Vzdelávacia a rekvalifikačná agentúra.

Kurzy účtovníctva:

 • Základy účtovníctva
 • Jednoduché účtovníctvo
 • Podvojné účtovníctvo
 • Účtovníctvo na PC
 • Tréning pre účtovníkov a finančných manažérov
 • IAS/IFRS – Medzinárodné štandardy finančného vykazovania
 • Zostavenie účtovnej závierky

Mzdy a personalistika

 • Mzdy a personalistika
 • Mzdy pre pokročilých
 • Spracovanie miezd v Olympe
 • Novela Zákonníka práce
 • Sociálne a zdravotné poistenie
 • Dovolenka a priemerný zárobok
 • Exekúcie a zrážky zo mzdy
 • Cestovné náhrady

Semináre a školenia:

 • Povinnosti podnikateľa
 • Zákon o ochrane osobných údajov
 • Zákon o DPH
 • Vrátenie DPH zo zahraničia
 • Zákon o dani z príjmov
 • Spracovanie daňového priznania ku dani z príjmov – fyzické osoby
 • Spracovanie daňového priznania ku dani z príjmov – právnické osoby
 • Kontroly vo firme
 • Likvidácia obchodnej spoločnosti

Školenia pre neziskové organizácie:

 • Podvojné účtovníctvo neziskových organizácií
 • Jednoduché účtovníctvo neziskových organizácií
 • Účtovníctvo rozpočtových organizácií

IT kurzy:

 • Excel 2010
 • Excel 2010 pre pokročilých
 • Analýza firemných dát v Exceli
 • WordPress – Tvorba web stránok
 • HTML/CSS
 • Grafik DTP – Corel, Adobe Photoshop, Adobe InDesign
 • Grafika pre webové stránky
 • SketchUP – 3D modelovanie pre každého
 • Java SE

Finančný manažment:

 • Finančná analýza podniku
 • Hodnotenie investičných projektov
 • Oceňovanie firiem
 • Manažment pohľadávok

Personálny manažment a komunikácia:

 • Riadenie ľudských zdrojov
 • Výberový pohovor
 • Ako úspešne zvládnuť pracovný pohovor
 • Tréning efektívnej komunikácie
 • Zákaznícky orientované správanie
 • Time management
 • Prezentačné zručnosti
 • Projektový manažment
 • Marketingová komunikácia
 • Predajné techniky
 • Marketing značky
 • Reklamná kampaň

Gastronómia a profesie:

 • Kuchár
 • Čašník – servírka
 • Cukrár
 • Pekár
 • Krajčírka v salóne
 • Stolár
 • Vodoinštalatér

www.jaspis.sk

Firma ponúka vzdelávacie aktivity

Kurzy pre verejnosť

1. Podvojné účtovníctvo (Bratislava)
31.7 - 18.8.2017
169 €
2. Mzdy a personalistika (Bratislava)
31.7 - 21.8.2017
129 €
3. Jednoduché účtovníctvo (Bratislava)
1.8 - 8.8.2017
99 €
4. Mzdy a personalistika (Bratislava)
7.8 - 16.8.2017
129 €
5. Mzdy a personalistika (Bratislava)
12.8 - 10.9.2017
129 €
6. Podvojné účtovníctvo (Bratislava)
12.8 - 7.10.2017
169 €
7. Mzdy a personalistika (Košice)
14.8 - 23.8.2017
172 €
8. Mzdy a personalistika (Nitra)
15.8 - 31.8.2017
129 €
9. Podvojné účtovníctvo neziskových organizácií (Bratislava)
19.8.2017
54 €
10. Podvojné účtovníctvo (Nitra)
21.8 - 11.9.2017
179 €
11. Kuchár (Košice)
26.8 - 5.12.2017
372 €
12. Jednoduché účtovníctvo (Nové Zámky)
4.9 - 8.9.2017
99 €
13. Mzdy a personalistika (Bratislava)
4.9 - 13.9.2017
129 €
14. Kuchár (Bratislava)
9.9.2017 - 4.1.2018
372 €
15. Podvojné účtovníctvo (Košice)
11.9 - 2.10.2017
179 €
16. Podvojné účtovníctvo (Bratislava)
11.9 - 29.9.2017
169 €
17. Jednoduché účtovníctvo (Nitra)
18.9 - 22.9.2017
99 €
18. Mzdy a personalistika (Bratislava)
18.9 - 5.10.2017
129 €
19. Jednoduché účtovníctvo (Bratislava)
18.9 - 22.9.2017
99 €
20. Mzdy a personalistika (Trnava)
23.9 - 7.10.2017
172 €
21. Podvojné účtovníctvo (Košice)
23.9 - 18.11.2017
179 €
22. Podvojné účtovníctvo (Trnava)
23.9 - 18.11.2017
179 €
23. Podvojné účtovníctvo (Dolný Kubín)
23.9 - 12.11.2017
179 €
24. Podvojné účtovníctvo (Trenčín)
23.9 - 21.10.2017
179 €
25. Zákon o DPH (Nitra)
23.9.2017
49 €
26. Podvojné účtovníctvo (Banská Bystrica)
23.9 - 12.11.2017
179 €
27. Podvojné účtovníctvo (Poprad)
23.9 - 18.11.2017
179 €
28. Podvojné účtovníctvo (Nitra)
25.9 - 13.10.2017
179 €
29. Excel 2010 pre pokročilých (Bratislava)
25.9.2017
59 €
30. Spracovanie miezd na PC (Bratislava)
26.9 - 3.10.2017
90 €
31. Podvojné účtovníctvo (Nové Zámky)
30.9 - 25.11.2017
179 €
32. Mzdy a personalistika (Žilina)
30.9 - 28.10.2017
172 €
33. Podvojné účtovníctvo (Nitra)
30.9 - 25.11.2017
179 €
34. Kuchár (Žilina)
30.9.2017 - 9.1.2018
372 €
35. Podvojné účtovníctvo (Liptovský Mikuláš)
30.9 - 25.11.2017
179 €
36. Podvojné účtovníctvo (Komárno)
30.9 - 25.11.2017
179 €
37. IAS/IFRS - Medzinárodné štandardy (Bratislava)
2.10 - 4.10.2017
160 €
38. Podvojné účtovníctvo (Bratislava)
2.10 - 20.10.2017
169 €
39. Mzdy a personalistika (Bratislava)
3.10 - 17.10.2017
129 €
40. Jednoduché účtovníctvo (Košice)
3.10 - 6.10.2017
130 €
41. Zákon o DPH (Bratislava)
5.10.2017
49 €
42. Jednoduché účtovníctvo (Banská Bystrica)
7.10 - 21.10.2017
99 €
43. Podvojné účtovníctvo (Prešov)
7.10 - 2.12.2017
179 €
44. Jednoduché účtovníctvo (Žilina)
7.10 - 15.10.2017
79 €
45. Účtovníctvo rozpočtových organizácií (Bratislava)
8.10.2017
49 €
46. Mzdy a personalistika (Komárno)
8.10 - 5.11.2017
172 €
47. Mzdy a personalistika (Košice)
9.10 - 18.10.2017
172 €
48. Podvojné účtovníctvo (Bratislava)
9.10 - 27.10.2017
169 €
49. Zákon o dani z príjmov (Bratislava)
10.10.2017
49 €
50. Jednoduché účtovníctvo (Bratislava)
12.10 - 19.10.2017
99 €
51. Zákon o DPH (Trnava)
14.10.2017
49 €
52. Základy personalistiky (Bratislava)
14.10 - 15.10.2017
90 €
53. Mzdy pre pokročilých (Bratislava)
21.10 - 28.10.2017
90 €
54. Jednoduché účtovníctvo (Trnava)
21.10 - 28.10.2017
99 €
55. Cukrár (Bratislava)
21.10.2017 - 6.2.2018
490 €
56. Analýza firemných dát v Exceli (Bratislava)
23.10.2017
59 €
57. Zákon o dani z príjmov (Bratislava)
25.7.2017
49 €

Kurzy na mieru

1. Analýza firemných dát v Exceli (Bratislava)
odporúčaný rozsah 10 hodín
2. Cukrár (Bratislava)
odporúčaný rozsah 280 hodín
3. Excel 2010 pre pokročilých (Bratislava)
odporúčaný rozsah 10 hodín
4. IAS/IFRS - Medzinárodné štandardy (Bratislava)
odporúčaný rozsah 25 hodín
5. Jednoduché účtovníctvo (Nitra)
odporúčaný rozsah 25 hodín
6. Jednoduché účtovníctvo (Trnava)
odporúčaný rozsah 25 hodín
7. Jednoduché účtovníctvo (Košice)
odporúčaný rozsah 33 hodín
8. Jednoduché účtovníctvo (Bratislava)
odporúčaný rozsah 25 hodín
9. Jednoduché účtovníctvo (Nitra)
odporúčaný rozsah 25 hodín
10. Jednoduché účtovníctvo (Nové Zámky)
odporúčaný rozsah 25 hodín
11. Jednoduché účtovníctvo (Banská Bystrica)
odporúčaný rozsah 25 hodín
12. Jednoduché účtovníctvo (Bratislava)
odporúčaný rozsah 25 hodín
13. Jednoduché účtovníctvo (Žilina)
odporúčaný rozsah 25 hodín
14. Jednoduché účtovníctvo (Bratislava)
odporúčaný rozsah 25 hodín
15. Kuchár (Žilina)
odporúčaný rozsah 500 hodín
16. Kuchár (Bratislava)
odporúčaný rozsah 500 hodín
17. Kuchár (Košice)
odporúčaný rozsah 500 hodín
18. Mzdy a personalistika (Bratislava)
odporúčaný rozsah 46 hodín
19. Mzdy a personalistika (Trnava)
odporúčaný rozsah 46 hodín
20. Mzdy a personalistika (Bratislava)
odporúčaný rozsah 46 hodín
21. Mzdy a personalistika (Bratislava)
odporúčaný rozsah 46 hodín
22. Mzdy a personalistika (Bratislava)
odporúčaný rozsah 46 hodín
23. Mzdy a personalistika (Komárno)
odporúčaný rozsah 46 hodín
24. Mzdy a personalistika (Košice)
odporúčaný rozsah 46 hodín
25. Mzdy a personalistika (Bratislava)
odporúčaný rozsah 46 hodín
26. Mzdy a personalistika (Nitra)
odporúčaný rozsah 46 hodín
27. Mzdy a personalistika (Žilina)
odporúčaný rozsah 46 hodín
28. Mzdy a personalistika (Bratislava)
odporúčaný rozsah 46 hodín
29. Mzdy a personalistika (Bratislava)
odporúčaný rozsah 46 hodín
30. Mzdy a personalistika (Košice)
odporúčaný rozsah 46 hodín
31. Mzdy pre pokročilých (Bratislava)
odporúčaný rozsah 25 hodín
32. Podvojné účtovníctvo (Liptovský Mikuláš)
odporúčaný rozsah 80 hodín
33. Podvojné účtovníctvo (Bratislava)
odporúčaný rozsah 80 hodín
34. Podvojné účtovníctvo (Prešov)
odporúčaný rozsah 80 hodín
35. Podvojné účtovníctvo (Dolný Kubín)
odporúčaný rozsah 80 hodín
36. Podvojné účtovníctvo (Banská Bystrica)
odporúčaný rozsah 80 hodín
37. Podvojné účtovníctvo (Trnava)
odporúčaný rozsah 80 hodín
38. Podvojné účtovníctvo (Poprad)
odporúčaný rozsah 80 hodín
39. Podvojné účtovníctvo (Košice)
odporúčaný rozsah 80 hodín
40. Podvojné účtovníctvo (Bratislava)
odporúčaný rozsah 80 hodín
41. Podvojné účtovníctvo (Nitra)
odporúčaný rozsah 80 hodín
42. Podvojné účtovníctvo (Bratislava)
odporúčaný rozsah 80 hodín
43. Podvojné účtovníctvo (Nové Zámky)
odporúčaný rozsah 80 hodín
44. Podvojné účtovníctvo (Nitra)
odporúčaný rozsah 80 hodín
45. Podvojné účtovníctvo (Trenčín)
odporúčaný rozsah 80 hodín
46. Podvojné účtovníctvo (Košice)
odporúčaný rozsah 80 hodín
47. Podvojné účtovníctvo (Komárno)
odporúčaný rozsah 80 hodín
48. Podvojné účtovníctvo (Bratislava)
odporúčaný rozsah 80 hodín
49. Podvojné účtovníctvo (Bratislava)
odporúčaný rozsah 80 hodín
50. Podvojné účtovníctvo (Nitra)
odporúčaný rozsah 80 hodín
51. Podvojné účtovníctvo neziskových organizácií (Bratislava)
odporúčaný rozsah 8 hodín
52. Spracovanie miezd na PC (Bratislava)
odporúčaný rozsah 25 hodín
53. Účtovníctvo rozpočtových organizácií (Bratislava)
odporúčaný rozsah 10 hodín
54. Základy personalistiky (Bratislava)
odporúčaný rozsah 18 hodín
55. Zákon o dani z príjmov (Bratislava)
odporúčaný rozsah 10 hodín
56. Zákon o dani z príjmov (Bratislava)
odporúčaný rozsah 10 hodín
57. Zákon o DPH (Trnava)
odporúčaný rozsah 10 hodín
58. Zákon o DPH (Bratislava)
odporúčaný rozsah 10 hodín
59. Zákon o DPH (Nitra)
odporúčaný rozsah 10 hodín

Žiadne položky.

Žiadne položky.

Žiadne položky.

Lokalita firmy
Kontaktné údaje
Adresa
Škultétyho 5, Bratislava, 83103
IČO
35944889
DIČ
2022035246
Tel:
02/554 22 588, 0948/399 388, 0948/399 388
Fax:
02/554 22 588
Web:
www.jaspis.sk
Email:
jaspis@jaspis.sk

Nenašli ste kurz, ktorý ste hľadali?

Zadajte dopyt na vzdelávacie služby, ktorý bude rozposlaný vzdelávacím spoločnostiam na stránkach www.education.sk.

Zadať dopyt