Firma ponúka komplexné služby pre strojárske podniky v oblasti merania odchýlok tvaru, tvrdosti materiálov a vibrácií ložísk. Sú to:

  • výroba, dodávky a kalibrácie meracích prístrojov pre meranie odchýlok kruhovitosti, valcovitosti, kužeľovitosti a priamosti
  • výroba, opravy, dodávky, modernizácie a kalibrácie tvrdomerov a tvrdomerných doštičiek pracujúcich metodikou ROCKWELL, BRINELL a VICKERS,
  • výroba, modernizácie a kalibrácie prístrojov na meranie a kontrolu úrovne vibrácií v ložiskovej výrobe.

V rámci zabezpečenia komplexnosti služieb realizujeme v spolupráci s Žilinskou univerzitou odborné kurzy. Školenia sa pripravujú vo všetkých troch nosných odboroch: meranie tvrdosti materiálov, drsnosti povrchu, odchýlok tvaru a meranie a hodnotenie úrovne vibrácií. Ďalšou oblasťou školení sú medzinárodné normy, ich obsah a aplikácia v našich meracích zariadeniach.

Firma ponúka vzdelávacie aktivity

Kurzy pre verejnosť

1. Metalografická analýza materiálov (Považská Bystrica)
20.9 - 21.9.2017
272,40 €
2. Predpisovanie presnosti na výkresoch - tolerovanie (Považská Bystrica)
otvára sa štvrťročne
272,40 €
3. Meranie a hodnotenie tvrdostí (Považská Bystrica)
otvára sa štvrťročne
272,40 €
4. Metrológia a systém manažérstva merania (Považská Bystrica)
otvára sa štvrťročne
272,40 €
5. Vibrácie valivých ložísk (Považská Bystrica)
otvára sa štvrťročne
272,40 €
6. Požiadavky novelizovaných noriem EN ISO 9001:2015 a EN ISO 14001:2015… (Považská Bystrica)
otvára sa štvrťročne
272,40 €
7. Základy metrológie (Považská Bystrica)
otvára sa štvrťročne
272,40 €
8. Meranie a hodnotenie drsnosti povrchu a odchýlok tvaru (Považská Bystrica)
otvára sa štvrťročne
272,40 €
9. Mechanické skúšky (Považská Bystrica)
otvára sa štvrťročne
272,40 €
10. Základy metalografickej analýzy materiálov (Považská Bystrica)
otvára sa štvrťročne
272,40 €

Žiadne položky.

Žiadne položky.

Žiadne položky.

Žiadne položky.

Lokalita firmy
Kontaktné údaje
Adresa
Orlové 277, Považská Bystrica, 01701
IČO
36341088
DIČ
2021936059
Tel:
+421 42 432 99 01
Fax:
+421 42 432 61 06
Web:
www.aquastyl.sk
Email:
benadikova@aquastyl.sk

Nenašli ste kurz, ktorý ste hľadali?

Zadajte dopyt na vzdelávacie služby, ktorý bude rozposlaný vzdelávacím spoločnostiam na stránkach www.education.sk.

Zadať dopyt