Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici vytvára už dlhé roky priestor na ďalšie vzdelávanie, ktoré nadväzuje na školské vzdelávanie a umožňuje získať čiastočnú či úplnú kvalifikáciu alebo doplniť, obnoviť, rozšíriť, prehĺbiť si kvalifikáciu nadobudnutú v školskom vzdelávaní alebo uspokojiť svoje záujmy. Kurzy sú určené pre všetkých, ktorí majú záujem sa vzdelávať a ďalej na sebe pracovať. Kurzy sú zamerané na rôzne oblasti rozvoja vedomostí a zručností.Viac informácií záujemcovia získajú na webovej stránke https://www.umb.sk/celozivotne-vzdelavanie-umb/ .

Firma ponúka vzdelávacie aktivity

Kurzy pre verejnosť

1. Ako na kvalitný životopis a motivačný list (Banská Bystrica)
otvára sa podľa záujmu
35 €
2. Animátor v cestovnom ruchu (Banská Bystrica)
otvára sa podľa záujmu
64 €
3. Biznis protokol (Banská Bystrica)
otvára sa podľa záujmu
35 €
4. Ruština na každý deň (Banská Bystrica)
otvára sa podľa záujmu
86 €
5. Soft skills (Banská Bystrica)
otvára sa štvrťročne
72 €
6. Tréning efektívnej komunikácie (Banská Bystrica)
otvára sa podľa záujmu
35 €
7. Tréning komunikačných a prezentačných zručností (Banská Bystrica)
otvára sa podľa záujmu
50 €
8. Tréning sebapoznania a sebapresadenia (Banská Bystrica)
otvára sa podľa záujmu
35 €
9. Tréning time a stres manažment (Banská Bystrica)
otvára sa podľa záujmu
35 €
10. Tvorba a manažment projektov (Banská Bystrica)
otvára sa polročne
50 €

Kurzy na mieru

1. Ako na kvalitný životopis a motivačný list (Banská Bystrica)
odporúčaný rozsah 8 hodín
2. Animátor v cestovnom ruchu (Banská Bystrica)
odporúčaný rozsah 16 hodín
3. Biznis protokol (Banská Bystrica)
odporúčaný rozsah 8 hodín
4. Ruština na každý deň (Banská Bystrica)
odporúčaný rozsah 24 hodín
5. Soft skills (Banská Bystrica)
odporúčaný rozsah 18 hodín
6. Tréning efektívnej komunikácie (Banská Bystrica)
odporúčaný rozsah 8 hodín
7. Tréning komunikačných a prezentačných zručností (Banská Bystrica)
odporúčaný rozsah 12 hodín
8. Tréning sebapoznania a sebapresadenia (Banská Bystrica)
odporúčaný rozsah 8 hodín
9. Tréning time a stres manažment (Banská Bystrica)
odporúčaný rozsah 8 hodín
10. Tvorba a manažment projektov (Banská Bystrica)
odporúčaný rozsah 12 hodín

Žiadne položky.

Žiadne položky.

Žiadne položky.

Lokalita firmy
Kontaktné údaje
Adresa
Národná 12, Banská Bystrica, 974 01
IČO
30232295
DIČ
2021109211
Tel:
048/446 1164
Web:
https://www.umb.sk/celozivotne-vzdelavanie-umb/referat-celozivotneho-vzdelavania/kurzy-pre-vsetkych/
Email:
kurzy@umb.sk

Nenašli ste kurz, ktorý ste hľadali?

Zadajte dopyt na vzdelávacie služby, ktorý bude rozposlaný vzdelávacím spoločnostiam na stránkach www.education.sk.

Zadať dopyt