FOR BUSINESS EXCELLENCE (FBE)

HLAVNÉ OBLASTI VZDELÁVANIA A ROZVOJA:

 • Manažment
 • Obchod a zákaznícka orientácia
 • Komunikacia a osobnostný rozvoj
 • Individuálny koučing
 • rozvoj zručností manažérov
 • rozvoj obchodu
 • predajné zručností
 • strategický manažment
 • komunikácia
 • assesment a development centrá
 • 360st spätná väzba

Realizujeme pre klientov INDIVIDUÁLNY KOUĆING

 • role
 • výkonu
 • prac.pozície

ZVYŠOVANIE EFEKTÍVNOSTI PROCESOV

 • Six Sigma
 • Lean Management
 • Analýza a zlepšovanie procesov
 • Project Management I.-IV.
 • EFQM Excellence Model
 • Balanced Scorecard
 • Total Quality Management
 • Reinžiniering
 • ISO 9001
 • Štatistické metódy riadenia procesov
 • Totálne produktívna údržba
 • IT Service Management

FBE je členom Sustainable Performance Improvement Network kde spolupracuje s partnerskými firmami z Kanady, USA, Veľkej Británie, Nemecka, Francúzska a Poľska.

Referencie

 • Automobilový priemysel a jeho dodávatelia
 • VOLKSWAGEN Slovakia, ŠKODA AUTO, U.S.STEEL Košice, TRW Steering Systems Slovakia
 • Visteon Slovakia, YAZAKI Slovakia, Edscha Slovakia Cabrio
 • Finančné inštitúcie a banky
 • IT a telekom spoločnosti:
 • VUB, CSOB Poisťovňa, SLSP, Komerční banka, Česká pojišťovna, Tatra banka,
 • Ostatná výroba:
 • Mondi SCP Ružomberok, INA Skalica, Ruukki SLovakia, Slovalco, Slovnaft, Jungheinrich, DHL Logistics
 • PPC Čab, Nexis Fibers, Vacuumschmelze, Emerson Group
 • Ostatné služby:
 • Emerson, Panasonic Electronic Devices Slovakia, Plastiflex Slovakia, ALCAN,
 • ESET, Slovak Telekom, PosAm, Soitron, E.ON IS Slovakia
 • ZSE - clen e-on, SPS, SWH Siemens
 • Kaufland SR+ČR, AP Media, TELEMONT Slovensko, Privatbanka, OLYMPUS C&S Praha, METRO Cash and Carry
 • SCANIA Slovakia, Petit Press, DHL

Firma ponúka vzdelávacie aktivity

Kurzy pre verejnosť

1. Prezentačné zručnosti II (Bratislava)
24.8 - 25.8.2017 (2)
468 €
2. Asertivita (Bratislava)
11.9 - 12.9.2017 (2)
420 €
3. PM I - Projektový manažment I (Bratislava)
19.9 - 20.9.2017 (2)
468 €
4. MSA – Analýza systému merania, Spôsobilosť meracích systémov a… (Bratislava)
21.9 - 22.9.2017
468 €
5. Six Sigma Green Belt Training (Bratislava)
21.9 - 11.12.2017
2 040 €
6. Stres manažment (Bratislava)
22.9.2017 (2)
240 €
7. QFD - Prenášanie požiadaviek zákazníkov do procesov (Bratislava)
25.9.2017
276 €
8. SPC I - Štatistické metódy riadenia procesov (Bratislava)
25.9 - 27.9.2017
564 €
9. FMEA I - Analýza možných chýb a ich dôsledkov (Bratislava)
26.9 - 27.9.2017
432 €
10. Six Sigma Black Belt Training (Bratislava)
28.9 - 12.12.2017
2 040 €
11. 8D - Riešenie problémov metódou 8D (Bratislava)
28.9.2017
276 €
12. Manažérske zručnosti I: Dôsledné riadenie k vysokým výkonom (Bratislava)
28.9 - 29.9.2017
468 €
13. Moderovanie workshopov riešenia problémov a zlepšovania procesov (Bratislava)
29.9.2017
276 €
14. LEAN MANAGEMENT I (Bratislava)
2.10 - 3.10.2017
468 €
15. Virtuálne projektové tímy (Bratislava)
3.10.2017
276 €
16. Každý telefonát je príležitosť (Bratislava)
4.10.2017
420 €
17. Motivácia zamestnancov (Bratislava)
4.10.2017
468 €
18. APQP/PPAP - Pokročilé plánovanie kvality a proces schvaľovania dielov… (Bratislava)
5.10 - 6.10.2017
432 €
19. Leadership I Osobný rozvoj lídra – vždy môžem byť lepší (Bratislava)
5.10 - 6.10.2017
708 €
20. 5S - Päť krokov manažérstva pracovného prostredia (Bratislava)
9.10.2017
252 €
21. PM II - Projektový manažment II (Bratislava)
10.10 - 11.10.2017
468 €
22. SPC II - Riešenie problémov SPC (Bratislava)
11.10 - 12.10.2017
468 €
23. Manažérske zručnosti III: Motivácia — kľúč k špičkovým výkonom (Bratislava)
13.10.2017
468 €
24. Prezentačné zručnosti I (Bratislava)
16.10 - 17.10.2017 (2)
468 €
25. Riešenie ťažkých situácií v telefonických rozhovoroch (Bratislava)
18.10.2017
360 €
26. Empowerment (Bratislava)
19.10 - 20.10.2017
708 €
27. Telefonická komunikácia pre Service Desk (Bratislava)
20.10.2017
300 €
28. TQM I - Plánovanie zlepšovania procesov (Lean, Kaizen, Six Sigma) (Bratislava)
23.10 - 24.10.2017
468 €
29. Manažérske rozhodovanie (Bratislava)
23.10 - 24.10.2017
468 €
30. Delegovanie (Bratislava)
25.10.2017
264 €
31. Ako úspešne komunikovať - cieľom je porozumenie (Bratislava)
26.10 - 27.10.2017
420 €
32. Ako nastaviť efektívne firemné vzdelávanie (Bratislava)
26.10.2017
264 €
33. Vymáhanie pohľadávok po telefóne (Bratislava)
2.11 - 3.11.2017
420 €
34. Prevencia a riešenie konfliktov (Bratislava)
6.11 - 7.11.2017
420 €
35. PM III - Projektový manažment III - Komunikácia v projektovom riadení (Bratislava)
7.11 - 8.11.2017
468 €
36. Efektívne vedenie pracovných stretnutí a porád (Bratislava)
8.11.2017
264 €
37. Leadership II Vedenie manažérskych tímov – situačné vedenie (Bratislava)
9.11 - 10.11.2017
708 €
38. SPC III - Zavádzanie nástrojov SPC v organizácii (Bratislava)
13.11 - 14.11.2017
468 €
39. KREATIVITA I - Ako získať skutočne dobré nápady (Bratislava)
13.11 - 14.11.2017
468 €
40. TQM II Metodiky zlepšovania procesov (Lean, Kaizen, Six Sigma) (Bratislava)
13.11 - 14.11.2017
468 €
41. Časový manažment (Bratislava)
15.11 - 16.11.2017
468 €
42. FMEA II Moderovanie a aplikácia FMEA v praxi (Bratislava)
15.11 - 16.11.2017
432 €
43. Koučingový prístup v praxi lídra (Bratislava)
15.11 - 16.11.2017
708 €
44. Presvedčivý predaj - predaj riešení (Bratislava)
20.11 - 21.11.2017
420 €
45. Leadership IV Výzvy lídra – potenciál, príležitosť a zmena (Bratislava)
23.11 - 24.11.2017
708 €
46. Presentation Skills in English I (Bratislava)
27.11 - 28.11.2017
492 €
47. Manažérske zručnosti II: Chcem mať efektívny a výkonný tím (Bratislava)
28.11 - 29.11.2017
468 €
48. PM IV - Projektový manažment IV - Pokročilé metódy riadenia projektov (Bratislava)
28.11 - 29.11.2017
468 €
49. Tréning vizuálnej komunikácie - Doodling (Bratislava)
29.11.2017
240 €
50. Hodnotiaci rozhovor (Bratislava)
4.12.2017
264 €
51. LEAN II - Value Stream Management (Bratislava)
4.12 - 5.12.2017
468 €
52. Leadership III Vedenie manažérskych tímov – orientácia na ľudí (Bratislava)
5.12 - 6.12.2017
708 €
53. SPC IV - DOE - Design of Experiments - Zlepšovanie procesov a… (Bratislava)
6.12 - 7.12.2017
468 €
54. Facilitačné zručnosti (Bratislava)
11.12 - 12.12.2017
468 €
55. Emocionálna inteligencia (Bratislava)
14.12 - 15.12.2017
420 €
56. Úvod do MINITAB® (Bratislava)
otvára sa ročne
468 €
57. Ako zakopať "vojnové sekery"? (Bratislava)
otvára sa ročne
240 €
58. Príspevok do porady – zanechaj stopu (Bratislava)
otvára sa ročne
264 €
59. Riadenie rizík v projektoch (Bratislava)
otvára sa ročne
276 €
60. Projektové riadenie pre manažérov a sponzorov projektov (Bratislava)
otvára sa ročne
276 €
61. LEAN IV - Produktivita a normovanie práce (Bratislava)
otvára sa ročne
468 €
62. Efektívne procesné riadenie - Popis a štandardizácia procesov ( Bratislava)
otvára sa ročne
276 €
63. Štandardizácia výrobných procesov - Efektívne pracovné postupy -… (Bratislava)
otvára sa ročne
276 €
64. KREATIVITA II - Majstrovstvo tvorivých nápadov (Bratislava)
otvára sa polročne
468 €
65. Six Sigma pre manažérov a sponzorov projektov zlepšovania (Bratislava)
otvára sa ročne
276 €
66. Vedenie rozhovorov v personálnej práci (Bratislava)
otvára sa ročne
468 €
67. Project management I (English) (Bratislava)
otvára sa ročne
468 €
68. Leadership V Strategické uvažovanie – vidieť súvislosti, ktoré iní… (Bratislava)
otvára sa ročne
708 €
69. Präsentationstechniken auf Deutsch (Bratislava)
otvára sa ročne
492 €
70. Work Life Balance pre lídrov (Malacky)
otvára sa ročne
1 068 €
71. Leadership with Horses - zážitkové učenie s koňmi (Žarnovica)
otvára sa ročne
996 €
72. Profesionálna telefonická komunikácia (Bratislava)
otvára sa ročne
216 €
73. Manažment spoľahlivosti a životnosti výrobkov (v súlade s ISO 26262) (Bratislava)
otvára sa ročne
276 €
74. Balanced Scorecard a meranie výkonnosti (Bratislava)
otvára sa ročne
276 €
75. Profesionálna e-mailová komunikácia (Bratislava)
otvára sa ročne
216 €
76. Simulácia ZAP - Zved Analytik Projektant (Bratislava)
otvára sa ročne
264 €
77. Koučingová spätná väzba - manažér ako kouč (Bratislava)
otvára sa ročne
468 €
78. Vodcovstvo v projektovom riadení (Bratislava)
otvára sa ročne
468 €
79. Presvedčivý predaj - techniky predaja (Bratislava)
otvára sa ročne
420 €
80. Riadenie komplexných projektov - simulácia (Bratislava)
otvára sa ročne
468 €
81. Vyjednávanie v obchodnom jednaní (Bratislava)
otvára sa ročne
420 €
82. Zlepšovanie procesov služieb - Lean Office (Bratislava)
otvára sa ročne
468 €
83. Six Sigma Yellow Belt Training (Bratislava)
otvára sa ročne
468 €
84. Totálne produktívna údržba (Bratislava)
otvára sa ročne
432 €
85. Logistika a Supply Chain Management (Bratislava)
otvára sa ročne
468 €
86. Prehľad metód zlepšovania procesov pre personalistov a koordinátorov… (Bratislava)
otvára sa ročne
264 €
87. LEAN III - Shopfloor Management (Bratislava)
otvára sa ročne
276 €
88. Presentation Skills in English II (Bratislava)
otvára sa polročne
492 €

Kurzy na mieru

1. 5S - Päť krokov manažérstva pracovného prostredia (Bratislava)
odporúčaný rozsah 1 deň
2. 8D - Riešenie problémov metódou 8D (Bratislava)
odporúčaný rozsah 1 deň
3. Ako úspešne komunikovať - cieľom je porozumenie (Bratislava)
odporúčaný rozsah 2 dni
4. APQP/PPAP - Pokročilé plánovanie kvality a proces schvaľovania dielov… (Bratislava)
odporúčaný rozsah 2 dni
5. Asertivita (Bratislava)
odporúčaný rozsah 2 dni
6. Balanced Scorecard a meranie výkonnosti (Bratislava)
odporúčaný rozsah 1 deň
7. Časový manažment (Bratislava)
odporúčaný rozsah 2 dni
8. Delegovanie (Bratislava)
odporúčaný rozsah 1 deň
9. Efektívne procesné riadenie - Popis a štandardizácia procesov ( Bratislava)
odporúčaný rozsah 1 deň
10. Efektívne vedenie pracovných stretnutí a porád (Bratislava)
odporúčaný rozsah 1 deň
11. Emocionálna inteligencia (Bratislava)
odporúčaný rozsah 2 dni
12. Empowerment (Bratislava)
odporúčaný rozsah 2 dni
13. FMEA I - Analýza možných chýb a ich dôsledkov (Bratislava)
odporúčaný rozsah 2 dni
14. FMEA II Moderovanie a aplikácia FMEA v praxi (Bratislava)
odporúčaný rozsah 2 dni
15. Hodnotiaci rozhovor (Bratislava)
odporúčaný rozsah 1 deň
16. ITIL/IT Service Managmenet - Polstar Simulation (Bratislava)
odporúčaný rozsah 1 deň
17. Každý telefonát je príležitosť (Bratislava)
odporúčaný rozsah 1 deň
18. Koučing – workshopy k projektom Six Sigma pre účastníkov GB a BB… (Bratislava)
odporúčaný rozsah 1 deň
19. Koučingová spätná väzba - manažér ako kouč (Bratislava)
odporúčaný rozsah 2 dni
20. Koučingový prístup v praxi lídra (Bratislava)
odporúčaný rozsah 2 dni
21. KREATIVITA I - Ako získať skutočne dobré nápady (Bratislava)
odporúčaný rozsah 2 dni
22. KREATIVITA II - Majstrovstvo tvorivých nápadov (Bratislava)
odporúčaný rozsah 2 dni
23. Leadership I Osobný rozvoj lídra – vždy môžem byť lepší (Bratislava)
odporúčaný rozsah 2 dni
24. Leadership II Vedenie manažérskych tímov – situačné vedenie (Bratislava)
odporúčaný rozsah 2 dni
25. Leadership III Vedenie manažérskych tímov – orientácia na ľudí (Bratislava)
odporúčaný rozsah 2 dni
26. Leadership IV Výzvy lídra – potenciál, príležitosť a zmena (Bratislava)
odporúčaný rozsah 2 dni
27. Leadership with Horses - zážitkové učenie s koňmi (Žarnovica)
odporúčaný rozsah 2 dni
28. LEAN II - Value Stream Management (Bratislava)
odporúčaný rozsah 2 dni
29. LEAN III - Shopfloor Management (Bratislava)
odporúčaný rozsah 1 deň
30. LEAN IV - Produktivita a normovanie práce (Bratislava)
odporúčaný rozsah 2 dni
31. LEAN MANAGEMENT I (Bratislava)
odporúčaný rozsah 2 dni
32. Logistika a Supply Chain Management (Bratislava)
odporúčaný rozsah 2 dni
33. Manažérske rozhodovanie (Bratislava)
odporúčaný rozsah 2 dni
34. Manažérske zručnosti I: Dôsledné riadenie k vysokým výkonom (Bratislava)
odporúčaný rozsah 2 dni
35. Manažérske zručnosti II: Chcem mať efektívny a výkonný tím (Bratislava)
odporúčaný rozsah 2 dni
36. Manažérske zručnosti III: Motivácia — kľúč k špičkovým výkonom (Bratislava)
odporúčaný rozsah 2 dni
37. Manažment spoľahlivosti a životnosti výrobkov (v súlade s ISO 26262) (Bratislava)
odporúčaný rozsah 1 deň
38. Moderovanie workshopov riešenia problémov a zlepšovania procesov (Bratislava)
odporúčaný rozsah 1 deň
39. MSA – Analýza systému merania, Spôsobilosť meracích systémov a… (Bratislava)
odporúčaný rozsah 2 dni
40. PM I - Projektový manažment I (Bratislava)
odporúčaný rozsah 2 dni
41. PM II - Projektový manažment II (Bratislava)
odporúčaný rozsah 2 dni
42. PM III - Projektový manažment III - Komunikácia v projektovom riadení (Bratislava)
odporúčaný rozsah 2 dni
43. PM IV - Projektový manažment IV - Pokročilé metódy riadenia projektov (Bratislava)
odporúčaný rozsah 2 dni
44. Presentation Skills in English I (Bratislava)
odporúčaný rozsah 2 dni
45. Presvedčivý predaj - predaj riešení (Bratislava)
odporúčaný rozsah 2 dni
46. Presvedčivý predaj - techniky predaja (Bratislava)
odporúčaný rozsah 2 dni
47. Prevencia a riešenie konfliktov (Bratislava)
odporúčaný rozsah 2 dni
48. Prezentačné zručnosti I (Bratislava)
odporúčaný rozsah 2 dni
49. Prezentačné zručnosti II (Bratislava)
odporúčaný rozsah 2 dni
50. Profesionálna telefonická komunikácia (Bratislava)
odporúčaný rozsah 1 deň
51. Project management I (English) (Bratislava)
odporúčaný rozsah 2 dni
52. Projektové riadenie pre manažérov a sponzorov projektov (Bratislava)
odporúčaný rozsah 1 deň
53. QFD - Prenášanie požiadaviek zákazníkov do procesov (Bratislava)
odporúčaný rozsah 1 deň
54. Riadenie komplexných projektov - simulácia (Bratislava)
odporúčaný rozsah 2 dni
55. Riadenie rizík v projektoch (Bratislava)
odporúčaný rozsah 1 deň
56. Riešenie ťažkých situácií v telefonických rozhovoroch (Bratislava)
odporúčaný rozsah 1 deň
57. Six Sigma Black Belt Training (Bratislava)
odporúčaný rozsah 64 hodín
58. Six Sigma Green Belt Training (Bratislava)
odporúčaný rozsah 80 hodín
59. Six Sigma pre manažérov a sponzorov projektov zlepšovania (Bratislava)
odporúčaný rozsah 1 deň
60. Six Sigma Yellow Belt Training (Bratislava)
odporúčaný rozsah 2 dni
61. SPC I - Štatistické metódy riadenia procesov (Bratislava)
odporúčaný rozsah 3 dni
62. SPC II - Riešenie problémov SPC (Bratislava)
odporúčaný rozsah 2 dni
63. SPC III - Zavádzanie nástrojov SPC v organizácii (Bratislava)
odporúčaný rozsah 2 dni
64. SPC IV - DOE - Design of Experiments - Zlepšovanie procesov a… (Bratislava)
odporúčaný rozsah 2 dni
65. Štandardizácia výrobných procesov - Efektívne pracovné postupy -… (Bratislava)
odporúčaný rozsah 1 deň
66. Telefonická komunikácia pre Service Desk (Bratislava)
odporúčaný rozsah 1 deň
67. Totálne produktívna údržba (Bratislava)
odporúčaný rozsah 2 dni
68. TQM I - Plánovanie zlepšovania procesov (Lean, Kaizen, Six Sigma) (Bratislava)
odporúčaný rozsah 2 dni
69. TQM II Metodiky zlepšovania procesov (Lean, Kaizen, Six Sigma) (Bratislava)
odporúčaný rozsah 2 dni
70. Úvod do MINITAB® (Bratislava)
odporúčaný rozsah 2 dni
71. Virtuálne projektové tímy (Bratislava)
odporúčaný rozsah 1 deň
72. Vodcovstvo v projektovom riadení (Bratislava)
odporúčaný rozsah 2 dni
73. Vyjednávanie v obchodnom jednaní (Bratislava)
odporúčaný rozsah 2 dni
74. Zlepšovanie procesov služieb - Lean Office (Bratislava)
odporúčaný rozsah 2 dni

Žiadne položky.

Žiadne položky.

Žiadne položky.

Lokalita firmy
Kontaktné údaje
Adresa
Liptovská 10, Bratislava, 82109
IČO
35752807
DIČ
2020272210
Tel:
02 5441 8513-4
Fax:
02 5441 8515
Web:
www.fbe.sk
Email:
fbe@fbe.sk
Poradenstvo
 • Personalistika
  • Hodnotenie zamestnancov, analyza kultury organizacie; analýza tréningových potrieb; prieskumy spokojnosti
 • Manažment
  • Treningy soft a hard skills site na mieru: koučing pre manažérov; riadenie tímov; riadenie procesov a projektov
 • Riadenie kvality
  • Six Sigma, Lean Management, štatistické metódy riadenia procesov
 • Rôzne
  • Vlastné tréningové priestory – Nikar Training Center
  • FBE Otvorené kurzy
 • Marketing
  • zákaznícka orientácia a predaj cez servis / call centrá; stratégia zákazníckej spokojnosti

Nenašli ste kurz, ktorý ste hľadali?

Zadajte dopyt na vzdelávacie služby, ktorý bude rozposlaný vzdelávacím spoločnostiam na stránkach www.education.sk.

Zadať dopyt