• poskytovanie bezpečnostnotechnických služieb,
  • poskytovanie služieb technika požiarnej ochrany,
  • poskytovanie pracovných zdravotných služieb,
  • vývoj a predaj softvéru Bezpečnostno-technický systém (BTS),
  • organizovanie všeobecných a odborných školení v oblasti BOZP,
  • vykonávanie odborných prehliadok a skúšok VTZ,
  • servis požiarnotechnických zariadení,
  • poradenstvo v oblasti BOZP, OPP, ŽP a CO

Firma ponúka vzdelávacie aktivity

Kurzy pre verejnosť

1. Aktualizačná odborná príprava bezpečnostných a autorizovaných… (Košice)
4.5 - 5.5.2017
75 €
2. Základný kurz bezpečnostných technikov (Bratislava)
15.5 - 13.6.2017
546 €
3. Kurz LEKTOR (Košice)
15.5 - 7.6.2017
204 €
4. Zvýhodnený balík kvalifikačných kurzov - Kurz bezpečnostný technik a… (Bratislava)
15.5 - 13.6.2017
829 €
5. Kurz prvej pomoci (Košice)
9.6.2017
33 €
6. Aktualizačná odborná príprava technikov požiarnej ochrany (Košice)
12.6 - 14.6.2017
156 €
7. Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany (Košice)
otvára sa polročne
378 €
8. Základný kurz bezpečnostných technikov (Košice)
otvára sa polročne
546 €
9. Aktualizačná odborná príprava technikov požiarnej ochrany (Bratislava)
otvára sa polročne
156 €
10. Aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikova a… (u Vás doma, či v práci)
otvára sa podľa záujmu
60 €
11. Kurz prvej pomoci (Bratislava)
otvára sa štvrťročne
33 €
12. Základný kurz o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike (Bratislava)
otvára sa štvrťročne
96 €
13. Seminár POVINNOSTI ZAMESTNÁVATEĽA V OBLASTI OCHRANY ZDRAVIA PRI… (Bratislava)
otvára sa polročne
57 €
14. Kurič (Košice)
otvára sa podľa záujmu
132 €
15. Aktualizačná odborná príprava pre elektrotechnikov (Košice)
otvára sa štvrťročne
54 €
16. Kurz pre koordinátorov bezpečnosti - Stavenisko a koordinácia na… (Bratislava)
otvára sa polročne
69 €
17. Odborná spôsobilosť v elektrotechnike - §21, §22, §23 (Košice)
otvára sa štvrťročne
96 €
18. Aktualizačné odborné prípravy: obsluha vyhradených technických… (Košice)
otvára sa štvrťročne
54 €
19. Aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov a ABT (Bratislava)
otvára sa štvrťročne
75 €
20. Kurz " Lektor " (Bratislava)
otvára sa polročne
204 €
21. Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany (Bratislava)
otvára sa polročne
378 €
22. Aktualizačná odborná príprava elektrotechnikov (Bratislava)
otvára sa štvrťročne
54 €
23. seminár "PRÁVNE POHĽADY ZAMESTNÁVATEĽA A INŠPEKCIE PRÁCE NA… (Bratislava)
otvára sa polročne
80 €
24. ZÁKON O ODPADOCH - povinnosti, vedenie evidencie a hlásenia (Bratislava)
otvára sa polročne
120 €

Kurzy na mieru

1. Aktualizačná odborná príprava elektrotechnikov (Bratislava)
odporúčaný rozsah 8 hodín
2. Kurz prvej pomoci (Košice)
odporúčaný rozsah 8 hodín
3. Kurz prvej pomoci (Bratislava)
odporúčaný rozsah 8 hodín
4. Odborná spôsobilosť v elektrotechnike - §21, §22, §23 (Košice)
odporúčaný rozsah 24 hodín
5. Základný kurz o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike (Bratislava)
odporúčaný rozsah 20 hodín

Žiadne položky.

Žiadne položky.

Žiadne položky.

Lokalita firmy
Kontaktné údaje
Adresa
Štúrova 6, Košice, 040 01
IČO
36191337
DIČ
2020045863
Tel:
055/720 16 10-4
Fax:
055/720 16 10
Web:
www.besoft.sk
Email:
besoft@besoft.sk
Certifikát ISO

Nenašli ste kurz, ktorý ste hľadali?

Zadajte dopyt na vzdelávacie služby, ktorý bude rozposlaný vzdelávacím spoločnostiam na stránkach www.education.sk.

Zadať dopyt