• komplexné portfólioslužieb v oblasti hygieny práce a pracovného prostredia
  • zabezpečenie služieb pracovnej zdravotnej služby na celom území Slovenska
  • spracovanie komplexnej dokumentácie v oblasti hygieny práce a kategorizácie zdravotných rizík na pracovisku
  • preventívne lekárske prehliadky na posúdenie zdravotnej spôsobilosti na prácu
  • konzultačné a poradenské služby
  • akreditované vzdelávacie programy
  • organizácia systému zabezpečenia prvej pomoci na pracovisku

Firma ponúka vzdelávacie aktivity

Kurzy pre verejnosť

1. Kurz prvej pomoci (Košice)
21.9.2017 (2)
30 €
2. Odborná príprava / aktualizačná príprava na prácu s toxickými a veľmi… (Košice)
26.9.2017 (4)
72 €
3. Odborná príprava / aktualizačná príprava na prácu pri činnostiach DDD (Košice)
27.9 - 28.9.2017 (2)
135 €
4. Odborná príprava/ aktualizačná príprava na prácu pri odstraňovaní… (Košice)
7.11.2017
72 €
5. Pracovná zdravotná služba a preventívne lekárske prehliadky (Košice)
otvára sa podľa záujmu
36 €

Kurzy na mieru

1. Kurz prvej pomoci (Košice)
odporúčaný rozsah 8 hodín
2. Odborná príprava / aktualizačná príprava na prácu pri činnostiach DDD (Košice)
odporúčaný rozsah 16 hodín
3. Odborná príprava / aktualizačná príprava na prácu s toxickými a veľmi… (Košice)
odporúčaný rozsah 10 hodín
4. Odborná príprava/ aktualizačná príprava na prácu pri odstraňovaní… (Košice)
odporúčaný rozsah 10 hodín
5. Pracovná zdravotná služba a preventívne lekárske prehliadky (Košice)
odporúčaný rozsah 3 hodiny

Žiadne položky.

Žiadne položky.

Žiadne položky.

Lokalita firmy
Kontaktné údaje
Adresa
Obchodná 16, Košice, 04011
IČO
36679135
DIČ
2022247414
Tel:
055-6712 794, 0905630917
Web:
www.medison-pzs.sk
Email:
medison@medison-pzs.sk

Nenašli ste kurz, ktorý ste hľadali?

Zadajte dopyt na vzdelávacie služby, ktorý bude rozposlaný vzdelávacím spoločnostiam na stránkach www.education.sk.

Zadať dopyt