Mzdová akadémia je partnerom spoločnosti Maxim s.r.o.. Organizuje odborné vzdelávacie kurzy a školenia v oblasti daní a účtovníctva, ktoré sú určené predovšetkým pre personalistov a mzdových účtovníkov, a pre všetkých, ktorí majú záujem získať komplexné odborné vedomosti pre kvalifikované vedenie mzdového účtovníctva a súvisiacej HR agendy v súlade s platnou slovenskou legislatívou (Zákonník práce, Zákon o štátnej službe, Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, právne normy upravujúce výpočet a odvod poistného na zdravotné a sociálne poistenie, zdaňovanie príjmov zo závislej činnosti). Vzdelávanie sa uskutočňuje v školiacich priestoroch vybavených modernou školiacou technikou (dataprojektor, projekčné plátno, flip-chart). Obsahom vzdelávacích akcií sú novinky v mzdovej problematike a výklad legislatívnych zmien v oblasti zdravotného a sociálneho poistenia, ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti fyzických osôb s dopadom na spracovanie mzdového účtovníctva. Hlavným cieľom mzdovej akadémie Maxim je m a x i m á l n y prísun vždy aktuálnych informácií, zrozumiteľný výklad legislatívnych noviniek, ktorý prináša m a x i m á l n u spokojnosť účastníkov kurzov a školení.

Referencie

  • Orange Slovensko, a.s.
  • Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.

Firma ponúka vzdelávacie aktivity

Kurzy pre verejnosť

1. KURZY MZDOVÉHO ÚČTOVNÍCTVA PRE ZAČIATOČNÍKOV a POKROČILÝCH (od 139… (Bratislava a podľa záujmu v Trnave, v Trenčíne a v Banskej Bystrici)
18.9 - 26.9.2017 (4)
178,80 €
2. ZDRAVOTNÉ A SOCIÁLNE POISTENIE V MZDOVEJ UČTÁRNI (Bratislava, Trnava, Trenčín, Banská Bystrica)
16.10.2017 (5)
70,80 €
3. ROČNÉ ZÚČTOVANIE PREDDAVKOV NA DAŇ ZA ROK 2016 A LEGISLATÍVNE ZMENY V… (Bratislava, Trnava, Trenčín, Banská Bystrica)
otvára sa podľa záujmu
70,80 €
4. EXEKÚCIE, ZRÁŽKY ZO MZDY ZAMESTNANCA A VYBRANÉ TÉMY ZO ZÁKONNÍKA… (Bratislava, Trnava, Trenčín, Banská Bystrica)
otvára sa podľa záujmu
70,80 €
5. NOVELA ZÁKONNÍKA PRÁCE OD 18.6.2016, PRÁCA NADČAS A VO SVIATOK, KONTO… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
66 €

Žiadne položky.

Žiadne položky.

Žiadne položky.

Žiadne položky.

Lokalita firmy
Kontaktné údaje
Adresa
Dúbravská cesta 2, Bratislava, 841 04
IČO
47529474
DIČ
2023934110
Tel:
0903 751 191
Web:
www.mzdovaakademia.sk
Email:
info@mzdovaakademia.sk

Nenašli ste kurz, ktorý ste hľadali?

Zadajte dopyt na vzdelávacie služby, ktorý bude rozposlaný vzdelávacím spoločnostiam na stránkach www.education.sk.

Zadať dopyt