Vzdelávanie v ekonomickej oblasti – poradenstvo

Firma ponúka vzdelávacie aktivity

Kurzy pre verejnosť

1. HODNOTENIE EKONOMICKEJ POZÍCIE FIRMY (FINANČNÁ ANALÝZA) (Bratislava)
10.8.2017
240 €
2. UKAZOVATELE VÝKONNOSTI, MANAŽÉRSKY REPORTING A INTERPRETÁCIA VÝSLEDKOV (Bratislava)
10.8.2017
240 €
3. Novinky v IFRS - príklady a prípadové štúdie na aplikáciu IFRS v… (Bratislava)
15.8 - 16.8.2017
372 €
4. FINANČNÉ PLÁNOVANIE A FINANČNÉ RIADENIE V EXCELI (Bratislava)
22.8.2017
240 €
5. INVESTIČNÝ A FINANČNÝ CONTROLLING (Bratislava)
23.8.2017
240 €

Kurzy na mieru

1. FINANČNÉ PLÁNOVANIE A FINANČNÉ RIADENIE V EXCELI (Bratislava)
odporúčaný rozsah 8 hodín
2. HODNOTENIE EKONOMICKEJ POZÍCIE FIRMY (FINANČNÁ ANALÝZA) (Bratislava)
odporúčaný rozsah 8 hodín
3. INVESTIČNÝ A FINANČNÝ CONTROLLING (Bratislava)
odporúčaný rozsah 8 hodín
4. Novinky v IFRS - príklady a prípadové štúdie na aplikáciu IFRS v… (Bratislava)
odporúčaný rozsah 14 hodín
5. UKAZOVATELE VÝKONNOSTI, MANAŽÉRSKY REPORTING A INTERPRETÁCIA VÝSLEDKOV (Bratislava)
odporúčaný rozsah 8 hodín

Žiadne položky.

Žiadne položky.

Žiadne položky.

Lokalita firmy
Kontaktné údaje
Adresa
Pečnianska 3, Bratislava, 85101
IČO
35978791
DIČ
2022126744
Tel:
02/63452329
Fax:
02/63452329
Web:
www.mentis.sk
Email:
mentis@mentis.sk
Poradenstvo
  • Manažment
  • Riadenie kvality
  • Financie a právo

Nenašli ste kurz, ktorý ste hľadali?

Zadajte dopyt na vzdelávacie služby, ktorý bude rozposlaný vzdelávacím spoločnostiam na stránkach www.education.sk.

Zadať dopyt