Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

Sme spoločnosť, ktorá vo svete publikovania odborných informácií pôsobí viac ako 20 rokov. Poradca podnikateľa (PP) je značkou, ktorá sa ako prvá začala zaoberať aplikáciou legislatívy v bežnej praxi a stala sa uznávanou autoritou na trhu ekonomických a právnych informácií v Slovenskej republike.

Portfólio najpopulárnejších produktov ekonomického a právneho charakteru tvoria printové periodiká z produktovej rady PP – Daňový a účtovný poradca podnikateľa, Personálny a mzdový poradca podnikateľa, Dane a účtovníctvo, Práca, mzdy a odmeňovanie a Úplné znenia zákonov. Neodmysliteľnou súčasťou našich služieb je i písomné a telefonické odborné poradenstvo pre našich zákazníkov, riešenia ich konkrétnych potrieb a problémov prostredníctvom odborníkov v danej oblasti.

Vďaka kvalite poskytovaných služieb a schopnosti pružne realizovať svoje zákazky je vydavateľstvo Poradca podnikateľa dlhoročným partnerom štátnych inštitúcií v oblasti zabezpečovania marketingu, tlače, distribúcie a služieb zákazníkom pre štátne periodiká vydávané Ministerstvom spravodlivosti SR (Zbierka zákonov SR a Justičná revue od roku 1998), Ministerstvom financií SR (Finančný spravodajca od roku 2002), Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (Vestník Úradu pre reguláciu sieťových odvetví).

Sledujeme trendy digitalizácie v našom odvetví podnikania a dlhodobo sa výrazne orientujeme na elektronickú formu publikovania informácií. Na trhu úspešne prevádzkujeme v rámci vydavateľského domu PP významné webové portály: www.epi.sk – on-line ekonomický a právny systém, www.vssr.sk – on-line komplexné informácie pre verejnú správu, ktoré sú jedinečné v celoeurópskom meradle na základe spojenia technológie na báze Verity v kombinácii s detailným štruktúrovaním a vzájomným prepojením dát.

Počúvame svojich zákazníkov a vnímame ich potreby. Od roku 2009 vydávame časopis Zisk – www.ezisk.sk, ktorého cieľom je inšpirovať a motivovať manažérov, informovať ich o nových trendoch v riadení, podnikaní, marketingu a obchode.

Od svojho vzniku v roku 1997 podporujeme Nadáciu Rozum a Cit (www.rozumacit.sk), ktorej hlavným poslaním je pomáhať opusteným deťom a umožniť im prežiť detstvo uprostred milujúcej rodiny.

Filozofia nášho podnikania a naše aktivity sú založené na partnerstvách, ktoré si ctíme.

Firma ponúka vzdelávacie aktivity

Kurzy pre verejnosť

1. VIP diskusná akcia pre personalistov – Horúce témy v personalistike (Bratislava)
27.7.2017
72 €
2. Ochrana osobných údajov podľa nového zákona a nariadenia GDPR (Bratislava)
16.8.2017
78 €
3. Ochrana osobných údajov podľa nového zákona a nariadenia GDPR (Žilina)
17.8.2017
78 €
4. Daňová optimalizácia v roku 2017 (Bratislava)
6.9.2017
90 €
5. Ochrana osobných údajov podľa nového zákona a nariadenia GDPR (Trenčín )
6.9.2017
78 €
6. Ochrana osobných údajov podľa nového zákona a nariadenia GDPR (Nitra )
7.9.2017
78 €
7. Daňová optimalizácia v roku 2017 (Trenčín )
7.9.2017
90 €
8. Daňová optimalizácia v roku 2017 (Žilina)
8.9.2017
90 €
9. Ochrana osobných údajov podľa nového zákona a nariadenia GDPR (Košice )
13.9.2017
78 €
10. Ochrana osobných údajov podľa nového zákona a nariadenia GDPR (Banská Bystrica )
14.9.2017
78 €
11. Daňová optimalizácia v roku 2017 (Košice )
14.9.2017
90 €
12. Mzdy pre pokročilých (2-dňové školenie) (Bratislava )
19.9 - 20.9.2017
156 €
13. Daňová optimalizácia v roku 2017 (Banská Bystrica )
20.9.2017
90 €
14. Zákonník práce pod lupou pre začiatočníkov (prax 0 – 5 rokov) (Žilina)
21.9 - 22.9.2017
216 €
15. Cestovné náhrady (Banská Bystrica )
25.9.2017
78 €
16. Finančná analýza v kontrolingu, kalkulácia a cenotvorba (2-dňové… (Žilina)
25.9 - 26.9.2017
192 €
17. Daňová optimalizácia v roku 2017 (Nitra )
27.9.2017
90 €
18. DPH – Najčastejšie chyby a problémy pri uplatňovaní v praxi (Banská Bystrica )
28.9.2017
78 €
19. Zákonník práce pre manažérov, vedúcich zamestnancov (Bratislava)
29.9.2017
120 €
20. DPH v praxi a pripravované zmeny od 1.1.2018 (Žilina)
2.10.2017
78 €
21. DPH v praxi a pripravované zmeny od 1.1.2018 (Košice )
4.10.2017
78 €
22. DPH v praxi a pripravované zmeny od 1.1.2018 (Banská Bystrica )
5.10.2017
78 €
23. DPH v praxi a pripravované zmeny od 1.1.2018 (Bratislava)
6.10.2017
78 €
24. Cestovné náhrady (Žilina)
9.10.2017
78 €
25. Cestovné náhrady (Nitra )
10.10.2017
78 €
26. DPH – Najčastejšie chyby a problémy pri uplatňovaní v praxi (Bratislava)
11.10.2017
78 €
27. DPH v praxi a pripravované zmeny od 1.1.2018 (Nitra )
11.10.2017
78 €
28. Ochrana osobných údajov podľa nového zákona a nariadenia GDPR (Poprad)
18.10.2017
78 €
29. Zákonník práce pod lupou (Bratislava)
19.10 - 20.10.2017
216 €
30. Ochrana osobných údajov podľa nového zákona a nariadenia GDPR (Prešov)
19.10.2017
78 €
31. Cestovné náhrady (Košice )
25.10.2017
78 €
32. Zákonník práce pod lupou (Žilina)
26.10 - 27.10.2017
216 €
33. Cestovné náhrady (Bratislava)
27.10.2017
78 €
34. Ochrana osobných údajov podľa nového zákona a nariadenia GDPR (Trnava )
20.11.2017
78 €
35. Ochrana osobných údajov podľa nového zákona a nariadenia GDPR (Martin)
18.12.2017
78 €
36. Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za… (Bratislava)
19.12.2017
69 €
37. Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za… (Bratislava)
24.1.2018
69 €
38. Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za… (Žilina)
25.1.2018
69 €
39. Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za… (Poprad)
26.1.2018
69 €

Žiadne položky.

Žiadne položky.

Žiadne položky.

Žiadne položky.

Lokalita firmy
Kontaktné údaje
Adresa
Martina Rázusa 23A, Žilina, 01001
IČO
31592503
DIČ
2020449189
Tel:
041 7053 888, 0915480643
Web:
www.profivzdelavanie.sk
Email:
profivzdelavanie@pp.sk

Nenašli ste kurz, ktorý ste hľadali?

Zadajte dopyt na vzdelávacie služby, ktorý bude rozposlaný vzdelávacím spoločnostiam na stránkach www.education.sk.

Zadať dopyt