Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského je vzdelávacím a poradenským pracoviskom Univerzity Komenského. Jeho poslaním je zabezpečovať komplexnosť a systémovosť v celoživotnom vzdelávaní, prispievať k rozvoju ľudského potenciálu a tým aj zvyšovať potenciál organizácií. CĎV UK je profilované šírkou existujúcich študijných a vedných odborov trinástich fakúlt Univerzity Komenského.

Svojimi činnosťami: • umožňuje každému doplniť, rozšíriť a prehĺbiť si vzdelanie, prípadne rekvalifikovať sa a získať ďalšie odborné vzdelanie, • poskytuje priestor pre uspokojovanie záujmu občanov o ďalšie vzdelávanie, • podieľa sa na osvojovaní si efektívnych princípov práce moderného manažmentu, • reaguje na potrebu inovácie odborných poznatkov ako dôležitého predpokladu pre zamestnanie sa občanov.

Pod CĎV spadajú nasledovné divízie: • divízia Jazykové centrum

• divízia Inštitút vzdelávania a kariérových služieb

  • ponúka široký výber poradenských, vzdelávacích a informačných služieb, napr. poradenstvo pre absolventov vysokých škôl, sprostredkovanie zamestnania a rozvojové, rekvalifikačné, špecializačné kurzy
  • viac informácií na: http://www.uniba.sk/sucasti_uk/CDCV/index.htm

• divízia Univerzita tretieho veku

  • organizuje záujmové nekvalifikačné štúdium s jednotným všeobecným základom a neskoršími špecializáciami pre všetkých ľudí nad 50 rokov
  • viac informácií na: http://www.uniba.sk/UTV/index.html

• divízia Ústav jazykovej a odbornej prípravy zahraničných študentov

  • ponúka programy výučby slovenského jazyka pre záujemcov o štúdium na vysokej škole na Slovensku zo zahraničia, ako aj kurzy slovenčiny pre všetkých zahraničných hostí, ktorí by ju radi ovládali a vystavuje certifikát o úrovni zvládnutia slovenčiny na základe testovania jazykových kompetencií
  • viac informácií na: http://www.ujop.sk

Firma ponúka vzdelávacie aktivity

Kurzy pre verejnosť

1. Intenzívny kurz SLOVENSKÉHO JAZYKA - 5 mesiacov (Bratislava)
1.9.2017 - 2.2.2018 (2)
2 250 €
2. Intenzívny kurz SLOVENSKÉHO JAZYKA - 10 mesiacov (Bratislava)
1.9.2017 - 29.6.2018
3 650 €
3. Jazyková a odborná príprava cudzincov a krajanov na vysokoškolské… (Bratislava)
1.9.2017 - 29.6.2018
3 850 €
4. Intenzívna jazyková príprava k štúdiu na vysokej škole 1., 2., a 3.… (Bratislava)
1.9.2017 - 29.6.2018
3 650 €
5. Kurz SLOVENSKÉHO JAZYKA pre diplomatov (Bratislava)
11.9.2017 - 31.1.2018 (2)
380 €
6. Večerný kurz SLOVENSKÉHO JAZYKA pre cudzincov a krajanov (Bratislava)
11.9.2017 - 31.1.2018 (2)
380 €
7. RIADENIE ŠKOLY A ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA (Bratislava, Dolný Kubín, Námestovo)
12.9.2017 (3)
220 €
8. INOVÁCIE V RIADENÍ ŠKOLY A ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA (Bratislava, Dolný Kubín, Námestovo)
12.9.2017 (3)
118 €
9. LEGISLATÍVNE RIADENIE ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ (podľa záujmu)
12.9.2017 (3)
89 €
10. SPOLOČENSKÝ PROTOKOL, BIZNIS PROTOKOL A ZÁKLADY DIPLOMATICKÉHO… (Bratislava)
13.9.2017 (3)
105 €
11. POKRAČUJ S NEMČINOU! (Bratislava)
18.9 - 12.10.2017 (6)
257 €
12. ZAČNI KONEČNE S ANGLIČTINOU! (Bratislava)
18.9 - 12.10.2017 (6)
257 €
13. ZAČNI KONEČNE S NEMČINOU! (Bratislava)
18.9 - 12.10.2017 (6)
257 €
14. POKRAČUJ S ANGLIČTINOU! (Bratislava)
18.9 - 12.10.2017 (6)
257 €
15. ASERTÍVNA KOMUNIKÁCIA NA KAŽDÝ DEŇ (Bratislava)
19.9.2017 (2)
105 €
16. PROJEKTOVÝ MANAŽMENT (Bratislava)
20.9 - 21.9.2017
168 €
17. MEDIÁTOR - akreditovaný vzdelávací program (Bratislava)
22.9.2017 - 28.2.2018
649 €
18. INTENZÍVNY DENNÝ PROGRAM VŠEOBECNÉHO ANGLICKÉHO JAZYKA A BUSINESS… (Bratislava)
25.9 - 21.11.2017 (4)
475 €
19. INTENZÍVNY DENNÝ PROGRAM VŠEOBECNÉHO NEMECKÉHO JAZYKA A HANDELSDEUTSCH (Bratislava)
25.9 - 21.11.2017 (4)
475 €
20. Efektívne prezentačné zručnosti (Bratislava)
28.9.2017 (2)
105 €
21. Jazyková a odborná príprava na vysokoškolské štúdium v anglickom… (Bratislava)
1.10.2017 - 29.6.2018
4 800 €
22. RANNÝ PROGRAM VŠEOBECNEJ ANGLIČTINY (Bratislava)
2.10 - 15.12.2017 (3)
136 €
23. VEČERNÝ PROGRAM VŠEOBECNEJ ANGLIČTINY (Bratislava)
2.10 - 15.12.2017 (3)
136 €
24. OCHRANA PRÁV PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV A ODBORNÝCH ZAMESTNANCOV V… (podľa záujmu)
5.10.2017 (3)
25 €
25. Vybavovanie sťažností v regionálnom školstve (podľa záujmu)
10.10.2017 (2)
25 €
26. Postupy verejného ochrancu práv pri preskúmavaní podnetov zo… (podľa záujmu)
12.10.2017
25 €
27. Certifikovaná skúška zo slovenčiny ako cudzieho jazyka (Bratislava)
17.10 - 18.10.2017 (3)
100 €
28. ANGLIČTINA PRE MANAŽÉROV (Bratislava)
20.11.2017 - 16.2.2018
119 €
29. PERSONÁLNY MANAŽMENT (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
674 €

Žiadne položky.

Žiadne položky.

Žiadne položky.

Žiadne položky.

Lokalita firmy
Kontaktné údaje
Adresa
Odbojárov 10/A, P.O.Box 98, Bratislava 25, 82005
IČO
39786523
DIČ
2020845332
Tel:
02/50117731
Fax:
02/50117703
Web:
www.cdv.uniba.sk
Email:
cdv@rec.uniba.sk
Člen AIVD SR
Poradenstvo
  • Financie a právo
    • Poradenstvo a organizačné expertízy Manažérsky a personálny audit Firemná kultúra Analýza sociálnej atmosféry inštitúcie a jej tímov Posudzovanie – psychodiagnostika a výber Analýza postojov k práci a pracovnej spokojnosti Hodnotenie výkonu pracovní

Nenašli ste kurz, ktorý ste hľadali?

Zadajte dopyt na vzdelávacie služby, ktorý bude rozposlaný vzdelávacím spoločnostiam na stránkach www.education.sk.

Zadať dopyt