Vzdelávacia a rekvalifikačná agentúra.

Kurzy účtovníctva:

 • Základy účtovníctva
 • Jednoduché účtovníctvo
 • Podvojné účtovníctvo
 • Účtovníctvo na PC
 • Tréning pre účtovníkov a finančných manažérov
 • IAS/IFRS – Medzinárodné štandardy finančného vykazovania
 • Zostavenie účtovnej závierky

Mzdy a personalistika

 • Mzdy a personalistika
 • Mzdy pre pokročilých
 • Spracovanie miezd v Olympe
 • Novela Zákonníka práce
 • Sociálne a zdravotné poistenie
 • Dovolenka a priemerný zárobok
 • Exekúcie a zrážky zo mzdy
 • Cestovné náhrady

Semináre a školenia:

 • Povinnosti podnikateľa
 • Zákon o ochrane osobných údajov
 • Zákon o DPH
 • Vrátenie DPH zo zahraničia
 • Zákon o dani z príjmov
 • Spracovanie daňového priznania ku dani z príjmov – fyzické osoby
 • Spracovanie daňového priznania ku dani z príjmov – právnické osoby
 • Kontroly vo firme
 • Likvidácia obchodnej spoločnosti

Školenia pre neziskové organizácie:

 • Podvojné účtovníctvo neziskových organizácií
 • Jednoduché účtovníctvo neziskových organizácií
 • Účtovníctvo rozpočtových organizácií

IT kurzy:

 • Excel 2010
 • Excel 2010 pre pokročilých
 • Analýza firemných dát v Exceli
 • WordPress – Tvorba web stránok
 • HTML/CSS
 • Grafik DTP – Corel, Adobe Photoshop, Adobe InDesign
 • Grafika pre webové stránky
 • SketchUP – 3D modelovanie pre každého
 • Java SE

Finančný manažment:

 • Finančná analýza podniku
 • Hodnotenie investičných projektov
 • Oceňovanie firiem
 • Manažment pohľadávok

Personálny manažment a komunikácia:

 • Riadenie ľudských zdrojov
 • Výberový pohovor
 • Ako úspešne zvládnuť pracovný pohovor
 • Tréning efektívnej komunikácie
 • Zákaznícky orientované správanie
 • Time management
 • Prezentačné zručnosti
 • Projektový manažment
 • Marketingová komunikácia
 • Predajné techniky
 • Marketing značky
 • Reklamná kampaň

Gastronómia a profesie:

 • Kuchár
 • Čašník – servírka
 • Cukrár
 • Pekár
 • Krajčírka v salóne
 • Stolár
 • Vodoinštalatér

www.jaspis.sk

Firma ponúka vzdelávacie aktivity

Kurzy pre verejnosť

1. Účtovníctvo na počítači (Bratislava)
29.5 - 2.6.2017
90 €
2. Podvojné účtovníctvo (Bratislava)
29.5 - 16.6.2017
169 €
3. Kuchár (Košice)
3.6 - 19.9.2017
372 €
4. Jednoduché účtovníctvo (Banská Bystrica)
3.6 - 17.6.2017
99 €
5. Mzdy a personalistika (Žilina)
3.6 - 17.6.2017
172 €
6. Zákon o DPH (Nitra)
3.6.2017
49 €
7. Účtovníctvo rozpočtových organizácií (Bratislava)
4.6.2017
49 €
8. Jednoduché účtovníctvo (Nitra)
5.6 - 9.6.2017
99 €
9. Podvojné účtovníctvo (Nové Zámky)
5.6 - 29.6.2017
179 €
10. Mzdy a personalistika (Prešov)
5.6 - 14.6.2017
172 €
11. Transferové oceňovanie (Bratislava)
6.6.2017
45 €
12. Mzdy a personalistika (Bratislava)
6.6 - 20.6.2017
129 €
13. Analýza účtovných výkazov (Bratislava)
7.6.2017
49 €
14. Podvojné účtovníctvo (Košice)
12.6 - 30.6.2017
179 €
15. Podvojné účtovníctvo (Bratislava)
12.6 - 30.6.2017
169 €
16. Podvojné účtovníctvo (Nitra)
12.6 - 30.6.2017
179 €
17. Finančná analýza podniku (Bratislava)
13.6 - 15.6.2017
89 €
18. Mzdy a personalistika (Komárno)
17.6 - 1.7.2017
172 €
19. Excel 2010 pre pokročilých (Bratislava)
19.6.2017
59 €
20. Zákon o dani z príjmov (Bratislava)
22.6.2017
49 €
21. Jednoduché účtovníctvo neziskových organizácií (Banská Bystrica)
24.6.2017
45 €
22. Podvojné účtovníctvo (Piešťany)
24.6 - 22.7.2017
179 €
23. Jednoduché účtovníctvo (Žilina)
24.6 - 8.7.2017
99 €
24. Mzdy a personalistika (Banská Bystrica)
1.7 - 15.7.2017
172 €
25. Mzdy a personalistika (Košice)
2.7 - 16.7.2017
172 €
26. Mzdy a personalistika (Bratislava)
4.7 - 18.7.2017
129 €
27. Podvojné účtovníctvo (Trnava)
8.7 - 5.8.2017
179 €
28. Jednoduché účtovníctvo (Nitra)
8.7 - 22.7.2017
99 €
29. Podvojné účtovníctvo (Bratislava)
10.7 - 28.7.2017
169 €
30. Jednoduché účtovníctvo (Bratislava)
10.7 - 14.7.2017
99 €
31. Mzdy a personalistika (Nitra)
11.7 - 25.7.2017
129 €
32. Podvojné účtovníctvo (Bratislava)
15.7 - 13.8.2017
169 €
33. Podvojné účtovníctvo (Žilina)
15.7 - 19.8.2017
179 €
34. Podvojné účtovníctvo (Bratislava)
17.7 - 4.8.2017
169 €
35. Zákon o DPH (Bratislava)
20.7.2017
49 €
36. Mzdy a personalistika (Bratislava)
22.7 - 5.8.2017
129 €
37. Jednoduché účtovníctvo (Nitra)
24.7 - 28.7.2017
99 €
38. Podvojné účtovníctvo (Košice)
24.7 - 11.8.2017
179 €
39. Zákon o dani z príjmov (Bratislava)
25.7.2017
49 €
40. Podvojné účtovníctvo (Bratislava)
31.7 - 18.8.2017
169 €
41. Jednoduché účtovníctvo (Bratislava)
1.8 - 8.8.2017
99 €
42. Mzdy a personalistika (Bratislava)
7.8 - 16.8.2017
129 €
43. Mzdy a personalistika (Bratislava)
12.8 - 10.9.2017
129 €
44. Podvojné účtovníctvo (Bratislava)
12.8 - 7.10.2017
169 €
45. Mzdy a personalistika (Košice)
14.8 - 23.8.2017
172 €
46. Podvojné účtovníctvo (Nitra)
21.8 - 11.9.2017
179 €
47. Mzdy a personalistika (Bratislava)
4.9 - 13.9.2017
129 €
48. Podvojné účtovníctvo (Košice)
11.9 - 2.10.2017
179 €
49. Podvojné účtovníctvo (Bratislava)
11.9 - 29.9.2017
169 €
50. Jednoduché účtovníctvo (Bratislava)
18.9 - 22.9.2017
99 €
51. Podvojné účtovníctvo (Dolný Kubín)
23.9 - 12.11.2017
179 €
52. Podvojné účtovníctvo (Trnava)
23.9 - 18.11.2017
179 €
53. Podvojné účtovníctvo (Banská Bystrica)
23.9 - 12.11.2017
179 €
54. Podvojné účtovníctvo (Poprad)
23.9 - 18.11.2017
179 €
55. Mzdy a personalistika (Trnava)
23.9 - 7.10.2017
172 €
56. Podvojné účtovníctvo (Košice)
23.9 - 18.11.2017
179 €
57. Podvojné účtovníctvo (Nitra)
25.9 - 13.10.2017
179 €
58. Spracovanie miezd na PC (Bratislava)
26.9 - 3.10.2017
90 €
59. Mzdy a personalistika (Žilina)
30.9 - 28.10.2017
172 €

Kurzy na mieru

1. Analýza účtovných výkazov (Bratislava)
odporúčaný rozsah 8 hodín
2. Excel 2010 pre pokročilých (Bratislava)
odporúčaný rozsah 10 hodín
3. Finančná analýza podniku (Bratislava)
odporúčaný rozsah 18 hodín
4. Jednoduché účtovníctvo (Bratislava)
odporúčaný rozsah 25 hodín
5. Jednoduché účtovníctvo (Bratislava)
odporúčaný rozsah 25 hodín
6. Jednoduché účtovníctvo (Nitra)
odporúčaný rozsah 25 hodín
7. Jednoduché účtovníctvo (Žilina)
odporúčaný rozsah 25 hodín
8. Jednoduché účtovníctvo (Bratislava)
odporúčaný rozsah 25 hodín
9. Jednoduché účtovníctvo (Nitra)
odporúčaný rozsah 25 hodín
10. Jednoduché účtovníctvo (Nitra)
odporúčaný rozsah 25 hodín
11. Jednoduché účtovníctvo (Banská Bystrica)
odporúčaný rozsah 25 hodín
12. Jednoduché účtovníctvo neziskových organizácií (Banská Bystrica)
odporúčaný rozsah 8 hodín
13. Kuchár (Košice)
odporúčaný rozsah 500 hodín
14. Mzdy a personalistika (Košice)
odporúčaný rozsah 46 hodín
15. Mzdy a personalistika (Bratislava)
odporúčaný rozsah 46 hodín
16. Mzdy a personalistika (Žilina)
odporúčaný rozsah 46 hodín
17. Mzdy a personalistika (Žilina)
odporúčaný rozsah 46 hodín
18. Mzdy a personalistika (Bratislava)
odporúčaný rozsah 46 hodín
19. Mzdy a personalistika (Bratislava)
odporúčaný rozsah 46 hodín
20. Mzdy a personalistika (Košice)
odporúčaný rozsah 46 hodín
21. Mzdy a personalistika (Prešov)
odporúčaný rozsah 46 hodín
22. Mzdy a personalistika (Trnava)
odporúčaný rozsah 46 hodín
23. Mzdy a personalistika (Banská Bystrica)
odporúčaný rozsah 46 hodín
24. Mzdy a personalistika (Bratislava)
odporúčaný rozsah 46 hodín
25. Mzdy a personalistika (Komárno)
odporúčaný rozsah 46 hodín
26. Mzdy a personalistika (Bratislava)
odporúčaný rozsah 46 hodín
27. Mzdy a personalistika (Nitra)
odporúčaný rozsah 46 hodín
28. Mzdy a personalistika (Bratislava)
odporúčaný rozsah 46 hodín
29. Podvojné účtovníctvo (Nitra)
odporúčaný rozsah 80 hodín
30. Podvojné účtovníctvo (Banská Bystrica)
odporúčaný rozsah 80 hodín
31. Podvojné účtovníctvo (Trnava)
odporúčaný rozsah 80 hodín
32. Podvojné účtovníctvo (Bratislava)
odporúčaný rozsah 80 hodín
33. Podvojné účtovníctvo (Nitra)
odporúčaný rozsah 80 hodín
34. Podvojné účtovníctvo (Košice)
odporúčaný rozsah 80 hodín
35. Podvojné účtovníctvo (Nitra)
odporúčaný rozsah 80 hodín
36. Podvojné účtovníctvo (Bratislava)
odporúčaný rozsah 80 hodín
37. Podvojné účtovníctvo (Košice)
odporúčaný rozsah 80 hodín
38. Podvojné účtovníctvo (Košice)
odporúčaný rozsah 80 hodín
39. Podvojné účtovníctvo (Bratislava)
odporúčaný rozsah 80 hodín
40. Podvojné účtovníctvo (Poprad)
odporúčaný rozsah 80 hodín
41. Podvojné účtovníctvo (Nové Zámky)
odporúčaný rozsah 80 hodín
42. Podvojné účtovníctvo (Bratislava)
odporúčaný rozsah 80 hodín
43. Podvojné účtovníctvo (Trnava)
odporúčaný rozsah 80 hodín
44. Podvojné účtovníctvo (Banská Bystrica)
odporúčaný rozsah 80 hodín
45. Podvojné účtovníctvo (Bratislava)
odporúčaný rozsah 80 hodín
46. Podvojné účtovníctvo (Bratislava)
odporúčaný rozsah 80 hodín
47. Podvojné účtovníctvo (Bratislava)
odporúčaný rozsah 80 hodín
48. Podvojné účtovníctvo (Piešťany)
odporúčaný rozsah 80 hodín
49. Podvojné účtovníctvo (Dolný Kubín)
odporúčaný rozsah 80 hodín
50. Podvojné účtovníctvo (Žilina)
odporúčaný rozsah 80 hodín
51. Podvojné účtovníctvo (Bratislava)
odporúčaný rozsah 80 hodín
52. Podvojné účtovníctvo (Košice)
odporúčaný rozsah 80 hodín
53. Spracovanie miezd na PC (Bratislava)
odporúčaný rozsah 25 hodín
54. Transferové oceňovanie (Bratislava)
odporúčaný rozsah 10 hodín
55. Účtovníctvo na počítači (Bratislava)
odporúčaný rozsah 40 hodín
56. Účtovníctvo rozpočtových organizácií (Bratislava)
odporúčaný rozsah 10 hodín
57. Zákon o dani z príjmov (Bratislava)
odporúčaný rozsah 10 hodín
58. Zákon o dani z príjmov (Bratislava)
odporúčaný rozsah 10 hodín
59. Zákon o DPH (Bratislava)
odporúčaný rozsah 10 hodín
60. Zákon o DPH (Nitra)
odporúčaný rozsah 10 hodín

Žiadne položky.

Žiadne položky.

Žiadne položky.

Lokalita firmy
Kontaktné údaje
Adresa
Škultétyho 5, Bratislava, 83103
IČO
35944889
DIČ
2022035246
Tel:
02/554 22 588, 0948/399 388, 0948/399 388
Fax:
02/554 22 588
Web:
www.jaspis.sk
Email:
jaspis@jaspis.sk

Nenašli ste kurz, ktorý ste hľadali?

Zadajte dopyt na vzdelávacie služby, ktorý bude rozposlaný vzdelávacím spoločnostiam na stránkach www.education.sk.

Zadať dopyt