pokročilých (Bratislava 1)
odporúčaný rozsah 16 hodín
27. Vyjednávanie, argumentácia, presviedčanie - zamerané na logistiku (Bratislava)
odporúčaný rozsah 1 deň
28. Zákonník práce vo svetle legislatívnych zmien 2017 (Bratislava)
odporúčaný rozsah 8 hodín

Žiadne položky.

Žiadne položky.

Žiadne položky.

Lokalita firmy
Kontaktné údaje
Adresa
Svetlá 10, Bratislava 1, 811 02
IČO
35732130
DIČ
2020252003
Tel:
0915 725 884, 0915 725 884
Web:
http://www.tcg.sk/index.php?lang=sk
Email:
treningy@tcg.sk
Člen AIVD SR
Poradenstvo
 • Personalistika
  • Assessment/Development Center
  • Hodnotenie výkonu zamestnancov
  • Odmeňovanie a motivačné systémy
 • Manažment
  • soft skills „šité na mieru“ – uzatvorené (firemné) tréningy
  • soft skills – otvorené tréningy
 • Rôzne

Nenašli ste kurz, ktorý ste hľadali?

Zadajte dopyt na vzdelávacie služby, ktorý bude rozposlaný vzdelávacím spoločnostiam na stránkach www.education.sk.

Zadať dopyt