Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

Sme spoločnosť, ktorá vo svete publikovania odborných informácií pôsobí viac ako 20 rokov. Poradca podnikateľa (PP) je značkou, ktorá sa ako prvá začala zaoberať aplikáciou legislatívy v bežnej praxi a stala sa uznávanou autoritou na trhu ekonomických a právnych informácií v Slovenskej republike.

Portfólio najpopulárnejších produktov ekonomického a právneho charakteru tvoria printové periodiká z produktovej rady PP – Daňový a účtovný poradca podnikateľa, Personálny a mzdový poradca podnikateľa, Dane a účtovníctvo, Práca, mzdy a odmeňovanie a Úplné znenia zákonov. Neodmysliteľnou súčasťou našich služieb je i písomné a telefonické odborné poradenstvo pre našich zákazníkov, riešenia ich konkrétnych potrieb a problémov prostredníctvom odborníkov v danej oblasti.

Vďaka kvalite poskytovaných služieb a schopnosti pružne realizovať svoje zákazky je vydavateľstvo Poradca podnikateľa dlhoročným partnerom štátnych inštitúcií v oblasti zabezpečovania marketingu, tlače, distribúcie a služieb zákazníkom pre štátne periodiká vydávané Ministerstvom spravodlivosti SR (Zbierka zákonov SR a Justičná revue od roku 1998), Ministerstvom financií SR (Finančný spravodajca od roku 2002), Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (Vestník Úradu pre reguláciu sieťových odvetví).

Sledujeme trendy digitalizácie v našom odvetví podnikania a dlhodobo sa výrazne orientujeme na elektronickú formu publikovania informácií. Na trhu úspešne prevádzkujeme v rámci vydavateľského domu PP významné webové portály: www.epi.sk – on-line ekonomický a právny systém, www.vssr.sk – on-line komplexné informácie pre verejnú správu, ktoré sú jedinečné v celoeurópskom meradle na základe spojenia technológie na báze Verity v kombinácii s detailným štruktúrovaním a vzájomným prepojením dát.

Počúvame svojich zákazníkov a vnímame ich potreby. Od roku 2009 vydávame časopis Zisk – www.ezisk.sk, ktorého cieľom je inšpirovať a motivovať manažérov, informovať ich o nových trendoch v riadení, podnikaní, marketingu a obchode.

Od svojho vzniku v roku 1997 podporujeme Nadáciu Rozum a Cit (www.rozumacit.sk), ktorej hlavným poslaním je pomáhať opusteným deťom a umožniť im prežiť detstvo uprostred milujúcej rodiny.

Filozofia nášho podnikania a naše aktivity sú založené na partnerstvách, ktoré si ctíme.

Firma ponúka vzdelávacie aktivity

Kurzy pre verejnosť

1. Správa registratúry a elektronická komunikácia (Žilina)
3.5.2017
66 €
2. Finančná analýza v kontrolingu, kalkulácia a cenotvorba (Bratislava)
3.5 - 4.5.2017
192 €
3. Register partnerov verejného sektora (Žilina)
4.5.2017
120 €
4. DPH v praxi - zmeny od 1. 1. 2017 a ich aplikácia do praxe (Žilina )
5.5.2017
78 €
5. Daňové spory a ich riešenie (Nitra )
9.5.2017
78 €
6. DPH v praxi - zmeny od 1. 1. 2017 a ich aplikácia do praxe (Bratislava)
9.5.2017
78 €
7. Elektronické schránky v zmysle zákona o e-Governmente (Prešov)
10.5.2017
60 €
8. Obchodovanie cez internet z pohľadu DPH a dane z príjmov (Žilina )
10.5.2017
84 €
9. Finančná analýza v kontrolingu, kalkulácia a cenotvorba (Žilina )
11.5 - 12.5.2017
192 €
10. Ochrana osobných údajov – nové usmernenia, aktuality a nariadenie o… (Bratislava )
12.5.2017
78 €
11. Ochrana osobných údajov – nové usmernenia, aktuality a nariadenie o… (Žilina )
15.5.2017
78 €
12. Ochrana osobných údajov – nové usmernenia, aktuality a nariadenie o… (Žilina)
15.5.2017
78 €
13. Ochrana osobných údajov – nové usmernenia, aktuality a nariadenie o… (Košice )
16.5.2017
78 €
14. Obchodovanie cez internet z pohľadu DPH a dane z príjmov (Prešov)
17.5.2017
84 €
15. DPH v praxi - zmeny od 1. 1. 2017 a ich aplikácia do praxe (Košice )
18.5.2017
78 €
16. Sťažnosti po novela zákona od 1. júna 2017 (Žilina)
18.5.2017
78 €
17. Zrážky zo mzdy, exekučné zrážky (Košice )
22.5.2017
69 €
18. Elektronické schránky v zmysle zákona o e-Governmente (Bratislava)
23.5.2017
60 €
19. Ochrana osobných údajov – odborná príprava na skúšku zodpovedných… (Bratislava )
25.5.2017
78 €
20. Zákonník práce pod lupou (Bratislava )
25.5 - 26.5.2017
216 €
21. Elektronické schránky v zmysle zákona o e-Governmente (Košice )
1.6.2017
60 €
22. Ochrana osobných údajov – odborná príprava na skúšku zodpovedných… (Banská Bystrica )
5.6.2017
78 €
23. Elektronické schránky v zmysle zákona o e-Governmente (Žilina)
7.6.2017
60 €
24. Vybrané otázky správneho konania a správneho súdnictva podľa nového… (Bratislava )
8.6.2017
120 €
25. Pravidlá fakturácie v praktických príkladoch (účtovné a daňové… (Bratislava )
12.6.2017
78 €
26. Ochrana osobných údajov v personálnej a mzdovej agende (Žilina )
12.6.2017
78 €
27. Ochrana osobných údajov v personálnej a mzdovej agende (Banská Bystrica )
15.6.2017
78 €
28. DPH – Najčastejšie chyby a problémy pri uplatňovaní v praxi (Bratislava )
19.6.2017
78 €
29. Zrážky zo mzdy, exekučné zrážky (Bratislava)
19.6.2017
69 €
30. Zrážky zo mzdy, exekučné zrážky (Žilina)
22.6.2017
69 €
31. Sťažnosti po novela zákona od 1. júna 2017 (Bratislava )
23.6.2017
78 €
32. Ochrana osobných údajov v personálnej a mzdovej agende (Bratislava )
26.6.2017
78 €
33. Mzdy pre začiatočníkov (2-dňové školenie) (Bratislava )
27.6 - 28.6.2017
156 €
34. Daňová optimalizácia v roku 2017 (Bratislava)
6.9.2017
90 €
35. Daňová optimalizácia v roku 2017 (Trenčín )
7.9.2017
90 €
36. Mzdy pre pokročilých (2-dňové školenie) (Bratislava )
19.9 - 20.9.2017
156 €
37. Zamestnávanie cudzincov a vysielanie zamestnancov do zahraničia v… (Žilina )
otvára sa podľa záujmu
78 €
38. DPH – praktické vypĺňanie tlačív Daňového priznania, Súhrnného a… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
84 €
39. Zmeny v zákone o službách zamestnanosti od 1. 5. 2017 (práca… (Nitra )
otvára sa podľa záujmu
66 €
40. DPH - praktické vypĺňanie tlačív Daňového priznania, Súhrnného a… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
84 €

Žiadne položky.

Žiadne položky.

Žiadne položky.

Žiadne položky.

Lokalita firmy
Kontaktné údaje
Adresa
Martina Rázusa 23A, Žilina, 01001
IČO
31592503
DIČ
2020449189
Tel:
041 7053 888, 0915480643
Web:
www.profivzdelavanie.sk
Email:
profivzdelavanie@pp.sk

Nenašli ste kurz, ktorý ste hľadali?

Zadajte dopyt na vzdelávacie služby, ktorý bude rozposlaný vzdelávacím spoločnostiam na stránkach www.education.sk.

Zadať dopyt