Vzdelávanie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany, ekológie a prvej pomoci

Firma ponúka vzdelávacie aktivity

Kurzy pre verejnosť

1. Aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov a… ()
11.9 - 12.9.2017 (3)
2. Základný kurz bezpečnostných technikov ()
18.9 - 1.12.2017
3. Kurzy elektortechnikov s preskúšaním na § 21, § 22, § 23 v zmysle… ()
20.9 - 21.9.2017 (2)
4. Aktualizačná odborná príprava elektrotechnikov ()
20.9.2017 (2)
5. Kurzy pre odborníkov vykonávajúcich poučenie § 20 v zmysle vyhl. 508… ()
20.9.2017 (2)
6. Celoslovenské semináre bezpečnosti práce s monotematickým zameraním ()
26.9.2017 (2)
7. Aktualizačná odborná príprava pre pracovníkov plynových zariadení ()
27.9.2017
8. Odborná príprava na prácu s veľmi toxickými a toxickými látkami a… ()
28.9.2017 (2)
9. Aktualizačná odborná príprava pre pracovníkov tlakových zariadení ()
28.9.2017
10. Aktualizačná odborná príprava pre pracovníkov zdvíhacích zariadení ()
29.9.2017
11. Aktualizačná odborná príprava technikov požiarnej ochrany ()
2.10 - 5.10.2017 (2)
12. Celoslovenský aktualizačný seminár pre odborníkov z oblasti… ()
11.10 - 13.10.2017
13. Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany ()
16.10 - 24.11.2017
14. Kurz Lektor ()
4.12 - 15.12.2017
15. Kurz 1. pomoci ()
otvára sa podľa záujmu
16. Kurzy pre koordinátorov bezpečnosti v zmysle § 6 NV č. 396/2006 Z.z. ()
otvára sa podľa záujmu
17. Správne sedenie pri práci s počítačom alebo notebookom ()
otvára sa podľa záujmu
18. Odborná príprava zamestnancov exponovaných prachu s obsahom azbestu… ()
otvára sa podľa záujmu
19. Príprava ku skúškam na ABT ()
otvára sa podľa záujmu
20. Semináre z problematiky životného prostredia ()
otvára sa podľa záujmu
21. Workshop životné prostredie - Povinnosti pri nakladaní s odpadmi a… ()
otvára sa podľa záujmu
90 €

Kurzy na mieru

1. Aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov a… ()
odporúčaný rozsah 16 hodín
2. Aktualizačná odborná príprava elektrotechnikov ()
odporúčaný rozsah 8 hodín
3. Aktualizačná odborná príprava pre pracovníkov plynových zariadení ()
odporúčaný rozsah 8 hodín
4. Aktualizačná odborná príprava pre pracovníkov tlakových zariadení ()
odporúčaný rozsah 8 hodín
5. Aktualizačná odborná príprava pre pracovníkov zdvíhacích zariadení ()
odporúčaný rozsah 8 hodín
6. Aktualizačná odborná príprava technikov požiarnej ochrany ()
odporúčaný rozsah 30 hodín
7. Celoslovenské semináre bezpečnosti práce s monotematickým zameraním ()
odporúčaný rozsah 4 hodiny
8. Celoslovenský aktualizačný seminár pre odborníkov z oblasti… ()
odporúčaný rozsah 3 dni
9. Kurz 1. pomoci ()
odporúčaný rozsah 8 hodín
10. Kurz Lektor ()
odporúčaný rozsah 100 hodín
11. Kurzy elektortechnikov s preskúšaním na § 21, § 22, § 23 v zmysle… ()
odporúčaný rozsah 24 hodín
12. Kurzy pre koordinátorov bezpečnosti v zmysle § 6 NV č. 396/2006 Z.z. ()
odporúčaný rozsah 16 hodín
13. Kurzy pre odborníkov vykonávajúcich poučenie § 20 v zmysle vyhl. 508… ()
odporúčaný rozsah 3 hodiny
14. Odborná príprava na prácu s veľmi toxickými a toxickými látkami a… ()
odporúčaný rozsah 10 hodín
15. Odborná príprava zamestnancov exponovaných prachu s obsahom azbestu… ()
odporúčaný rozsah 10 hodín
16. Príprava ku skúškam na ABT ()
odporúčaný rozsah 16 hodín
17. Semináre z problematiky životného prostredia ()
odporúčaný rozsah 8 hodín
18. Správne sedenie pri práci s počítačom alebo notebookom ()
odporúčaný rozsah 1 deň
19. Workshop životné prostredie - Povinnosti pri nakladaní s odpadmi a… ()
odporúčaný rozsah 5 hodín
20. Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany ()
odporúčaný rozsah 120 hodín
21. Základný kurz bezpečnostných technikov ()
odporúčaný rozsah 176 hodín

Žiadne položky.

Žiadne položky.

Žiadne položky.

Lokalita firmy
Kontaktné údaje
Adresa
Mlynské nivy 70, Bratislava, 821 05
IČO
35859857
DIČ
2020226846
Tel:
02/58270178, 02/58270179, 02/55566498, 0915717803, 0911177515
Web:
www.ibp.sk
Email:
ibp@ibp.sk
Člen AIVD SR Certifikát ISO
Poradenstvo
  • BOZP a PO

Nenašli ste kurz, ktorý ste hľadali?

Zadajte dopyt na vzdelávacie služby, ktorý bude rozposlaný vzdelávacím spoločnostiam na stránkach www.education.sk.

Zadať dopyt