Ponúkame komplexné služby v oblasti certifikácie manažérskych systémov. Certifikácia systému manažérstva kvality podľa ISO 9001, certifikácia systému enviromentálneho manažérstva podľa ISO 14001, certifikácia systému manažérstva bezpečnosti práce podľa OHSAS 18001, certifikácia systému manažérstva bezpečnosti informácií podľa ISO/IEC 27001, certifikácia systému manažérstva kvality pre automobilový priemysel podľa ISO/TS 16949, certifikácia systému manažérstva bezpečnosti potravín podľa ISO 22000. Spoločnosť vykonáva základné školenia o jednotlivých systémoch, školenia pre interných aj externých audítorov a školenia na zavádzanie týchto systémov. Naše služby zahŕňajú testy a merania v oblasti životného prostredia. Meranie emisií, overovanie správ CO2, optimalizácia spôsobu bilančného výpočtu množstva emisií skleníkových plynov, odhaľovanie azbestu, meranie hluku a nedeštruktívne skúšky zvarov.

Firma ponúka vzdelávacie aktivity

Kurzy pre verejnosť

1. VCA-Basic Základy bezpečnosti pre zamestnancov v prevádzke (Košice/Bratislava)
26.7.2017 (7)
240 €
2. Interný audítor ISMS podľa normy ISO/IEC 27001:2013 (Bratislava)
22.8 - 23.8.2017 (2)
228 €
3. Interný audítor podľa IATF 16949 - zvýšenie kvalifikácie (Košice)
22.9.2017
222 €
4. Základy SPC - štatistické metódy v kvalite (Košice/Trnava)
29.9.2017 (2)
177,60 €
5. Vedúci / externý audítor ISMS podľa normy ISO/IEC 27001:2013 (Košice)
2.10 - 6.10.2017
948 €
6. Základy MSA (Measurement system analyses) - Analýza meracieho systému (Košice/Trnava)
6.10.2017 (2)
177,60 €
7. SMED (Košice)
13.10.2017
177,60 €
8. Interný audítor podľa IATF 16949:2016 (Košice)
19.10 - 20.10.2017
342 €
9. Interný audítor podľa normy ISO 14001:2015 (Košice)
otvára sa podľa záujmu
228 €
10. Vedúci / externý audítor QMS - IRCA podľa normy ISO 9001:2015 (Košice)
otvára sa podľa záujmu
948 €
11. Interný audítor podľa normy ISO 9001:2015 (Košice/Trnava)
otvára sa podľa záujmu
228 €
12. VCA-VOL Základy bezpečnosti pre vedúcich zamestnancov v prevádzke (Košice)
otvára sa podľa záujmu
420 €
13. Preškolenie interných audítorov na novú revíziu normy ISO 14001:2015 (Košice)
otvára sa podľa záujmu
177,60 €

Kurzy na mieru

1. Interný audítor ISMS podľa normy ISO/IEC 27001:2013 (Bratislava)
odporúčaný rozsah 16 hodín
2. Interný audítor podľa IATF 16949 - zvýšenie kvalifikácie (Košice)
odporúčaný rozsah 8 hodín
3. Interný audítor podľa IATF 16949:2016 (Košice)
odporúčaný rozsah 16 hodín
4. Interný audítor podľa normy ISO 14001:2015 (Košice)
odporúčaný rozsah 16 hodín
5. Interný audítor podľa normy ISO 9001:2015 (Košice/Trnava)
odporúčaný rozsah 16 hodín
6. Preškolenie interných audítorov na novú revíziu normy ISO 14001:2015 (Košice)
odporúčaný rozsah 8 hodín
7. SMED (Košice)
odporúčaný rozsah 8 hodín
8. VCA-Basic Základy bezpečnosti pre zamestnancov v prevádzke (Košice/Bratislava)
odporúčaný rozsah 8 hodín
9. VCA-VOL Základy bezpečnosti pre vedúcich zamestnancov v prevádzke (Košice)
odporúčaný rozsah 2 dni
10. Vedúci / externý audítor ISMS podľa normy ISO/IEC 27001:2013 (Košice)
odporúčaný rozsah 40 hodín
11. Vedúci / externý audítor QMS - IRCA podľa normy ISO 9001:2015 (Košice)
odporúčaný rozsah 40 hodín
12. Základy MSA (Measurement system analyses) - Analýza meracieho systému (Košice/Trnava)
odporúčaný rozsah 8 hodín
13. Základy SPC - štatistické metódy v kvalite (Košice/Trnava)
odporúčaný rozsah 8 hodín

Žiadne položky.

Žiadne položky.

Žiadne položky.

Lokalita firmy
Kontaktné údaje
Adresa
Letná 27, Košice, 040 01
IČO
44550715
DIČ
2820000304
Tel:
+421 948 034 135
Web:
www.vincotte.sk
Email:
vincotte@vincotte.sk
Poradenstvo
  • Rôzne
    • Poradenstvo pri optimalizácii spôsobu bilančného výpočtu množstva emisií skleníkových plynov, overovanie správ o emisiách skleníkových plynov, právne poradenstvo v oblasti obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov

Nenašli ste kurz, ktorý ste hľadali?

Zadajte dopyt na vzdelávacie služby, ktorý bude rozposlaný vzdelávacím spoločnostiam na stránkach www.education.sk.

Zadať dopyt