AGENTÚRA APOLLO sa zaoberá organizáciou vzdelávacích seminárov, kurzov, konferencií, projektov a realizáciou kurzov manažerstva, podnikového vzdelávania, rekvalifikáciou a to všetko v oblasti legislatívnej, personálnej, právnej, ekonomickej, daňovej a v oblasti výpočtovej techniky.

Cieľom našej agentúry je v prvom rade vysoká kvalita, spoľahlivosť, profesionálnosť. Nami ponúkané odborné semináre a rekvalifikačné kurzy sú samozrejme akreditované Ministerstvom školstva SR s celoslovenskou platnosťou.

Firma ponúka vzdelávacie aktivity

Kurzy pre verejnosť

1. MZDOVÁ PROBLEMATIKA V PRAXI PODNIKATEĽA, ODMEŇOVANIE ZAMESTNANCOV V… (Bratislava)
4.5.2017
65 €
2. ODPISOVANIE DLHODOBÉHO MAJETKU Z ÚČTOVNÉHO A DAŇOVÉHO HĽADISKA V ROKU… (Bratislava)
16.5.2017
65 €
3. ODPISOVANIE DLHODOBÉHO MAJETKU Z ÚČTOVNÉHO A DAŇOVÉHO HĽADISKA V ROKU… (Bratislava)
16.5.2017
65 €
4. NOVELA ZÁKONA O DPH PLATNÁ OD 1.1.2017 a vybrané prípady v… (Bratislava)
17.5.2017
70 €
5. NOVELA ZÁKONA O DPH PLATNÁ OD 1.1.2017 a vybrané prípady v… (BRATISLAVA)
17.5.2017 (2)
70 €
6. AKO RIEŠIŤ ZÁŤAŽOVÉ, KONFLIKTNÉ A KRÍZOVÉ SITUÁCIE + VYDANIE… (BRATISLAVA)
18.5.2017 (2)
110 €
7. BIZNIS PROTOKOL A SPOLOČENSKÁ ETIKETA + VYDANIE OSVEDČENIA (BRATISLAVA)
19.5.2017
110 €
8. SPRÁVA REGISTRATÚRY A ARCHÍV ORGANIZÁCIE (Bratislava)
22.5.2017 (2)
65 €
9. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV V PRAXI - NOVÉ USMERNENIA A NARIADENIA V ROKU… (Bratislava)
23.5.2017
65 €
10. NOVÝ ZÁKON O ODPADOCH A POVINNOSTI PRI NAKLADANÍ S ODPADMI A OBALMI V… (BRATISLAVA)
24.5.2017
70 €
11. ELEKTRONICKÉ SCHRÁNKY V ZMYSLE ZÁKONA o e-Governmente (BRATISLAVA)
26.5.2017 (2)
70 €
12. PERSONÁLNY ŠPECIÁL - výklad k problémovým ustanovenia ZP o pracovnom… (Bratislava)
29.5.2017
65 €
13. CESTOVNÉ NÁHRADY A ICH SPRÁVNE POSKYTOVANIE V ROKU 2017 (BRATISLAVA)
30.5.2017
65 €
14. KOMUNIKÁCIA A REČ TELA (Bratislava)
30.5.2017
110 €
15. CESTOVNÉ NÁHRADY A AKTUÁLNE ZMENY V ROKU 2017 (Bratislava)
30.5.2017
65 €
16. PROFESIONÁLNA ASISTENTKA + VYDANIE OSVEDČENIA (BRATISLAVA)
31.5.2017
110 €
17. VEREJNÉ OBSTARÁVANIE - Elektronické trhovisko a zákazky s nízkou… (BRATISLAVA)
15.6.2017
70 €
18. PERSONÁLNY ŠPECIÁL - výklad k problémovým ustanovenia ZP o pracovnom… (Bratislava)
19.6.2017
65 €
19. ZÁKON O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV - ODBORNÁ PRÍPRAVA NA SKÚŠKU… (BRATISLAVA)
21.6.2017
65 €
20. EXEKUČNÉ ZRÁŽKY A INÉ ZRÁŽKY ZO MZDY ZAMESTNANCA (Bratislava)
22.6.2017
70 €

Žiadne položky.

Žiadne položky.

Žiadne položky.

Žiadne položky.

Lokalita firmy
Kontaktné údaje
Adresa
Tri Vody II. č. 14, MALINOVO, 90045
IČO
36843741
DIČ
2022466699
Tel:
00421 903 242412, 0903 242412
Web:
www.agenturaapollo.sk
Email:
info@agenturaapollo.sk

Nenašli ste kurz, ktorý ste hľadali?

Zadajte dopyt na vzdelávacie služby, ktorý bude rozposlaný vzdelávacím spoločnostiam na stránkach www.education.sk.

Zadať dopyt