Stredoeurópsky technologický inštitút CEIT už niekoľko rokov poskytuje komplexné riešenia na podporu produktivity, efektivity a tým podporuje trvalý zdroj konkurencieschopnosti priemyselného podniku. Rovnako sa už niekoľko rokov sústreďuje na vývoj nástrojov Digitálneho podniku. Inovatívnymi riešeniami pre priemyselné podniky a automobilky sa tak stal dôležitým motorom Industry 4.0 na Slovensku.

Firma ponúka vzdelávacie aktivity

Kurzy pre verejnosť

1. Ako správne merať a normovať prácu (Žilina)
17.7 - 20.7.2017
540 €
2. Štíhla logistika I., II. nielen pre automobilový priemysel (Žilina, Košice, Bratislava)
27.7 - 28.7.2017
468 €
3. Akadémia majstrov (Slovensko)
4.9 - 28.11.2017
1 260 €
4. ZÁKLADNÉ ZRUČNOSTI RIADENIA PRE MAJSTROV (Slovensko)
4.9 - 5.9.2017
360 €
5. ŠTANDARDIZOVANÉ A VIZUALIZOVANÉ PRACOVISKO (Košice, Žilina)
6.9.2017
180 €
6. Kontrolná dokumentácia (Žilina)
7.9.2017
180 €
7. Dáta o kvalite (Žilina)
8.9.2017
180 €
8. Preventívna a plánovaná údržba (Žilina, Košice, Bratislava)
11.9.2017 (2)
156 €
9. Manažment skladov (Žilina)
11.9.2017 (2)
216 €
10. 5S pre výrobné spoločnosti (Žilina, Košice)
11.9.2017 (2)
180 €
11. Autonómna údržba (Žilina, Košice, Bratislava)
12.9.2017 (2)
156 €
12. Ľudský aspekt a Štvrtá priemyselná revolúcia (Bratislava)
13.9.2017 (2)
180 €
13. 3D PROJEKTOVANIE VÝROBNÝCH SYSTÉMOV - RÝCHLO A INOVATÍVNE (Žilina)
14.9.2017 (2)
468 €
14. Efektívne plánovanie a riadenie výroby (Žilina, Bratislava, Košice)
18.9 - 19.9.2017 (2)
468 €
15. Progresívny prístup k sledovaniu ukazovateľov OEE ( Overall Equipment… (Žilina)
20.9.2017
168 €
16. SIEMENS Základy programovania PLC (Žilina)
20.9 - 22.9.2017
720 €
17. Jednoduché nástroje kvality (Slovensko)
21.9.2017
180 €
18. MILK run - simulačná hra pre optimalizáciu logistických procesov (Žilina )
21.9.2017 (2)
156 €
19. KOORDINÁTOR TRÉNINGOVÉHO CENTRA (Žilina)
27.9 - 29.9.2017 (2)
348 €
20. LOGiGAME – simulačná hra pre plánovanie AGV ( Automatic quided… (Žilina)
9.10.2017
156 €
21. EFEKTÍVNE ZARIADENIE (Slovensko)
17.10.2017
180 €
22. RÝCHLE PRESTAVBY (Slovensko)
18.10.2017
180 €
23. Pokročilé plánovanie kvality produktu (APQP), proces schvaľovania… (Slovensko)
19.10 - 20.10.2017
348 €
24. 8D report (Žilina)
26.10.2017
180 €
25. NEUSTÁLE ZLEPŠOVANIE PROCESOV VO VÝROBE (Slovensko)
28.11.2017
180 €
26. PDCA cyklus (Slovensko)
otvára sa podľa záujmu
180 €
27. Koncept INDUSTRY 4.0 - WORKSHOP (Žilina)
otvára sa mesačne
348 €
28. Audit u dodávateľa (Slovensko)
otvára sa podľa záujmu
180 €
29. Sebapoznávanie a rozhodovanie (Outdoor) (Na dohode)
otvára sa podľa záujmu
360 €
30. Suppply Chain Management - Základy riadenia dodávateľského reťazca (Žilina,Bratislava, Košice)
otvára sa štvrťročne
468 €
31. Štandardizovaná práca (Žilina)
otvára sa štvrťročne
300 €
32. SMED - Optimalizácia zoraďovacích časov (Žilina, Bratislava, Košice )
otvára sa podľa záujmu
144 €
33. ZÁKLADY ERGONÓMIE S VYUŽITÍM VIRTUÁLNEJ A ROZŠÍRENEJ REALITY POMOCOU… (Bratislava, Košice, Žilina)
otvára sa štvrťročne
420 €
34. TREND HR Academy 2017 - LEAN & HR (Slovensko)
otvára sa podľa záujmu
166,80 €
35. TPM - Majster údržby (Žilina)
otvára sa podľa záujmu
384 €
36. TREND Industry Academy 2017 - 2. séria - Rýchle a jednoduché… (Slovensko)
otvára sa podľa záujmu
166,80 €
37. Priemyselné inžinierstvo v koncepte INDUSTRY 4.0 (Žilina)
otvára sa ročne
5 040 €
38. MANAŽÉR KVALITY PRE 21.storočie (Žilina)
otvára sa ročne
1 908 €
39. Riešenie konfliktných situácií v práci manažéra (Outdoor) (Na dohode)
otvára sa podľa záujmu
360 €
40. Sebapoznávanie a zvládanie stresových situácií (Outdoor) (Na dohode)
otvára sa podľa záujmu
360 €
41. MITSUBISHI Základy programovania PLC (Žilina)
otvára sa štvrťročne
720 €
42. Postupy a požiadavky pri riešení problémov (Žilina, Košice, Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
300 €
43. Mapovanie toku hodnoty vo výrobných organizáciách (Žilina, Košice, Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
156 €

Kurzy na mieru

1. 3D PROJEKTOVANIE VÝROBNÝCH SYSTÉMOV - RÝCHLO A INOVATÍVNE (Žilina)
odporúčaný rozsah 1 deň
2. 5S pre výrobné spoločnosti (Žilina, Košice)
odporúčaný rozsah 1 deň
3. 8D report (Žilina)
odporúčaný rozsah 1 deň
4. Akadémia majstrov (Slovensko)
odporúčaný rozsah 7 dní
5. Ako správne merať a normovať prácu (Žilina)
odporúčaný rozsah 4 dni
6. Audit u dodávateľa (Slovensko)
odporúčaný rozsah 1 deň
7. Autonómna údržba (Žilina, Košice, Bratislava)
odporúčaný rozsah 1 deň
8. Dáta o kvalite (Žilina)
odporúčaný rozsah 1 deň
9. Digital Factory - WORKSHOP (Žilina)
odporúčaný rozsah 1 deň
10. DOE (Design of Experiment) – návrh experimentu (Slovensko)
odporúčaný rozsah 2 dni
11. Efektívne plánovanie a riadenie výroby (Žilina, Bratislava, Košice)
odporúčaný rozsah 2 dni
12. EFEKTÍVNE ZARIADENIE (Slovensko)
odporúčaný rozsah 1 deň
13. FMEA - Analýza príčin a dôsledkov (Žilina)
odporúčaný rozsah 2 dni
14. Jednoduché nástroje kvality (Slovensko)
odporúčaný rozsah 1 deň
15. Koncept INDUSTRY 4.0 - WORKSHOP (Žilina)
odporúčaný rozsah 1 deň
16. Kontrolná dokumentácia (Žilina)
odporúčaný rozsah 1 deň
17. KOORDINÁTOR TRÉNINGOVÉHO CENTRA (Žilina)
odporúčaný rozsah 3 dni
18. KOUČING ŠPECIALISTU ZODPOVEDNÉHO ZA ERGONÓMIU (Slovensko)
odporúčaný rozsah 20 dní
19. Leadership a motivovanie zamestnancov (Žilina)
odporúčaný rozsah 2 dni
20. Lean Tool Expert (Žilina)
odporúčaný rozsah 8 dní
21. LOGiGAME – simulačná hra pre plánovanie AGV ( Automatic quided… (Žilina)
odporúčaný rozsah 1 deň
22. Ľudský aspekt a Štvrtá priemyselná revolúcia (Bratislava)
odporúčaný rozsah 1 deň
23. MANAŽÉR KVALITY PRE 21.storočie (Žilina)
odporúčaný rozsah 14 dní
24. Manažment skladov (Žilina)
odporúčaný rozsah 1 deň
25. Mapovanie toku hodnoty vo výrobných organizáciách (Žilina, Košice, Bratislava)
odporúčaný rozsah 1 deň
26. MILK run - simulačná hra pre optimalizáciu logistických procesov (Žilina )
odporúčaný rozsah 1 deň
27. MITSUBISHI Základy programovania PLC (Žilina)
odporúčaný rozsah 3 dni
28. NEUSTÁLE ZLEPŠOVANIE PROCESOV VO VÝROBE (Slovensko)
odporúčaný rozsah 1 deň
29. PDCA cyklus (Slovensko)
odporúčaný rozsah 1 deň
30. Pokročilé plánovanie kvality produktu (APQP), proces schvaľovania… (Slovensko)
odporúčaný rozsah 2 dni
31. Postupy a požiadavky pri riešení problémov (Žilina, Košice, Bratislava)
odporúčaný rozsah 2 dni
32. Preventívna a plánovaná údržba (Žilina, Košice, Bratislava)
odporúčaný rozsah 1 deň
33. Progresívny prístup k sledovaniu ukazovateľov OEE ( Overall Equipment… (Žilina)
odporúčaný rozsah 1 deň
34. Projektovanie logistických a výrobných systémov (Žilina)
odporúčaný rozsah 2 dni
35. Riadenie obchodného tímu (Na dohode)
odporúčaný rozsah 1 deň
36. Riešenie konfliktných situácií v práci manažéra (Outdoor) (Na dohode)
odporúčaný rozsah 3 dni
37. RÝCHLE PRESTAVBY (Slovensko)
odporúčaný rozsah 1 deň
38. Sebapoznávanie a rozhodovanie (Outdoor) (Na dohode)
odporúčaný rozsah 3 dni
39. Sebapoznávanie a zvládanie stresových situácií (Outdoor) (Na dohode)
odporúčaný rozsah 3 dni
40. SIEMENS Základy programovania PLC (Žilina)
odporúčaný rozsah 3 dni
41. Six Sigma Black Belt (Na dohode)
odporúčaný rozsah 20 dní
42. Six Sigma Green Belt (Na dohode)
odporúčaný rozsah 10 dní
43. Six Sigma pre vrcholový manažment (Na dohode)
odporúčaný rozsah 2 dni
44. SMART LOGISTICS in INDUSTRY 4.0 (Slovensko)
odporúčaný rozsah 5 dní
45. SMED - Optimalizácia zoraďovacích časov (Žilina, Bratislava, Košice )
odporúčaný rozsah 1 deň
46. Štandardizovaná práca (Žilina)
odporúčaný rozsah 2 dni
47. ŠTANDARDIZOVANÉ A VIZUALIZOVANÉ PRACOVISKO (Košice, Žilina)
odporúčaný rozsah 1 deň
48. Štíhla logistika I., II. nielen pre automobilový priemysel (Žilina, Košice, Bratislava)
odporúčaný rozsah 2 dni
49. Suppply Chain Management - Základy riadenia dodávateľského reťazca (Žilina,Bratislava, Košice)
odporúčaný rozsah 2 dni
50. TPM - Majster údržby (Žilina)
odporúčaný rozsah 2 dni
51. TREND HR Academy 2017 - LEAN & HR (Slovensko)
odporúčaný rozsah 2 dni
52. TREND Industry Academy 2017 - 2. séria - Rýchle a jednoduché… (Slovensko)
odporúčaný rozsah 1 deň
53. ZÁKLADNÉ ZRUČNOSTI RIADENIA PRE MAJSTROV (Slovensko)
odporúčaný rozsah 2 dni
54. ZÁKLADY ERGONÓMIE S VYUŽITÍM VIRTUÁLNEJ A ROZŠÍRENEJ REALITY POMOCOU… (Bratislava, Košice, Žilina)
odporúčaný rozsah 1 deň

Žiadne položky.

Žiadne položky.

Žiadne položky.

Lokalita firmy
Kontaktné údaje
Adresa
Univerzitná 8413/6, Žilina, 01008
IČO
36428752
DIČ
2022001872
Tel:
+ 421 41 513 74 35, + 421 908 297 215
Web:
http://www.edu4industry.eu/index.php/sk/
Email:
barbora.medvecka@ceitgroup.eu
Certifikát ISO
Konferencie
  • Ekonomika
    • Národné fórum produktivity
    • Inovácie
Poradenstvo

Nenašli ste kurz, ktorý ste hľadali?

Zadajte dopyt na vzdelávacie služby, ktorý bude rozposlaný vzdelávacím spoločnostiam na stránkach www.education.sk.

Zadať dopyt