Slovenský metrologický ústav vykonáva kurzy pre všetkých záujemcov z oblasti metrológie, systému manažérstva kvality a pre zamestnancov laboratórií.

Firma ponúka vzdelávacie aktivity

Kurzy pre verejnosť

1. Montáž plynomerov - Montáž meradiel prietoku plynu (Bratislava)
4.9 - 5.9.2017
180 €
2. Montáž meračov pretečeného množstva vody a meračov tepla (Bratislava)
5.9 - 8.9.2017 (2)
220 €
3. Montáž elektromerov a meracích transformátorov napätia a prúdu (Bratislava)
5.9 - 6.9.2017 (2)
180 €
4. Meranie hmotnosti v praxi, kalibrácia váh a závaží (Bratislava)
12.9 - 13.9.2017 (2)
275 €
5. Metrológia teploty a postupy kalibrácie (Bratislava)
12.9 - 14.9.2017 (2)
375 €
6. Metrologické zabezpečenie meradiel (Bratislava)
19.9 - 20.9.2017
230 €
7. Neistoty - základný kurz (Bratislava)
20.9.2017
120 €
8. Školenie pre overovačov záznamových zariadení v cestnej doprave (Bratislava)
3.10 - 4.10.2017
180 €
9. Činnosť interných audítorov v akreditovaných skúšobných a… (Bratislava)
7.11 - 9.11.2017
260 €
10. Metrológia tlaku a postupy kalibrácie meradiel tlaku (Bratislava)
5.12 - 7.12.2017
375 €

Kurzy na mieru

1. Činnosť interných audítorov v akreditovaných skúšobných a… (Bratislava)
odporúčaný rozsah 24 hodín
2. Meranie hmotnosti v praxi, kalibrácia váh a závaží (Bratislava)
odporúčaný rozsah 16 hodín
3. Metrológia teploty a postupy kalibrácie (Bratislava)
odporúčaný rozsah 24 hodín
4. Metrológia tlaku a postupy kalibrácie meradiel tlaku (Bratislava)
odporúčaný rozsah 24 hodín
5. Metrologické zabezpečenie meradiel (Bratislava)
odporúčaný rozsah 13 hodín
6. Montáž elektromerov a meracích transformátorov napätia a prúdu (Bratislava)
odporúčaný rozsah 16 hodín
7. Montáž meračov pretečeného množstva vody a meračov tepla (Bratislava)
odporúčaný rozsah 24 hodín
8. Montáž plynomerov - Montáž meradiel prietoku plynu (Bratislava)
odporúčaný rozsah 16 hodín
9. Neistoty - základný kurz (Bratislava)
odporúčaný rozsah 8 hodín
10. Školenie pre overovačov záznamových zariadení v cestnej doprave (Bratislava)
odporúčaný rozsah 16 hodín

Žiadne položky.

Žiadne položky.

Žiadne položky.

Lokalita firmy
Kontaktné údaje
Adresa
Karloveská 63, Bratislava, 842 55
IČO
30810701
DIČ
2020908230
Tel:
02/60294527, 0902 22 721
Web:
www.smu.sk
Email:
palouova@smu.gov.sk
Člen AIVD SR

Nenašli ste kurz, ktorý ste hľadali?

Zadajte dopyt na vzdelávacie služby, ktorý bude rozposlaný vzdelávacím spoločnostiam na stránkach www.education.sk.

Zadať dopyt