AGENTÚRA TEMPO člen Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých v SR pre Vás pripravuje

Semináre > Tréningy /soft skills/ – akreditácia MŠ SR > Interné vzdelávanie pre firmy

SEMINÁRE – z oblasti legislatívy, ekonomiky, pracovnoprávnych vzťahov, daňovníctva a verejných financií.

Monitorujeme aktuálnu legislastívu – Príklady z praxe – Kvalitní lektori

TRÉNINGY – sa zameriavajú na osobnostný rozvoj účastníkov v oblasti komunikácie a manažérskych zručností ( soft skills ). Výcviky sú realizované v malých skupinách , umožňujú lepšiu koncentráciu a kontakt s lektorom.

pre personalistov > pre asistentky pre obchodníkov > pre manažérov > pre ekonómov, controllerov

INTERNÉ ŠKOLENIA – zabezpečujeme interné školenia pre väčší počet klientov z jednej spoločnosti na vybranú tému s možnosťou dohody miesta konania, termínu, a obsahovej náplne školenia .

Firma ponúka vzdelávacie aktivity

Kurzy pre verejnosť

1. Ekonomika pre neekonómov - základy podnikovej ekonomiky (Bratislava)
12.10 - 13.10.2017
298,80 €
2. Nákladový controlling v praxi (Bratislava)
19.10 - 20.10.2017
298,80 €
3. Finančný controlling v praxi (Bratislava)
26.10 - 27.10.2017
298,80 €
4. Ochrana osobných údajov (Bratislava)
30.10.2017 (2)
54 €
5. Kalkulácie a cenotvorba (Bratislava)
9.11 - 10.11.2017
298,80 €
6. Praktický reporting na podporu riadenia (Bratislava)
14.11 - 15.11.2017
298,80 €
7. Zákonník práce - dvojdňová sonda do problematiky (Bratislava)
23.11 - 24.11.2017
210 €
8. Elektronické schránky v zmysle zákona o e-Governmente od 1. 7. 2017 (Košice)
otvára sa štvrťročne
39 €
9. Daň z príjmov fyzických osôb (Bratislava)
otvára sa štvrťročne
45 €
10. Majetok spoločnosti - Odpisovanie majetku (Bratislava)
otvára sa štvrťročne
54 €
11. Zdaňovanie príjmov zo závislej činnosti za rok 2016 seminár (Bratislava)
otvára sa ročne
49,90 €
12. Daň z príjmov fyzických osôb (Košice)
otvára sa štvrťročne
39 €
13. Daň z pridanej hodnoty - DPH /seminár/školenie/ (Košice)
otvára sa štvrťročne
39 €
14. Zdaňovanie príjmov zo závislej činnosti za rok 2016 (Košice)
otvára sa ročne
39 €
15. Problémy účtovania najmä z daňového hľadiska (Bratislava)
otvára sa štvrťročne
54 €
16. IFRS pre pokročilých : praktické aspekty a ich riešenie (Bratislava)
otvára sa polročne
358,80 €
17. Daň z pridanej hodnoty - novela zákona /seminár/školenie/ (Bratislava)
otvára sa štvrťročne
45 €
18. Daň z pridanej hodnoty + Účtovanie DPH seminár/školenie (Košice)
otvára sa štvrťročne
50 €
19. Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve + Daňové priznanie… (Bratislava)
otvára sa štvrťročne
54,90 €
20. Zákonník práce - najčastejšie problémy a najžiadanejšie príklady (s… (Bratislava)
otvára sa štvrťročne
54 €
21. ODBORNÁ SPRÁVA REGISTRATÚRNYCH ZÁZNAMOV - Archivácia (Bratislava)
otvára sa štvrťročne
66 €
22. Daňové a nedaňové náklady (Bratislava)
otvára sa štvrťročne
54 €
23. Daň z príjmov právnických osôb za rok 2016 a zmeny od 1.1.2017 … (Bratislava)
otvára sa štvrťročne
45 €
24. Aktuality v mzdovej učtárni (seminár) (Bratislava)
otvára sa štvrťročne
54 €
25. Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve (Košice)
otvára sa ročne
39 €
26. Cestovné náhrady (Bratislava)
otvára sa štvrťročne
45 €
27. Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve + Daňové priznanie… (Košice)
otvára sa štvrťročne
50 €
28. Aktuality v mzdovej učtárni - Obmedzenie práce nezamestnaných a… (Bratislava)
otvára sa štvrťročne
30 €
29. Zákon o energetike v praxi - elektroenergetika (Bratislava)
otvára sa polročne
66 €
30. Elektronické schránky v zmysle zákona o e-Governmente od 1. 7. 2017 (Bratislava)
otvára sa štvrťročne
54 €

Kurzy na mieru

1. Aktuality v mzdovej učtárni (seminár) (Bratislava)
odporúčaný rozsah 6 hodín
2. Aktuality v mzdovej učtárni - Obmedzenie práce nezamestnaných a… (Bratislava)
odporúčaný rozsah 2 hodiny
3. Daňové a nedaňové náklady (Bratislava)
odporúčaný rozsah 6 hodín
4. Ekonomika pre neekonómov - základy podnikovej ekonomiky (Bratislava)
odporúčaný rozsah 18 hodín
5. Finančný controlling v praxi (Bratislava)
odporúčaný rozsah 18 hodín
6. Kalkulácie a cenotvorba (Bratislava)
odporúčaný rozsah 18 hodín
7. Nákladový controlling v praxi (Bratislava)
odporúčaný rozsah 18 hodín
8. Ochrana osobných údajov (Bratislava)
odporúčaný rozsah 6 hodín
9. Praktický reporting na podporu riadenia (Bratislava)
odporúčaný rozsah 18 hodín
10. Zákonník práce - najčastejšie problémy a najžiadanejšie príklady (s… (Bratislava)
odporúčaný rozsah 6 hodín
11. Zákonník práce - dvojdňová sonda do problematiky (Bratislava)
odporúčaný rozsah 18 hodín

Žiadne položky.

Žiadne položky.

Žiadne položky.

Lokalita firmy
Kontaktné údaje
Adresa
Jánošíkova 1, Žilina, 1001
IČO
36433292
DIČ
2022039008
Tel:
041 5621 577, 041 5621 810, 0903 544 777
Fax:
041 562 18 10
Web:
www.tempo.sk
Email:
tempo@tempo.sk
Člen AIVD SR

Nenašli ste kurz, ktorý ste hľadali?

Zadajte dopyt na vzdelávacie služby, ktorý bude rozposlaný vzdelávacím spoločnostiam na stránkach www.education.sk.

Zadať dopyt