TOP CONSULT GROUP, s.r.o. a Vzdelávacie a konferenčné centrum INTENZÍVA, s.r.o. sa dohodli na spolupráci od septembra 2012 s cieľom rozšíriť a skvalitniť služby svojim klientom.

TOP CONSULT GROUP, s.r.o.: je personálno-poradenská spoločnosť, ktorá sa orientuje na vyhľadávanie a výber pracovníkov v oblasti manažmentu, ako i širšiemu personálnemu poradenstvu a personálnemu auditu. V rámci tréningovej sekcie organizuje verejné i firemné tréningové programy zamerané na oblasť soft skills, tiež jazykové kurzy, outdoorové programy, firemné dni, koučing, či tvorbu motivačných a hodnotiacich systémov spoločností.

Vzdelávacie a konferenčné centrum INTENZÍVA, s.r.o.: zameriava sa na rozvíjanie kompetencií manažérov a špecialistov – sprístupňuje dlhodobé certifikované vzdelávanie a aktuálne programy k vybraným témam z oblastí manažmentu, ľudských zdrojov, marketingu, predaja a logistiky. Organizuje konferencie s vlastným know-how a realizuje akcie konferenčného typu na objednávku.

Referencie

 • AHOLD Retail Slovakia, k.s.
 • AREVA T&D. spol. s r.o.
 • BRVZ, s.r.o.
 • Cora Geo, s.r.o.
 • Dachser Slovakia, a.s.
 • General Factoring, a.s.
 • Faurecia Slovakia, s.r.o.
 • Heineken Slovensko, a.s.
 • Lenovo (Slovakia), s.r.o.
 • Metsä Tissue, a.s.
 • PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o.
 • Rudos Ružomberok, s.r.o.
 • SCA Hygiene Products, s.r.o.
 • Stredoslovenská energetika, a.s.
 • Tatra Banka, a.s.
 • BTG Slovakia, a.s.
 • HSG Zander Slovakia, s.r.o.
 • Embraco Slovakia, s.r.o.
 • First Data Slovakia, s.r.o.
 • Slovenské elektrárne, a.s., člen skupiny ENEL
 • ContiTech Vibration Control Slovakia, s.r.o.
 • ZKW Slovakia, s.r.o.
 • SIKA Slovensko, s.r.o.
 • Continental Matardor Rubber, s.r.o.

Firma ponúka vzdelávacie aktivity

Kurzy pre verejnosť

1. Ako budovať produktívny tím v MLM systéme podnikania (Bratislava)
otvára sa štvrťročne
384 €
2. Ako úspešne komunikovať s médiami a novinármi (Bratislava)
25.5.2017
318 €
3. Asertívna komunikácia a riešenie konfliktov (Bratislava 1)
otvára sa podľa záujmu
312 €
4. Change management (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
360 €
5. Delegovanie a vedenie porád (Bratislava 1)
otvára sa podľa záujmu
312 €
6. Digitálny marketing NOVINKA (certifikovaný kurz) (Bratislava)
6.6 - 20.6.2017
1 548 €
7. Efektívna prezentácia seba, produktov a služieb (Bratislava 1)
otvára sa štvrťročne
324 €
8. Efektívny systém vzdelávania ako podpora výkonu firmy (Bratislava)
29.5.2017
318 €
9. Emocionálna inteligencia a úspešnosť v zamestnaní - NOVINKA (Bratislava )
29.3.2017
202,80 €
10. Interkultúrne vyjednávanie v korporátnom prostredí - NOVINKA (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
238,80 €
11. Koučing - ako ho využiť pri vedení ľudí - NOVINKA! (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
336 €
12. Logistika distribúcie a skladovania (Bratislava)
7.6 - 8.6.2017
444 €
13. Logistika výroby - plánovanie a riadenie (Bratislava)
19.4 - 20.4.2017
444 €
14. Manažérska psychológia v praxi - NOVINKA (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
312 €
15. Manažment pohľadávok - Vymáhanie pohľadávok (Bratislava)
otvára sa štvrťročne
202,80 €
16. Mediácia v manažérskej praxi (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
336 €
17. Multikultúrna komunikácia (Bratislava 1)
otvára sa podľa záujmu
202,80 €
18. Praktická personalistika vo firme - ako zefektívniť personálne… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
318 €
19. Presentation Skills in English Language (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
336 €
20. Profesionálna a efektívna asistentka (Bratislava 1)
otvára sa štvrťročne
312 €
21. Profesionálny nákupca a jeho vyjednávanie (Bratislava )
otvára sa podľa záujmu
312 €
22. Profesionálny obchodník (Bratislava 1)
otvára sa podľa záujmu
312 €
23. Riadenie a vedenie ľudí (Bratislava 1)
otvára sa podľa záujmu
324 €
24. Riadenie obchodnej skupiny (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
444 €
25. Stavba a motivácia tímu - NOVINKA! (Bratislava 1)
30.3 - 31.3.2017
336 €
26. Stres management a riadenie výkonnosti (Bratislava 1)
otvára sa štvrťročne
324 €
27. Telefonická komunikácia so zákazníkom (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
312 €
28. Vedenie behaviorálnych interview (Bratislava 1)
otvára sa štvrťročne
202,80 €
29. Vedenie hodnotiacich rozhovorov (Bratislava 1)
27.3 - 28.3.2017
324 €
30. Vedenie výberových pohovorov (Bratislava 1)
otvára sa podľa záujmu
312 €
31. Vyjednávacie zručnosti pre pokročilých (Bratislava 1)
otvára sa podľa záujmu
312 €
32. Vyjednávanie v obchodnom rokovaní (Bratislava 1)
otvára sa podľa záujmu
324 €
33. Vyjednávanie, argumentácia, presviedčanie - zamerané na logistiku (Bratislava)
25.4.2017
318 €
34. Zákonník práce - v znení noviel z roku 2016 (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
180 €

Kurzy na mieru

1. Ako budovať produktívny tím v MLM systéme podnikania (Bratislava)
odporúčaný rozsah 16 hodín
2. Ako úspešne komunikovať s médiami a novinármi (Bratislava)
odporúčaný rozsah 1 deň
3. Asertívna komunikácia a riešenie konfliktov (Bratislava 1)
odporúčaný rozsah 16 hodín
4. Change management (Bratislava)
odporúčaný rozsah 16 hodín
5. Delegovanie a vedenie porád (Bratislava 1)
odporúčaný rozsah 16 hodín
6. Digitálny marketing NOVINKA (certifikovaný kurz) (Bratislava)
odporúčaný rozsah 5 dní
7. Efektívna prezentácia seba, produktov a služieb (Bratislava 1)
odporúčaný rozsah 16 hodín
8. Emocionálna inteligencia a úspešnosť v zamestnaní - NOVINKA (Bratislava )
odporúčaný rozsah 8 hodín
9. Interkultúrne vyjednávanie v korporátnom prostredí - NOVINKA (Bratislava)
odporúčaný rozsah 8 hodín
10. Koučing - ako ho využiť pri vedení ľudí - NOVINKA! (Bratislava)
odporúčaný rozsah 16 hodín
11. Logistika distribúcie a skladovania (Bratislava)
odporúčaný rozsah 2 dni
12. Logistika výroby - plánovanie a riadenie (Bratislava)
odporúčaný rozsah 2 dni
13. Manažérska psychológia v praxi - NOVINKA (Bratislava)
odporúčaný rozsah 16 hodín
14. Manažment pohľadávok - Vymáhanie pohľadávok (Bratislava)
odporúčaný rozsah 8 hodín
15. Mediácia v manažérskej praxi (Bratislava)
odporúčaný rozsah 16 hodín
16. Multikultúrna komunikácia (Bratislava 1)
odporúčaný rozsah 8 hodín
17. Presentation Skills in English Language (Bratislava)
odporúčaný rozsah 16 hodín
18. Profesionálna a efektívna asistentka (Bratislava 1)
odporúčaný rozsah 16 hodín
19. Profesionálny nákupca a jeho vyjednávanie (Bratislava )
odporúčaný rozsah 16 hodín
20. Profesionálny obchodník (Bratislava 1)
odporúčaný rozsah 16 hodín
21. Riadenie a vedenie ľudí (Bratislava 1)
odporúčaný rozsah 16 hodín
22. Riadenie obchodnej skupiny (Bratislava)
odporúčaný rozsah 2 dni
23. Stavba a motivácia tímu - NOVINKA! (Bratislava 1)
odporúčaný rozsah 16 hodín
24. Stres management a riadenie výkonnosti (Bratislava 1)
odporúčaný rozsah 16 hodín
25. Telefonická komunikácia so zákazníkom (Bratislava)
odporúčaný rozsah 16 hodín
26. Vedenie behaviorálnych interview (Bratislava 1)
odporúčaný rozsah 8 hodín
27. Vedenie hodnotiacich rozhovorov (Bratislava 1)
odporúčaný rozsah 16 hodín
28. Vedenie výberových pohovorov (Bratislava 1)
odporúčaný rozsah 16 hodín
29. Vyjednávacie zručnosti pre pokročilých (Bratislava 1)
odporúčaný rozsah 16 hodín
30. Vyjednávanie v obchodnom rokovaní (Bratislava 1)
odporúčaný rozsah 16 hodín
31. Vyjednávanie, argumentácia, presviedčanie - zamerané na logistiku (Bratislava)
odporúčaný rozsah 1 deň
32. Zákonník práce - v znení noviel z roku 2016 (Bratislava)
odporúčaný rozsah 8 hodín

Žiadne položky.

Žiadne položky.

Žiadne položky.

Lokalita firmy
Kontaktné údaje
Adresa
Svetlá 10, Bratislava 1, 811 02
IČO
35732130
DIČ
2020252003
Tel:
0915 725 884, 0915 725 884
Web:
http://www.tcg.sk/index.php?lang=sk
Email:
treningy@tcg.sk
Člen AIVD SR
Poradenstvo
 • Personalistika
  • Assessment/Development Center
  • Hodnotenie výkonu zamestnancov
  • Odmeňovanie a motivačné systémy
 • Manažment
  • soft skills „šité na mieru“ – uzatvorené (firemné) tréningy
  • soft skills – otvorené tréningy
 • Rôzne

Nenašli ste kurz, ktorý ste hľadali?

Zadajte dopyt na vzdelávacie služby, ktorý bude rozposlaný vzdelávacím spoločnostiam na stránkach www.education.sk.

Zadať dopyt