• poskytovanie bezpečnostnotechnických služieb,
  • poskytovanie služieb technika požiarnej ochrany,
  • poskytovanie pracovných zdravotných služieb,
  • vývoj a predaj softvéru Bezpečnostno-technický systém (BTS),
  • organizovanie všeobecných a odborných školení v oblasti BOZP,
  • vykonávanie odborných prehliadok a skúšok VTZ,
  • servis požiarnotechnických zariadení,
  • poradenstvo v oblasti BOZP, OPP, ŽP a CO

Firma ponúka vzdelávacie aktivity

Kurzy pre verejnosť

1. Aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov a ABT… (Bratislava)
11.9 - 12.9.2017 (2)
75 €
2. Kurz prvej pomoci (Košice)
12.9.2017
33 €
3. Odborná spôsobilosť v elektrotechnike - §21, §22, §23 (Košice)
13.9 - 18.9.2017
96 €
4. Kurz prvej pomoci (Bratislava)
19.9.2017 (3)
33 €
5. Aktualizačná odborná príprava pre elektrotechnikov (Košice)
19.9.2017
54 €
6. Kurič (Košice)
20.9 - 21.9.2017
132 €
7. Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany (Košice)
25.9 - 20.10.2017
378 €
8. Základný kurz o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike (Bratislava)
26.9 - 28.9.2017
96 €
9. Aktualizačná odborná príprava elektrotechnikov (Bratislava)
28.9.2017
54 €
10. Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany (Bratislava)
2.10 - 24.11.2017
378 €
11. Zvýhodnený balík kvalifikačných kurzov - Kurz bezpečnostný technik a… (Bratislava)
2.10 - 24.11.2017
829 €
12. Základný kurz bezpečnostných technikov (Bratislava)
9.10 - 16.11.2017
546 €
13. Aktualizačná odborná príprava technikov požiarnej ochrany (Košice)
9.10 - 11.10.2017
156 €
14. Aktualizačná odborná príprava bezpečnostných a autorizovaných… (Košice)
12.10 - 13.10.2017
75 €
15. Aktualizačné odborné prípravy: obsluha vyhradených technických… (Košice)
20.10.2017
54 €
16. Základný kurz bezpečnostných technikov (Košice)
23.10 - 23.11.2017
546 €
17. Aktualizačná odborná príprava technikov požiarnej ochrany (Bratislava)
13.11 - 15.11.2017
156 €
18. Kurz LEKTOR (Košice)
13.11 - 30.11.2017
204 €
19. Kurz " Lektor " (Bratislava)
27.11 - 15.12.2017
204 €
20. Aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikova a… (u Vás doma, či v práci)
otvára sa podľa záujmu
60 €
21. Seminár POVINNOSTI ZAMESTNÁVATEĽA V OBLASTI OCHRANY ZDRAVIA PRI… (Bratislava)
otvára sa polročne
57 €
22. Kurz pre koordinátorov bezpečnosti - Stavenisko a koordinácia na… (Bratislava)
otvára sa polročne
69 €
23. seminár "PRÁVNE POHĽADY ZAMESTNÁVATEĽA A INŠPEKCIE PRÁCE NA… (Bratislava)
otvára sa polročne
80 €
24. ZÁKON O ODPADOCH - povinnosti, vedenie evidencie a hlásenia (Bratislava)
otvára sa polročne
120 €

Kurzy na mieru

1. Aktualizačná odborná príprava elektrotechnikov (Bratislava)
odporúčaný rozsah 8 hodín
2. Kurz prvej pomoci (Košice)
odporúčaný rozsah 8 hodín
3. Kurz prvej pomoci (Bratislava)
odporúčaný rozsah 8 hodín
4. Odborná spôsobilosť v elektrotechnike - §21, §22, §23 (Košice)
odporúčaný rozsah 24 hodín
5. Základný kurz o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike (Bratislava)
odporúčaný rozsah 20 hodín

Žiadne položky.

Žiadne položky.

Žiadne položky.

Lokalita firmy
Kontaktné údaje
Adresa
Štúrova 6, Košice, 040 01
IČO
36191337
DIČ
2020045863
Tel:
055/720 16 10-4
Fax:
055/720 16 10
Web:
www.besoft.sk
Email:
besoft@besoft.sk
Certifikát ISO

Nenašli ste kurz, ktorý ste hľadali?

Zadajte dopyt na vzdelávacie služby, ktorý bude rozposlaný vzdelávacím spoločnostiam na stránkach www.education.sk.

Zadať dopyt