AGENTÚRA APOLLO sa zaoberá organizáciou vzdelávacích seminárov, kurzov, konferencií, projektov a realizáciou kurzov manažerstva, podnikového vzdelávania, rekvalifikáciou a to všetko v oblasti legislatívnej, personálnej, právnej, ekonomickej, daňovej a v oblasti výpočtovej techniky.

Cieľom našej agentúry je v prvom rade vysoká kvalita, spoľahlivosť, profesionálnosť. Nami ponúkané odborné semináre a rekvalifikačné kurzy sú samozrejme akreditované Ministerstvom školstva SR s celoslovenskou platnosťou.

Firma ponúka vzdelávacie aktivity

Kurzy pre verejnosť

1. PERSONÁLNY ŠPECIÁL - ZÁKONNÍK PRÁCE (Bratislava)
19.9.2017
70 €
2. CESTOVNÉ NÁHRADY A AKTUÁLNE ZMENY V ROKU 2017 (Bratislava)
20.9.2017 (2)
70 €
3. VEREJNÉ OBSTARÁVANIE - Elektronické trhovisko (BRATISLAVA)
22.9.2017 (4)
70 €
4. SPRÁVA REGISTRATÚRY A ARCHÍV ORGANIZÁCIE (Bratislava)
25.9.2017 (3)
70 €
5. PRAKTICKÝ PREHĽAD POVINNOSTÍ PERSONALISTU A PRACOVNO-PRÁVNA… (Bratislava)
26.9.2017 (2)
70 €
6. UPLATŇOVANIE DPH VO VYBRANÝCH PRÍKLADOCH Z PRAXE (Bratislava)
27.9.2017 (3)
70 €
7. NOVÝ ZÁKON O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV (BRATISLAVA)
28.9.2017 (4)
70 €
8. ODPISOVANIE DLHODOBÉHO MAJETKU Z ÚČTOVNÉHO A DAŇOVÉHO HĽADISKA V ROKU… (Bratislava)
29.9.2017 (3)
70 €
9. POSILNENIE SEBAVEDOMIA A MOTIVÁCIA (Bratislava)
11.10.2017
110 €
10. AKO RIEŠIŤ ZÁŤAŽOVÉ, KONFLIKTNÉ A KRÍZOVÉ SITUÁCIE - praktický tréning (BRATISLAVA)
12.10.2017
110 €
11. NOVÝ ZÁKON O ODPADOCH A POVINNOSTI PRI NAKLADANÍ S ODPADMI A OBALMI V… (BRATISLAVA)
16.10.2017 (2)
70 €
12. MZDOVÁ PROBLEMATIKA V PRAXI PODNIKATEĽA, ODMEŇOVANIE ZAMESTNANCOV V… (Bratislava)
24.10.2017
70 €
13. ASERTIVITOU K ZDRAVEJ KOMUNIKÁCIÍ (Bratislava)
14.11.2017
110 €
14. POHĽADÁVKY A ZÁVÄZKY V PODNIKATEĽSKEJ PRAXI V ZMYSLE NOVELIZOVANÝCH… (Bratislava)
14.11 - 15.11.2017
140 €
15. KOMUNIKAČNÉ ZRUČNOSTI, PÚTAVÁ PREZENTÁCIA (Bratislava)
15.11.2017
110 €
16. NOVELA ZÁKONA DPH OD 1.1.2018 A PRAKTICKÉ PRÍKLADY (Bratislava)
13.12.2017
70 €

Žiadne položky.

Žiadne položky.

Žiadne položky.

Žiadne položky.

Lokalita firmy
Kontaktné údaje
Adresa
Tri Vody II. č. 14, MALINOVO, 90045
IČO
36843741
DIČ
2022466699
Tel:
00421 903 242412, 0903 242412
Web:
www.agenturaapollo.sk
Email:
info@agenturaapollo.sk

Nenašli ste kurz, ktorý ste hľadali?

Zadajte dopyt na vzdelávacie služby, ktorý bude rozposlaný vzdelávacím spoločnostiam na stránkach www.education.sk.

Zadať dopyt