Spoločnosť zaoberajúca sa nezávislým hodnotením rizík, manažérskych systémov podľa noriem ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO/TS 16949, ISO 27001, ISO 22000, BRC, SA 8000, HACCP a ďalších. Školiace aktivity v oblasti riadenia rizík a manažérskych systémov.

Firma ponúka vzdelávacie aktivity

Kurzy pre verejnosť

1. Efektívny audit dodávateľov (Trenčianske Teplice)
5.9 - 6.9.2017
408 €
2. Interný audítor kvality podľa normy IATF 16949:2016 - preškolenie… (Trnava)
21.9 - 22.9.2017 (4)
432 €
3. Interný audítor podľa normy IATF 16949:2016 - noví/začínajúci IA (Považská Bystrica)
26.9 - 28.9.2017
510 €
4. Kurz Nové požiadavky a zmeny v norme ISO 9001:2015 (Trenčianske Teplice)
28.9.2017 (2)
222 €
5. MSA – Spôsobilosť meracích systémov (Považská Bystrica)
28.9 - 29.9.2017 (2)
408 €
6. VDA 2:2012, 5. vydanie v porovnaní s PPAP:2006, 4. vydanie (Trnava)
3.10.2017
222 €
7. Kurz Nové požiadavky a zmeny v norme ISO 14001:2015 (Trenčianske Teplice)
5.10.2017
222 €
8. Kurz Interný audítor QMS podľa normy ISO 9001:2015 - akreditovaný IRCA (Trenčianske Teplice)
10.10 - 11.10.2017 (2)
408 €
9. Riešenie problémov a analýza koreňových príčin (Považská Bystrica)
12.10.2017 (2)
222 €
10. Global 8D report (Považská Bystrica)
13.10.2017 (2)
222 €
11. FMEA – analýza možných chýb a dôsledkov (Považská Bystrica)
17.10.2017
222 €
12. Interný audítor ISO 50001 (Považská Bystrica)
17.10 - 18.10.2017
408 €
13. Interný audítor životného prostredia podľa požiadaviek ISO 14001:2015 (Trnava)
18.10 - 19.10.2017
408 €
14. VDA 6.5 - Audit produktu (ver. 2, 2008) (Piešťany)
19.10.2017
222 €
15. 3 metodiky - APQP, PPAP a FMEA (Považská Bystrica)
25.10 - 26.10.2017 (2)
408 €
16. Plánovanie a riadenie projektov v automobilovom priemysle (Piešťany)
26.10.2017
222 €
17. Hodnotenie dodávateľov v automobilovom priemysle (Piešťany)
27.10.2017
222 €
18. Všeobecná bezpečnosť výrobkov podľa n.v. č. 404/2007 Z.z., z.č. 250… (Bratislava)
6.11.2017
240 €
19. SPC - Základy štatistiky (Považská Bystrica)
9.11 - 10.11.2017
408 €
20. Kurz vedúci/externý audítor QMS - IRCA podľa normy ISO 9001:2015 (Trenčianske Teplice)
20.11 - 24.11.2017
1 200 €
21. Požiadavky normy ISO 19011:2012 (Piešťany)
27.11.2017
222 €
22. Kurz Interný audítor integrovaného manažérskeho systému podľa… (Piešťany)
27.11 - 30.11.2017
678 €
23. Požiadavky novej normy IATF 16949:2016 - workshop (Považská Bystrica)
7.12.2017
300 €
24. Interný audítor integrovaného manažérskeho systému podľa požiadaviek… (Piešťany)
otvára sa podľa záujmu
510 €
25. Meranie účinnosti ISMS (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
240 €
26. Interný audítor kvality podľa požiadaviek ISO 13485:2012 (Považská Bystrica)
otvára sa podľa záujmu
408 €
27. Technik kvality 21. storočia (Piešťany)
otvára sa podľa záujmu
1 440 €
28. 7 jednoduchých nástrojov zlepšovania kvality (Trnava)
otvára sa podľa záujmu
408 €
29. Kontrolný plán – eliminácia reklamácií (Piešťany)
otvára sa podľa záujmu
408 €
30. Riadenie rizík podľa požiadaviek nových noriem ISO 9001:2015 a ISO… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
240 €
31. VDA 6.3 – PROCESS AUDIT (non-licenced) (Piešťany)
otvára sa podľa záujmu
474 €
32. POKA YOKE (Trnava)
otvára sa podľa záujmu
222 €
33. Kurz vedúci /externý audítor ISO 14001:2015 -IRCA (Trnava)
otvára sa podľa záujmu
1 200 €
34. Základy Six Sigma (Piešťany)
otvára sa podľa záujmu
408 €
35. Kurz Interný audítor bezpečnosti informácií podľa ISO 27001:2013 (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
474 €
36. Kultúra bezpečnosti v praxi (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
240 €
37. Praktické riadenie rizík ISMS (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
240 €
38. Auditor bezpečnosti potravín podľa ISO 22000:2005 (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
408 €
39. Integrácia rizikového prístupu v QES (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
474 €
40. Vedúci (externý) audítor SMBOZP podľa požiadaviek OHSAS 18001:2007 -… (Trnava)
otvára sa podľa záujmu
1 200 €
41. Implementácia normy ISO 50001:2011 (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
222 €
42. SCC/BES - Basic Elements of Safety (robotnícke profesie) (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
210 €
43. Vedúci / externý audítor bezpečnosti informácií podľa požiadaviek ISO… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
1 440 €
44. Procesný prístup v automobilovom priemysle (Považská Bystrica)
otvára sa podľa záujmu
222 €
45. Risk management pre výrobcov zdravotníckych pomôcok podľa ISO 14971… (Piešťany)
otvára sa podľa záujmu
240 €
46. Vedúci audítor/Manažér MDD 93/42/E EC pre zdravotnícke prostriedky (Piešťany)
otvára sa podľa záujmu
1 200 €
47. 7 pokročilých nástrojov zlepšovania kvality (Považská Bystrica)
otvára sa podľa záujmu
408 €
48. Riadenie projektov podľa VDA (Piešťany)
otvára sa podľa záujmu
222 €
49. Kurz Zvyšovanie kvalifikácie Interných audítorov QMS podľa normy ISO… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
408 €
50. Riadenie projektov v automobilovom priemysle (Piešťany)
otvára sa podľa záujmu
222 €
51. Nástroje na zabezpečenie kvality – QFD a DOE (Považská Bystrica)
otvára sa podľa záujmu
222 €
52. Enterprise Risk Management / Celofiremné riadenie rizík (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
474 €
53. Moderné riadenie bezpečnosti (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
474 €
54. SCC/SOS - Safety for Operational Supervisors (operátori, manažéri) (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
210 €

Kurzy na mieru

1. 3 metodiky - APQP, PPAP a FMEA (Považská Bystrica)
odporúčaný rozsah 2 dni
2. 7 jednoduchých nástrojov zlepšovania kvality (Trnava)
odporúčaný rozsah 2 dni
3. 7 pokročilých nástrojov zlepšovania kvality (Považská Bystrica)
odporúčaný rozsah 2 dni
4. Auditor bezpečnosti potravín podľa ISO 22000:2005 (Bratislava)
odporúčaný rozsah 2 dni
5. Efektívny audit dodávateľov (Trenčianske Teplice)
odporúčaný rozsah 2 dni
6. Enterprise Risk Management / Celofiremné riadenie rizík (Bratislava)
odporúčaný rozsah 2 dni
7. FMEA – analýza možných chýb a dôsledkov (Považská Bystrica)
odporúčaný rozsah 1 deň
8. Global 8D report (Považská Bystrica)
odporúčaný rozsah 1 deň
9. Hodnotenie dodávateľov v automobilovom priemysle (Piešťany)
odporúčaný rozsah 1 deň
10. Implementácia normy ISO 50001:2011 (Bratislava)
odporúčaný rozsah 1 deň
11. Integrácia rizikového prístupu v QES (Bratislava)
odporúčaný rozsah 2 dni
12. Interný audítor integrovaného manažérskeho systému podľa požiadaviek… (Piešťany)
odporúčaný rozsah 3 dni
13. Interný audítor ISO 50001 (Považská Bystrica)
odporúčaný rozsah 2 dni
14. Interný audítor kvality podľa normy IATF 16949:2016 - preškolenie… (Trnava)
odporúčaný rozsah 2 dni
15. Interný audítor kvality podľa požiadaviek ISO 13485:2012 (Považská Bystrica)
odporúčaný rozsah 2 dni
16. Interný audítor životného prostredia podľa požiadaviek ISO 14001:2015 (Trnava)
odporúčaný rozsah 2 dni
17. Kontrolný plán – eliminácia reklamácií (Piešťany)
odporúčaný rozsah 2 dni
18. Kurz Interný audítor bezpečnosti informácií podľa ISO 27001:2013 (Bratislava)
odporúčaný rozsah 2 dni
19. Kurz Interný audítor integrovaného manažérskeho systému podľa… (Piešťany)
odporúčaný rozsah 4 dni
20. Kurz Interný audítor QMS podľa normy ISO 9001:2015 - akreditovaný IRCA (Trenčianske Teplice)
odporúčaný rozsah 2 dni
21. Kurz vedúci /externý audítor ISO 14001:2015 -IRCA (Trnava)
odporúčaný rozsah 5 dní
22. Kurz vedúci/externý audítor QMS - IRCA podľa normy ISO 9001:2015 (Trenčianske Teplice)
odporúčaný rozsah 5 dní
23. Kurz Zvyšovanie kvalifikácie Interných audítorov QMS podľa normy ISO… (Bratislava)
odporúčaný rozsah 2 dni
24. Meranie účinnosti ISMS (Bratislava)
odporúčaný rozsah 1 deň
25. Moderné riadenie bezpečnosti (Bratislava)
odporúčaný rozsah 2 dni
26. MSA – Spôsobilosť meracích systémov (Považská Bystrica)
odporúčaný rozsah 2 dni
27. Nástroje na zabezpečenie kvality – QFD a DOE (Považská Bystrica)
odporúčaný rozsah 1 deň
28. Požiadavky normy ISO 19011:2012 (Piešťany)
odporúčaný rozsah 1 deň
29. Praktické riadenie rizík ISMS (Bratislava)
odporúčaný rozsah 1 deň
30. Procesný prístup v automobilovom priemysle (Považská Bystrica)
odporúčaný rozsah 1 deň
31. Riadenie projektov podľa VDA (Piešťany)
odporúčaný rozsah 1 deň
32. Riadenie projektov v automobilovom priemysle (Piešťany)
odporúčaný rozsah 1 deň
33. Riadenie rizík podľa požiadaviek nových noriem ISO 9001:2015 a ISO… (Bratislava)
odporúčaný rozsah 1 deň
34. Riešenie problémov a analýza koreňových príčin (Považská Bystrica)
odporúčaný rozsah 1 deň
35. Risk management pre výrobcov zdravotníckych pomôcok podľa ISO 14971… (Piešťany)
odporúčaný rozsah 1 deň
36. SCC/BES - Basic Elements of Safety (robotnícke profesie) (Bratislava)
odporúčaný rozsah 2 dni
37. SCC/SOS - Safety for Operational Supervisors (operátori, manažéri) (Bratislava)
odporúčaný rozsah 2 dni
38. SPC - Základy štatistiky (Považská Bystrica)
odporúčaný rozsah 2 dni
39. Technik kvality 21. storočia (Piešťany)
odporúčaný rozsah 9 dní
40. VDA 2:2012, 5. vydanie v porovnaní s PPAP:2006, 4. vydanie (Trnava)
odporúčaný rozsah 1 deň
41. VDA 6.3 – PROCESS AUDIT (non-licenced) (Piešťany)
odporúčaný rozsah 2 dni
42. Vedúci (externý) audítor SMBOZP podľa požiadaviek OHSAS 18001:2007 -… (Trnava)
odporúčaný rozsah 5 dní
43. Vedúci / externý audítor bezpečnosti informácií podľa požiadaviek ISO… (Bratislava)
odporúčaný rozsah 5 dní
44. Vedúci audítor/Manažér MDD 93/42/E EC pre zdravotnícke prostriedky (Piešťany)
odporúčaný rozsah 5 dní

Žiadne položky.

Žiadne položky.

Žiadne položky.

Lokalita firmy
Kontaktné údaje
Adresa
Sabinovská 8, Bratislava, 821 02
IČO
35849509
DIČ
2021705268
Tel:
+421 2 444 55 282
Web:
www.dnvgl.sk
Email:
daniela.matyasova@dnvgl.com

Nenašli ste kurz, ktorý ste hľadali?

Zadajte dopyt na vzdelávacie služby, ktorý bude rozposlaný vzdelávacím spoločnostiam na stránkach www.education.sk.

Zadať dopyt