TÜV SÜD Slovakia s.r.o. je členom skupiny TÜV SÜD, svetového lídra v poskytovaní inšpekčných a certifikačných služieb s dlhoročnou tradíciou. V slovenskom podnikateľskom prostredí pôsobí ako:

Certifikačný orgán systémov riadenia kvality, EMS,SM BOZP, HACCP, BP

Certifikačný orgán výrobkov

Inšpekčný orgán typu A

Autorizovaná osoba SKTC-175, Notifikovaná osoba NB 1353, NB 0036

Oprávnená právnická osoba OPO-000001–07

Oprávnená vzdelávacia organizácia BOZP pre VTZ tlakové, plynové, zdvíhacie, elektrické pre vzdelávanie a overovanie spôsobilosti osôb na obsluhu, opravy, revízie VTZ

Firma ponúka vzdelávacie aktivity

Kurzy pre verejnosť

1. Výchova a vzdelávanie elektrotechnikov, samostatných… (Košice)
otvára sa štvrťročne
103,56 €
2. Výchova a vzdelávanie odborných pracovníkov - revíznych technikov na… (Košice)
otvára sa štvrťročne
155,29 €
3. Interný audítor systému manažérstva kvality podľa EN ISO 9001:2015 (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
228 €
4. „Požiadavky právnych predpisov SR pre oblasť ochrany ŽP vo vzťahu k… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
192 €
5. Interný audítor systému energetického manažérstva podľa ISO 50001:2011 (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
228 €
6. Základy analýzy systémov merania (MSA) (Košice)
otvára sa podľa záujmu
96 €
7. SCC - školenie a uznávaná skúška pre spolupracujúcih operatívnych… (Košice (Bratislava, Banská Bystrica))
otvára sa mesačne
300 €
8. Interný audítor systému manažérstva kvality pre automobilový… (Košice)
otvára sa podľa záujmu
348 €
9. Preškolenie interných audítorov systému manažérstva kvality podľa EN… (Košice)
otvára sa podľa záujmu
102 €
10. Interný audítor kvality tavného zvárania kovových materiálov podľa… (Banská Bystrica)
otvára sa podľa záujmu
228 €
11. Preškolenie interných audítorov systému environmentálneho manažérstva… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
102 €
12. Bezpečnostné pravidlá na konštrukciu a montáž výťahov - osobné výťahy… (Vysoké Tatry)
otvára sa ročne
48 €
13. FMEA (Košice)
otvára sa podľa záujmu
108 €
14. Základy analýzy systémov merania - MSA (Košice)
otvára sa podľa záujmu
108 €
15. Interný audítor systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
228 €
16. Výchova a vzdelávanie revíznych technikov tlakových zariadení,… (Banská Bystrica)
otvára sa podľa záujmu
108 €
17. Interný audítor pre integrovaný systém manažérstva podľa noriem EN… (Košice)
otvára sa podľa záujmu
282 €
18. „Chemická bezpečnosť – právne požiadavky EÚ a SR - nariadenia EP -… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
114 €
19. Kurz interný audítor systému environmentálneho manažérstva (SEM)… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
228 €
20. Interný audítor pre integrovaný systém manažérstva podľa noriem EN… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
282 €
21. Základy štatistickej regulácie procesov - SPC (Košice)
otvára sa podľa záujmu
96 €
22. SCC - školenie a uznávaná skúška pre vedúcich operatívnych… (Košice (Bratislava, Banská Bystrica))
otvára sa mesačne
300 €
23. Interný audítor SMK pre automobilový priemysel podľa IATF 16949:2016 … (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
348 €
24. Preškolenie interných audítorov systému manažérstva kvality pre… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
300 €
25. Preškolenie interných audítorov systému manažérstva kvality podľa EN… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
102 €
26. Súčasná platná legislatíva v oblasti strojov, zariadení a mechanizácie (Vysoké Tatry)
otvára sa ročne
48 €
27. Interný audítor systému manažérstva kvality podľa EN ISO 9001:2015 (Košice)
otvára sa podľa záujmu
228 €
28. Základy štatistickej regulácie procesov - SPC (Košice)
otvára sa podľa záujmu
108 €

Žiadne položky.

Žiadne položky.

Žiadne položky.

Žiadne položky.

Lokalita firmy
Kontaktné údaje
Adresa
Jašíkova 6, Bratislava, 821 03
IČO
35852216
DIČ
2020263674
Tel:
+ 42 1 (0) 2 48291271, + 42 1 (0) 903 580 019
Fax:
+ 42 1 (0) 2 4829 1266
Web:
http://www.tuv-sud.sk/sk-sk/activity/vzdelavanie
Email:
gabriela.barzikova@tuv-sud.sk

Nenašli ste kurz, ktorý ste hľadali?

Zadajte dopyt na vzdelávacie služby, ktorý bude rozposlaný vzdelávacím spoločnostiam na stránkach www.education.sk.

Zadať dopyt