Kurzy informačných technológií – kancelárske aplikácie, tímová spolupráca, projektové riadenie, počítačová grafika a CAD, databázové systémy, programovanie a vývojové systémy, operačné systémy a počítačové siete.

Kurzy organizujeme na objednávku u zákazníkov, vrátane nadväzujúcich konzultácií, poradenstva a ďalších služieb.

Zákazníkom ponúkame aj vývoj informačných systémov, databázových a iných programových aplikácií.

Firma ponúka vzdelávacie aktivity

Žiadne položky.

Kurzy na mieru

1. CATIA V5 - základy (Bratislava II)
odporúčaný rozsah 2 dni
2. Java - programovací jazyk a základné knižnice (Bratislava II)
odporúčaný rozsah 5 dní
3. Java - technológie pre pokročilých (Bratislava II)
odporúčaný rozsah 4 dni
4. JavaScript (Bratislava II)
odporúčaný rozsah 3 dni
5. MicroStation V8i - 3D grafika (Bratislava II)
odporúčaný rozsah 2 dni
6. MicroStation V8i - pre pokročilých (Bratislava II)
odporúčaný rozsah 2 dni
7. MicroStation V8i - základy (Bratislava II)
odporúčaný rozsah 2 dni
8. MS Access 2013 / 2010 - pre pokročilých (Bratislava II)
odporúčaný rozsah 3 dni
9. MS Access 2013 / 2010 - programovanie vo VBA (Bratislava II)
odporúčaný rozsah 3 dni
10. MS Access 2013 / 2010 - základy (Bratislava II)
odporúčaný rozsah 3 dni
11. MS Excel 2013 / 2010 - analýza databázových údajov - OLAP (Bratislava II)
odporúčaný rozsah 1 deň
12. MS Excel 2013 / 2010 - analýza údajov a štatistiky (Bratislava II)
odporúčaný rozsah 2 dni
13. MS Excel 2013 / 2010 - expertné funkcie (Bratislava II)
odporúčaný rozsah 1 deň
14. MS Excel 2013 / 2010 - finančný manažment (Bratislava II)
odporúčaný rozsah 2 dni
15. MS Excel 2013 / 2010 - formuláre vo VBA (Bratislava II)
odporúčaný rozsah 2 dni
16. MS Excel 2013 / 2010 - hĺbková analýza dát - data mining (Bratislava II)
odporúčaný rozsah 1 deň
17. MS Excel 2013 / 2010 - kalkulácie a funkcie v tabuľkách (Bratislava II)
odporúčaný rozsah 1 deň
18. MS Excel 2013 / 2010 - kontingenčné tabuľky a grafy (Bratislava II)
odporúčaný rozsah 1 deň
19. MS Excel 2013 / 2010 - makrá a úvod do VBA (Bratislava II)
odporúčaný rozsah 1 deň
20. MS Excel 2013 / 2010 - nástroje PowerPivot a PowerView (Bratislava II)
odporúčaný rozsah 1 deň
21. MS Excel 2013 / 2010 - pokročilé funkcie (Bratislava II)
odporúčaný rozsah 1 deň
22. MS Excel 2013 / 2010 - pokročilé štatistické metódy (Bratislava II)
odporúčaný rozsah 1 deň
23. MS Excel 2013 / 2010 - práca s databázou vo VBA (Bratislava II)
odporúčaný rozsah 2 dni
24. MS Excel 2013 / 2010 - pre controllerov (Bratislava II)
odporúčaný rozsah 2 dni
25. MS Excel 2013 / 2010 - pre mierne pokročilých (Bratislava II)
odporúčaný rozsah 2 dni
26. MS Excel 2013 / 2010 - pre pokročilých (Bratislava II)
odporúčaný rozsah 2 dni
27. MS Excel 2013 / 2010 - programovanie vo VBA (Bratislava II)
odporúčaný rozsah 3 dni
28. MS Excel 2013 / 2010 - tvorba komplexných aplikácií vo VBA (Bratislava II)
odporúčaný rozsah 3 dni
29. MS Excel 2013 / 2010 - základy (Bratislava II)
odporúčaný rozsah 2 dni
30. MS Excel 2013 / 2010 - základy práce s databázou (Bratislava II)
odporúčaný rozsah 1 deň
31. MS Office 2013 - rozdiely oproti starším verziám (Bratislava II)
odporúčaný rozsah 1 deň
32. MS PowerPoint 2013 / 2010 - pre pokročilých (Bratislava II)
odporúčaný rozsah 1 deň
33. MS PowerPoint 2013 / 2010 - základy (Bratislava II)
odporúčaný rozsah 2 dni
34. MS Project 2013 / 2010 - pre pokročilých (Bratislava II)
odporúčaný rozsah 2 dni
35. MS Project 2013 / 2010 - základy (Bratislava II)
odporúčaný rozsah 2 dni
36. MS SharePoint 2013 - ako začať (Bratislava II)
odporúčaný rozsah 1 deň
37. MS SharePoint 2013 - dátami riadené stránky (Bratislava II)
odporúčaný rozsah 1 deň
38. MS SharePoint 2013 - Designer (Bratislava II)
odporúčaný rozsah 2 dni
39. MS SharePoint 2013 - správa obsahu (Bratislava II)
odporúčaný rozsah 2 dni
40. MS SharePoint 2013 - správa systému (Bratislava II)
odporúčaný rozsah 1 deň
41. MS SharePoint 2013 - vytváranie a publikovanie dokumentov (Bratislava II)
odporúčaný rozsah 2 dni
42. MS SQL Server 2014 / 2012 - analytické služby - OLAP (Bratislava II)
odporúčaný rozsah 2 dni
43. MS SQL Server 2014 / 2012 - integračné služby (Bratislava II)
odporúčaný rozsah 2 dni
44. MS SQL Server 2014 / 2012 - návrh podnikových riešení (Bratislava II)
odporúčaný rozsah 3 dni
45. MS SQL Server 2014 / 2012 - optimalizácia prevádzky (Bratislava II)
odporúčaný rozsah 2 dni
46. MS SQL Server 2014 / 2012 - práca v jazyku T-SQL (Bratislava II)
odporúčaný rozsah 2 dni
47. MS SQL Server 2014 / 2012 - Reporting Services (Bratislava II)
odporúčaný rozsah 2 dni
48. MS SQL Server 2014 / 2012 - správa systému (Bratislava II)
odporúčaný rozsah 3 dni
49. MS SQL Server 2014 / 2012 - základy a návrh databáz (Bratislava II)
odporúčaný rozsah 3 dni
50. MS Word 2013 / 2010 - hromadná korešpondencia (Bratislava II)
odporúčaný rozsah 1 deň
51. MS Word 2013 / 2010 - pre mierne pokročilých (Bratislava II)
odporúčaný rozsah 2 dni
52. MS Word 2013 / 2010 - pre pokročilých (Bratislava II)
odporúčaný rozsah 2 dni
53. Oracle 12c / 11g - pokročilé metódy analýzy dát v SQL (Bratislava II)
odporúčaný rozsah 2 dni
54. Oracle 12c / 11g - práca v jazyku SQL (Bratislava II)
odporúčaný rozsah 3 dni
55. Oracle 12c / 11g - programovací jazyk PL/SQL (Bratislava II)
odporúčaný rozsah 2 dni
56. Oracle 12c / 11g - základy a návrh databáz (Bratislava II)
odporúčaný rozsah 2 dni
57. Práca s databázami - ADO .NET, Entity Framework a LINQ (Bratislava II)
odporúčaný rozsah 3 dni
58. Projektové riadenie - praktické postupy a kritické chyby (Bratislava II)
odporúčaný rozsah 2 dni
59. Projektové riadenie - správa portfólia projektov (Bratislava II)
odporúčaný rozsah 2 dni
60. Projektové riadenie - základné princípy a nástroje (Bratislava II)
odporúčaný rozsah 1 deň
61. Tvorba aplikácií pre Web - ASP .NET 4.5 Forms & Services (Bratislava II)
odporúčaný rozsah 3 dni
62. Tvorba aplikácií pre Web - ASP .NET 4.5 MVC 5 (Bratislava II)
odporúčaný rozsah 3 dni
63. Tvorba aplikácií pre Windows - .NET 4.5 (Bratislava II)
odporúčaný rozsah 3 dni
64. Tvorba aplikácií pre Windows - .NET 4.5 WPF (Bratislava II)
odporúčaný rozsah 3 dni
65. UML - pre biznis analytikov (Bratislava II)
odporúčaný rozsah 1 deň
66. UML - pre informatikov (Bratislava II)
odporúčaný rozsah 2 dni
67. Unix / Linux - pokročilá práca a programovanie v Shelli (Bratislava II)
odporúčaný rozsah 3 dni
68. Unix / Linux - správa systému (Bratislava II)
odporúčaný rozsah 4 dni
69. Unix / Linux - základy práce v systéme (Bratislava II)
odporúčaný rozsah 3 dni
70. Visual C# 2015 / 2013 (Bratislava II)
odporúčaný rozsah 4 dni
71. Visual C# 2015 / 2013 - paralelné programovanie (Bratislava II)
odporúčaný rozsah 1 deň
72. Windows - správa systému pomocou PowerShell (Bratislava II)
odporúčaný rozsah 2 dni
73. Windows 8 / 7 - správa systému (Bratislava II)
odporúčaný rozsah 3 dni
74. XML - dátové štruktúry a technológie (Bratislava II)
odporúčaný rozsah 3 dni

Žiadne položky.

Žiadne položky.

Žiadne položky.

Lokalita firmy
Kontaktné údaje
Adresa
P.O.Box 9, Bratislava 35, 830 05
IČO
35827548
DIČ
2020261254
Tel:
(2) 5810 1415, +421 905 700 199 - Ing. Dagmar Mylbachrová
Web:
www.ipex.sk
Email:
kurzy@ipex.sk

Nenašli ste kurz, ktorý ste hľadali?

Zadajte dopyt na vzdelávacie služby, ktorý bude rozposlaný vzdelávacím spoločnostiam na stránkach www.education.sk.

Zadať dopyt