TÜV SÜD Slovakia s.r.o. je členom skupiny TÜV SÜD, svetového lídra v poskytovaní inšpekčných a certifikačných služieb s dlhoročnou tradíciou. V slovenskom podnikateľskom prostredí pôsobí ako:

Certifikačný orgán systémov riadenia kvality, EMS,SM BOZP, HACCP, BP

Certifikačný orgán výrobkov

Inšpekčný orgán typu A

Autorizovaná osoba SKTC-175, Notifikovaná osoba NB 1353, NB 0036

Oprávnená právnická osoba OPO-000001–07

Oprávnená vzdelávacia organizácia BOZP pre VTZ tlakové, plynové, zdvíhacie, elektrické pre vzdelávanie a overovanie spôsobilosti osôb na obsluhu, opravy, revízie VTZ

Firma ponúka vzdelávacie aktivity

Kurzy pre verejnosť

1. Preškolenie interných audítorov systému environmentálneho manažérstva… (Bratislava)
3.5.2017
102 €
2. Kurz interný audítor systému environmentálneho manažérstva (SEM)… (Bratislava)
3.5 - 4.5.2017
228 €
3. Interný audítor SMK pre automobilový priemysel podľa IATF 16949:2016 … (Bratislava)
16.5 - 19.5.2017
348 €
4. Preškolenie interných audítorov systému manažérstva kvality podľa EN… (Bratislava)
22.5.2017
102 €
5. Interný audítor systému manažérstva kvality podľa EN ISO 9001:2015 (Košice)
23.5 - 24.5.2017
228 €
6. Interný audítor pre integrovaný systém manažérstva podľa noriem EN… (Bratislava)
24.5 - 26.5.2017
282 €
7. Interný audítor systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri… (Bratislava)
30.5 - 31.5.2017
228 €
8. Interný audítor systému manažérstva kvality podľa EN ISO 9001:2015 (Bratislava)
5.6 - 6.6.2017
228 €
9. Interný audítor systému energetického manažérstva podľa ISO 50001:2011 (Bratislava)
7.6 - 8.6.2017
228 €
10. „Chemická bezpečnosť – právne požiadavky EÚ a SR - nariadenia EP -… (Bratislava)
13.6.2017
114 €
11. Interný audítor pre integrovaný systém manažérstva podľa noriem EN… (Košice)
14.6 - 16.6.2017
282 €
12. „Požiadavky právnych predpisov SR pre oblasť ochrany ŽP vo vzťahu k… (Bratislava)
20.6 - 21.6.2017
192 €
13. Preškolenie interných audítorov systému manažérstva kvality pre… (Bratislava)
22.6 - 23.6.2017
300 €
14. Výchova a vzdelávanie elektrotechnikov, samostatných… (Košice)
otvára sa štvrťročne
103,56 €
15. Výchova a vzdelávanie odborných pracovníkov - revíznych technikov na… (Košice)
otvára sa štvrťročne
155,29 €
16. Základy analýzy systémov merania (MSA) (Košice)
otvára sa podľa záujmu
96 €
17. SCC - školenie a uznávaná skúška pre spolupracujúcih operatívnych… (Košice (Bratislava, Banská Bystrica))
otvára sa mesačne
300 €
18. Interný audítor systému manažérstva kvality pre automobilový… (Košice)
otvára sa podľa záujmu
348 €
19. Preškolenie interných audítorov systému manažérstva kvality podľa EN… (Košice)
otvára sa podľa záujmu
102 €
20. Interný audítor kvality tavného zvárania kovových materiálov podľa… (Banská Bystrica)
otvára sa podľa záujmu
228 €
21. Bezpečnostné pravidlá na konštrukciu a montáž výťahov - osobné výťahy… (Vysoké Tatry)
otvára sa ročne
48 €
22. FMEA (Košice)
otvára sa podľa záujmu
108 €
23. Základy analýzy systémov merania - MSA (Košice)
otvára sa podľa záujmu
108 €
24. Výchova a vzdelávanie revíznych technikov tlakových zariadení,… (Banská Bystrica)
otvára sa podľa záujmu
108 €
25. Základy štatistickej regulácie procesov - SPC (Košice)
otvára sa podľa záujmu
96 €
26. SCC - školenie a uznávaná skúška pre vedúcich operatívnych… (Košice (Bratislava, Banská Bystrica))
otvára sa mesačne
300 €
27. Súčasná platná legislatíva v oblasti strojov, zariadení a mechanizácie (Vysoké Tatry)
otvára sa ročne
48 €
28. Základy štatistickej regulácie procesov - SPC (Košice)
otvára sa podľa záujmu
108 €

Žiadne položky.

Žiadne položky.

Žiadne položky.

Žiadne položky.

Lokalita firmy
Kontaktné údaje
Adresa
Jašíkova 6, Bratislava, 821 03
IČO
35852216
DIČ
2020263674
Tel:
+ 42 1 (0) 2 48291271, + 42 1 (0) 903 580 019
Fax:
+ 42 1 (0) 2 4829 1266
Web:
http://www.tuv-sud.sk/sk-sk/activity/vzdelavanie
Email:
gabriela.barzikova@tuv-sud.sk

Nenašli ste kurz, ktorý ste hľadali?

Zadajte dopyt na vzdelávacie služby, ktorý bude rozposlaný vzdelávacím spoločnostiam na stránkach www.education.sk.

Zadať dopyt