Kongresové a vzdelávacie centrum, hotel***. Spoločnosť s dlhoročnou skúsenodťou. Ponúka odborné vzdelávacie programy z rôznych oblastí profesijného zamerania. Spolupracujeme s vysokokvalifikovanými a skúsenými lektormi. Programy sú pripravované pre menšie skupiny, čo umožňuje bližší kontakt a lepšiu komunikáciu. Zabezpečujeme rôzne typy kurzov, kvalifikačné a rekvalifikačné kurzy, akreditované kurzy MŠ SR, oprávnené MV SR, Národným inšpektorátom práce pri MPSV a R, MŽP SR. K dispozícii našim klientom sú učebne rôzneho typu a veľkosti vybavené modernou didaktickou technikou a učebnými pomôckami. Na základe Vašich individuálnych potrieb a konkrétnych požiadaviek sme schopní zrealizovať aj iné podujatia tzv.„šité na mieru“. Ponúkame:Vzdelávacie programy, kongresové služby,gastronomické služby, ubytovanie

Referencie

  • HBH a.s., ALPHA MEDICAL, Dopravný podnik Bratislava a.s., Dopravoprojekt a.s., TUBAUa.s.,
  • MVRR SR, MŠ SR, MŽP SR, MDPT SR, MF SR,
  • Katastrálny úrad v BA,NOC, Želežničná spoločnosť Slovensko a.s., Úrad pre reguláciu želežničnej dopr
  • Letecký úrad SR,Najvyšší súd SR, CM EUROPEAN POWER Slovakia, Poštový regulačný úrad,
  • Doprastav a.s.,REMING CONSULT a.s,Groupama pisťovňa a.s., IBM Slovensko, Dell s.r.o., DPB a.s.,
  • Záchranná brigáda hasičského a záchr. zboru v Malackách, Magistrát mesta SR
  • Úrad pre verejné obstarávanie, Dopravný podnik Bratislava
  • ŽSR
  • Slovenská elektrizačná a prenosová sústava,a.s.
  • Dokument logistik s.r.o.

Firma ponúka vzdelávacie aktivity

Kurzy pre verejnosť

1. Špecialista požiarnej ochrany - aktualizačná odborná príprava (50 hod… (Bratislava)
18.9 - 23.9.2017
330 €
2. Verejné obstarávanie-vybrané ustanovenia a ako ich správne aplikovať… (Bratislava 37)
21.9.2017
78 €
3. Verejné obstarávanie - zmeny vo VO v praxi výklad zákona č. 343/2015… (Bratislava)
25.9 - 27.9.2017
198 €
4. Správa registratúry a archív organizácie /Výklad zákona č.395/2002 Z.… (Bratislava)
26.9.2017
78 €
5. Verejné obstarávanie - Jednotný európsky dokument – vyplnenie,… (Bratislava)
9.10.2017
78 €
6. Správa registratúry, hodnotenie a vyraďovanie záznamov, archív… (Bratislava)
9.10 - 13.10.2017
330 €
7. Špecialista požiarnej ochrany - základná odborná príprava - jeseň 2017 (Bratislava 37)
otvára sa podľa záujmu
744 €
8. Seminár o priestupkovom konaní (Bratislava 37)
otvára sa podľa záujmu
78 €
9. Normalizovaná úprava písomností a jazyková kultúra (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
78 €
10. Štylistika v úradných písomnostiach ( Bratislava 37)
otvára sa podľa záujmu
78 €

Kurzy na mieru

1. Normalizovaná úprava písomností a jazyková kultúra (Bratislava)
odporúčaný rozsah 7 hodín
2. Seminár o priestupkovom konaní (Bratislava 37)
odporúčaný rozsah 7 hodín
3. Špecialista požiarnej ochrany - základná odborná príprava - jeseň 2017 (Bratislava 37)
odporúčaný rozsah 23 dní
4. Správa registratúry a archív organizácie /Výklad zákona č.395/2002 Z.… (Bratislava)
odporúčaný rozsah 7 hodín
5. Správa registratúry, hodnotenie a vyraďovanie záznamov, archív… (Bratislava)
odporúčaný rozsah 40 hodín
6. Verejné obstarávanie - Jednotný európsky dokument – vyplnenie,… (Bratislava)
odporúčaný rozsah 7 hodín
7. Verejné obstarávanie - zmeny vo VO v praxi výklad zákona č. 343/2015… (Bratislava)
odporúčaný rozsah 3 dni
8. Verejné obstarávanie-vybrané ustanovenia a ako ich správne aplikovať… (Bratislava 37)
odporúčaný rozsah 7 hodín

Žiadne položky.

Žiadne položky.

Žiadne položky.

Lokalita firmy
Kontaktné údaje
Adresa
Bárdošova 33, Bratislava, 83312
IČO
35810700
DIČ
2020236251
Tel:
02/5477 6323
Fax:
02/5477 3971
Web:
www.uvs.sk
Email:
vzdelavanie@uvs.sk

Nenašli ste kurz, ktorý ste hľadali?

Zadajte dopyt na vzdelávacie služby, ktorý bude rozposlaný vzdelávacím spoločnostiam na stránkach www.education.sk.

Zadať dopyt