Hewlett Packard Enterprise

Hewlett Packard Enterprise, najväčšia technologická spoločnosť sveta, je predným svetovým dodávateľom výrobkov, riešení a služieb pre najširšiu skupinu zákazníkov, počnúc jednotlivými spotrebiteľmi a končiac najväčšími svetovými podnikmi. Široká ponuka spoločnosti Hewlett Packard Enterprise zahrnuje komplexné portfólio výrobkov a služieb pre IT infraštruktúru (servery pre operačné systémy HP-UX, Microsoft Windows, Linux či virtualizačný nástroj VMware vSphere, zariadenia na ukladanie dát, konzultačné a servisné služby). Stratégiou Hewlett Packard Enterprise je ponúkať svojim zákazníkom také výrobky a služby, ktoré majú technologický prínos, prijateľné ceny a sú kľúčom k ďalšiemu zisku pre zákazníkov z množstva firiem. Iba tak si HPE môže dlhodobo zachovať vernosť svojich zákazníkov a obchodných partnerov, ich opakované nákupy a dostatočné prostriedky pre vlastný rozvoj.

Vzdelávacie centrum Hewlett Packard Enterprise

Vzdelávacie centrum Hewlett Packard Enterprise – ponúka kompletné portfólio jednotlivých školení a vzdelávacích riešení pre produkty Hewlett Packard Enterprise i tretích strán použitých v dodávaných riešeniach. K jednotlivým školeniam poskytujeme rovnako aj odpovedajúce certifikácie. Spoločnosť Hewlett Packard Enterprise má v oblasti školení a vzdelávacích služieb viacročné skúsenosti a bohaté zdroje. Disponuje 90 vzdelávacími centrami po celom svete , elektronickými systémami pre riadenie vzdelávania, viac ako 500 tradičnými a niekoľkými stovkami elektronickými školeniami pre samoštúdium aj štúdium vo virtuálnej triede. V spolupráci s tretími stranami je ponuka školení a vzdelávacích služieb ešte omnoho širšia. Spoločnosť Hewlett Packard Enterprise založila svoje vzdelávacie služby na pilieroch skúsenosti, obsahu, inovácie a kvalitnej prezentácie. Tridsaťročné skúsenosti s poskytovaním komplexných výukových programov po celom svete sú zárukou kvality v oblasti vzdelávania. Vzdelávacie centrum HP má vo svojej ponuke viac ako 210 technických a 40 softskills kurzov pre manažérov aj technický personál.

Viac informácií na www.hpskolenia.sk

K novinkám v ponuke patrí ACADEMYhp. V rámci tohto vzdelávacieho projektu ponúkame viac ako štyri desiatky tzv. SMART skills školení a vzdelávacích programov na mieru. Pre doplnenie kompletnej ponuky služieb poskytujeme klientom odborné konzultácie a koučing cielený na profesný rast a na komplexné riešenie ich vzdelávacích a personálnych potrieb .

Základné informácie o Vzdelávacom centre:

 • Líder v IT školeniach a vzdelávacích riešeniach
 • Viac než 500 klasických školení
 • Viac než 3000 e-kurzov
 • Celosvetovo viac ako 150 000 vyškolených študentov za rok
 • Ocenenie za kvalitu vzdelávacích služieb od spoločnosti Training Industry – Top 20 Training Companies 2008 – 2011
 • Líder v oblasti školení informačných technológií podľa výsledkov analýzy IDC Market Shape

Ponuka technických školení:

 • HP-UX, Linux, HP Tru64 UNIX, HP NonStop
 • HP ProLiant Servers, HP BladeSystem, HP Storage & Storage Area Networks (SAN)
 • HP Networking a Sieťové technológie
 • VMware
 • Data Center, SOA
 • Bezpečnosť IT
 • EDS – IMDS
 • IT Service Management (ITIL)
 • Project Management, Business Analysis
 • Cobit
 • Togaf

Ponuka ACADEMYhp Smart Skills:

 • Manažérske schopnosti
 • Osobný rozvoj
 • Komunikačné schopnosti
 • Obchodné schopnosti
 • Riadenie ľudských zdrojov
 • Finančné schopnosti
 • Právo a bezpečnosť v podnikaní
 • Špeciálne kombinované programy

E-Learning:

 • Elektronické systémy riadenia vzdelávania
 • Dodanie a prevádzka vzdelávacích portálov
 • Virtuálne triedy
 • Viac ako 3000 e-kurzov, neustály vývoj nových kurzov
 • Komplexné služby, podpora

Firma ponúka vzdelávacie aktivity

Kurzy pre verejnosť

1. Active Directory® Services with Windows Server® (10969) (Praha)
17.4 - 21.4.2017
38 696 Kč
2. Administering a SQL Database Infrastructure (20764) (Praha)
4.9 - 8.9.2017
32 743 Kč
3. Administering the Web Server (IIS) Role of Windows Server (10972) (Praha)
22.5 - 26.5.2017
38 696 Kč
4. Administering Windows Server 2012 (20411) (Bratislava)
10.4 - 14.4.2017
1 346,40 €
5. Administering Windows Server 2012 (20411) (Praha)
7.8 - 11.8.2017
32 743 Kč
6. Administering Windows Server 2012 (20411) (Praha)
15.5 - 19.5.2017 (3)
32 743 Kč
7. Agile Business Analysis (Praha)
15.5 - 17.5.2017
29 766 Kč
8. Agile Business Analysis (Bratislava)
15.5 - 17.5.2017
1 224 €
9. Agile Project Management Essentials (Praha)
27.3 - 29.3.2017 (5)
29 766 Kč
10. Agile Requirements: Creating User Stories (Praha)
30.3 - 31.3.2017 (5)
19 348 Kč
11. Agile ScrumMaster: A Practical Approach (Praha)
6.4 - 7.4.2017 (5)
19 348 Kč
12. Architecting Open Standards HP Network Solutions (Praha)
otvára sa podľa záujmu
59 532 Kč
13. Aruba Mobility Boot Camp (Praha)
10.7 - 14.7.2017
95 251 Kč
14. Aruba Mobility Boot Camp (Praha)
8.5 - 12.5.2017 (4)
95 251 Kč
15. ASE - Building HP FlexFabric Datacenters, Rev 14.31 (00908176) (Praha)
otvára sa podľa záujmu
30 613 Kč
16. ASE - Building HP FlexFabric Datacenters, Rev 14.31 (00908176) (Praha)
18.4 - 21.4.2017 (2)
30 613 Kč
17. ASE - Building HP FlexFabric Datacenters, Rev 14.31 (00908176) (Praha)
24.4 - 27.4.2017 (2)
30 613 Kč
18. ASE - Architecting HP FlexNetwork Solutions (00887054) (Praha)
otvára sa podľa záujmu
33 675 Kč
19. ASE - Creating HP Software-defined Network (Praha)
otvára sa podľa záujmu
30 613 Kč
20. ASE - Deploying HP FlexNetwork Core Technologies (Praha)
otvára sa podľa záujmu
33 638 Kč
21. ASE - Deploying HP FlexNetwork Core Technologies (00832513) (Praha)
27.3 - 31.3.2017 (2)
44 649 Kč
22. ASE - Deploying HP FlexNetwork Core Technologies (00832513) (Praha)
10.4 - 14.4.2017 (2)
44 649 Kč
23. ASE - Designing HPE Enterprise Storage Solutions, Rev 16.11 (01059531) (Praha)
otvára sa podľa záujmu
33 675 Kč
24. ASE - HP Unified Wired-Wireless Networks and BYOD (00890621) (Praha)
otvára sa podľa záujmu
30 613 Kč
25. ASE - HP Unified Wired-Wireless Networks and BYOD (00890621) (Praha)
otvára sa podľa záujmu
30 613 Kč
26. Assessing and Recovering Troubled Projects (Praha)
otvára sa podľa záujmu
22 325 Kč
27. ATP - FlexNetwork Solutions V3 (00958712) (Praha)
21.8 - 23.8.2017
23 813 Kč
28. ATP - FlexNetwork Solutions V3 (00958712) (Praha)
19.4 - 21.4.2017 (2)
23 813 Kč
29. ATP - FlexNetwork Solutions V3 (00958712) (Praha)
otvára sa podľa záujmu
23 813 Kč
30. ATP - Foundations of HPE Storage Solutions Design, Rev. 16.11 … (Praha)
otvára sa podľa záujmu
26 790 Kč
31. Automating Administration with Windows PowerShell v3.0 (10961) (Praha)
27.3 - 31.3.2017 (2)
32 743 Kč
32. Automating Administration with Windows PowerShell v3.0 (10961) (Praha)
19.6 - 23.6.2017
32 743 Kč
33. Azure PowerShell (Praha)
26.4.2017
9 075 Kč
34. Backup and Disaster Recovery in Azure (Praha)
20.4.2017
7 865 Kč
35. Building Business Cases (Praha)
19.6.2017
14 883 Kč
36. Building Business Cases (Bratislava)
19.6.2017
612 €
37. CEHv9 Practical Hacking Bootcamp (Praha)
22.5 - 26.5.2017 (2)
66 974 Kč
38. Certificate in Information Security Management Principles (CISMP) (Praha)
26.6 - 30.6.2017 (2)
59 532 Kč
39. Certified Associate in Project Management (CAPM)® (Praha)
otvára sa podľa záujmu
29 766 Kč
40. Certified Data Center Facilities Operations Manager (CDFOM®) (Praha)
27.6 - 29.6.2017 (2)
35 719 Kč
41. Certified Data Center Professional (CDCP®) (Bratislava)
2.11 - 3.11.2017
979,20 €
42. Certified Data Center Professional (CDCP®) (Praha)
10.4 - 11.4.2017 (4)
23 813 Kč
43. CISSP® – Certified Information Systems Security Professional (Praha)
27.3 - 31.3.2017 (5)
75 625 Kč
44. CISSP® – Certified Information Systems Security Professional (Bratislava)
17.7 - 21.7.2017
2 815,20 €
45. Cloud Computing Security Knowledge - CCSK Foundation (v3.1) (Praha)
24.4 - 25.4.2017 (5)
23 813 Kč
46. Cloud Computing Security Knowledge - CCSK Foundation (v3.1) (Bratislava)
15.6 - 16.6.2017
979,20 €
47. Cloud Computing Security Knowledge - CCSK Foundation (v3.1) (Praha)
18.9 - 19.9.2017
23 813 Kč
48. Cloud Computing Security Knowledge - CCSK Plus (V3.1) (Praha)
24.4 - 26.4.2017 (5)
35 719 Kč
49. Cloud Computing Security Knowledge - CCSK Plus (V3.1) (Bratislava)
12.6 - 14.6.2017
1 468,80 €
50. Cloud Computing Security Knowledge - CCSK Plus (V3.1) (Praha)
18.9 - 20.9.2017
35 719 Kč
51. Cloud Foundations (Bratislava)
19.6 - 20.6.2017 (2)
979,20 €
52. Cloud Foundations (Praha)
25.9 - 26.9.2017
23 813 Kč
53. Cobit® 5 Foundation (Praha)
29.5 - 30.5.2017
19 348 Kč
54. Cobit® 5 Foundation (Praha)
12.6 - 13.6.2017 (2)
19 348 Kč
55. Configuring Advanced Windows Server 2012 Services (20412) (Bratislava)
29.5 - 2.6.2017
1 224 €
56. Configuring Advanced Windows Server 2012 Services (20412) (Praha)
10.7 - 14.7.2017
32 743 Kč
57. Configuring Advanced Windows Server 2012 Services (20412) (Praha)
22.5 - 26.5.2017 (3)
32 743 Kč
58. Configuring and Deploying a Private Cloud with System Center 2012 R2 … (Praha)
7.8 - 11.8.2017
38 696 Kč
59. Configuring HP FlexNetwork Technologies for Comware Devices (Bratislava)
12.6 - 15.6.2017
1 346,40 €
60. Configuring HP FlexNetwork Technologies for Comware Devices (Praha)
2.5 - 5.5.2017 (2)
33 675 Kč
61. Crafting High-Quality Requirements (Bratislava)
6.11 - 8.11.2017
1 224 €
62. Crafting High-Quality Requirements (Praha)
6.11 - 8.11.2017
29 766 Kč
63. Creating HP Software-defined Network (00991245) (Bratislava)
25.9 - 28.9.2017
1 224 €
64. Creating HP Software-defined Network (00991245) (Praha)
22.5 - 25.5.2017 (2)
30 613 Kč
65. Data Center Operations, Maintenance, and Risk Reduction (Praha)
15.5 - 17.5.2017
44 649 Kč
66. Data Protector 9.x Essentials (Praha)
otvára sa podľa záujmu
59 532 Kč
67. Deploying and Managing Windows 10 Using Enterprise Services (20697-2) (Praha)
15.5 - 19.5.2017 (3)
38 696 Kč
68. Deploying and Managing Windows 10 Using Enterprise Services (20697-2) (Praha)
19.6 - 23.6.2017
38 696 Kč
69. Deploying HP FlexCampus Technologies for ProVision Based Devices (Praha)
otvára sa podľa záujmu
44 649 Kč
70. Developing Microsoft Azure Solutions (20532) (Praha)
3.4 - 7.4.2017 (3)
38 696 Kč
71. Developing Microsoft Azure Solutions (20532) (Praha)
3.4 - 7.4.2017 (3)
38 696 Kč
72. Developing SDN Applications (Praha)
otvára sa podľa záujmu
33 675 Kč
73. Developing SQL Data Models (20768) (Praha)
3.4 - 5.4.2017
22 325 Kč
74. DevOps Awareness (Praha)
19.6.2017 (3)
10 418 Kč
75. DevOps Awareness (Praha)
13.4.2017 (5)
10 418 Kč
76. Docker (Praha)
30.3 - 31.3.2017 (5)
29 766 Kč
77. Efektivní plánování času (Praha)
otvára sa podľa záujmu
14 883 Kč
78. Fast Track for Deploying HP FlexNetwork Comware Technologies (Praha)
24.4 - 28.4.2017 (4)
44 649 Kč
79. Fast Track for Deploying HP FlexNetwork Comware Technologies (Praha)
20.11 - 24.11.2017
44 649 Kč
80. Fundamentals of OpenStack® Technology (Praha)
9.10 - 11.10.2017
35 719 Kč
81. Fundamentals of OpenStack® Technology (Praha)
10.4 - 12.4.2017 (3)
35 719 Kč
82. Fundamentals of OpenStack® Technology (Bratislava)
10.4 - 12.4.2017 (2)
1 468,80 €
83. Fundamentals of the UNIX System (Bratislava)
26.6 - 30.6.2017 (2)
1 836 €
84. Fundamentals of the UNIX System (Praha)
26.6 - 30.6.2017 (2)
44 649 Kč
85. Hadoop for System Administrators (Bratislava)
4.9 - 6.9.2017
1 836 €
86. Hadoop for System Administrators (Praha)
18.4 - 20.4.2017 (2)
44 649 Kč
87. Hands-On with Logical Volume Manager and Mirror Disk/UX (Bratislava)
29.5 - 1.6.2017
1 836 €
88. Hands-On with Logical Volume Manager and Mirror Disk/UX (Praha)
29.5 - 1.6.2017
44 649 Kč
89. HP BladeSystem Administration (Praha)
2.5 - 4.5.2017 (3)
35 719 Kč
90. HP BladeSystem Administration (Bratislava)
9.5 - 11.5.2017 (2)
1 468,80 €
91. HP BladeSystem Administration (Praha)
14.8 - 16.8.2017 (2)
35 719 Kč
92. HP CloudSystem Matrix Administration (Praha)
otvára sa podľa záujmu
47 626 Kč
93. HP ConvergeSystem Administration (Praha)
5.4 - 7.4.2017 (3)
35 719 Kč
94. HP ConvergeSystem Administration (Bratislava)
12.6 - 14.6.2017
1 468,80 €
95. HP ConvergeSystem Administration (Praha)
12.6 - 14.6.2017
35 719 Kč
96. HP Helion CloudSystem Enterprise (Praha)
3.5 - 4.5.2017 (2)
29 766 Kč
97. HP Helion CloudSystem Enterprise (Bratislava)
3.7 - 4.7.2017
1 224 €
98. HP Helion CloudSystem Foundation (Praha)
3.4 - 5.4.2017 (2)
44 649 Kč
99. HP Helion CloudSystem Foundation (Praha)
29.8 - 31.8.2017
44 649 Kč
100. HP Helion OpenStack® (Praha)
17.7 - 19.7.2017
44 649 Kč
101. HP Helion OpenStack® (Praha)
8.5 - 10.5.2017 (2)
44 649 Kč
102. HP Insight Control: Management Fundamentals (Praha)
8.5 - 9.5.2017 (2)
26 790 Kč
103. HP Integrity Server Blades Administration (Praha)
10.4 - 12.4.2017 (2)
44 649 Kč
104. HP Integrity Server Blades Administration (Bratislava)
10.4 - 12.4.2017 (2)
1 836 €
105. HP Integrity Superdome X Administration (Bratislava)
9.10 - 10.10.2017
1 346,40 €
106. HP Integrity Superdome X Administration (Praha)
9.10 - 10.10.2017
32 743 Kč
107. HP Integrity Superdome X Administration (Praha)
27.3 - 28.3.2017 (3)
32 743 Kč
108. HP Matrix Operating Environment: Infrastructure Orchestration… (Praha)
otvára sa podľa záujmu
47 626 Kč
109. HP Moonshot Administration (Bratislava)
21.8 - 23.8.2017
1 468,80 €
110. HP Moonshot Administration (Praha)
15.5 - 17.5.2017 (2)
35 719 Kč
111. HP OneView Administration (Praha)
10.4 - 12.4.2017 (2)
35 719 Kč
112. HP OneView Administration (Praha)
8.5 - 10.5.2017 (3)
35 719 Kč
113. HP OneView Administration (Bratislava)
19.6 - 21.6.2017 (2)
1 468,80 €
114. HP OneView Quick Start (Praha)
11.9.2017
14 883 Kč
115. HP Race to Results Service Management Simulation (Bratislava)
30.3.2017 (2)
306 €
116. HP Race to Results Service Management Simulation (Praha)
8.6.2017
7 442 Kč
117. HP Serviceguard I (Praha)
25.9 - 29.9.2017
59 532 Kč
118. HP Serviceguard I (Bratislava)
25.9 - 29.9.2017
2 448 €
119. HP Serviceguard I (Praha)
2.10 - 6.10.2017
59 532 Kč
120. HP Serviceguard II: ContinentalClusters, CFS, & Oracle RAC (Praha)
otvára sa podľa záujmu
59 532 Kč
121. HP StoreVirtual 4000 Storage Administration and Configuration (Praha)
11.4 - 12.4.2017 (2)
29 766 Kč
122. HP StoreVirtual 4000 Storage Administration and Configuration (Bratislava)
26.10 - 27.10.2017
1 224 €
123. HP StoreVirtual 4000 Storage Administration and Configuration (Praha)
6.4 - 7.4.2017
29 766 Kč
124. HP Virtual Connect (Praha)
7.6 - 9.6.2017 (3)
35 719 Kč
125. HP Virtual Connect (Bratislava)
5.6 - 7.6.2017 (2)
1 468,80 €
126. HP Virtual Connect (Praha)
18.9 - 20.9.2017
35 719 Kč
127. HP XP Storage Array Administration and Configuration (Bratislava)
24.4 - 28.4.2017
3 060 €
128. HP XP Storage Array Administration and Configuration (Praha)
24.4 - 28.4.2017
74 415 Kč
129. HP XP Storage Array Administration and Configuration (Praha)
18.9 - 22.9.2017
74 415 Kč
130. HP XP Storage Replication Management (Praha)
10.4 - 12.4.2017 (2)
44 649 Kč
131. HP-UX Performance and Tuning (Praha)
otvára sa podľa záujmu
59 532 Kč
132. HP-UX Security (Praha)
otvára sa podľa záujmu
59 532 Kč
133. HP-UX System and Network Administration for Experienced UNIX System… (Bratislava)
24.7 - 28.7.2017 (2)
2 448 €
134. HP-UX System and Network Administration for Experienced UNIX System… (Praha)
24.7 - 28.7.2017 (2)
59 532 Kč
135. HP-UX System and Network Administration for Experienced UNIX System… (Praha)
21.8 - 25.8.2017
59 532 Kč
136. HP-UX System and Network Administration I (Bratislava)
4.9 - 8.9.2017
2 448 €
137. HP-UX System and Network Administration I (Praha)
4.9 - 8.9.2017
59 532 Kč
138. HP-UX System and Network Administration I (Praha)
24.4 - 28.4.2017 (2)
59 532 Kč
139. HP-UX System and Network Administration II (Bratislava)
15.5 - 19.5.2017 (2)
2 448 €
140. HP-UX System and Network Administration II (Praha)
15.5 - 19.5.2017 (2)
59 532 Kč
141. HP-UX Systems Insight Manager (Praha)
otvára sa podľa záujmu
44 649 Kč
142. HP-UX Troubleshooting (Praha)
24.4 - 28.4.2017 (2)
59 532 Kč
143. HP-UX Troubleshooting (Bratislava)
24.4 - 28.4.2017 (2)
2 448 €
144. HP-UX Veritas Volume Manager (Praha)
otvára sa podľa záujmu
44 649 Kč
145. HPE Accelerated SAN Essentials (Bratislava)
24.4 - 28.4.2017 (2)
2 448 €
146. HPE Accelerated SAN Essentials (Praha)
4.9 - 8.9.2017
59 532 Kč
147. HPE Accelerated SAN Essentials (Praha)
24.4 - 28.4.2017 (2)
59 532 Kč
148. HPE Architecture Framework combined course (Praha)
18.9 - 22.9.2017
59 532 Kč
149. HPE Architecture Framework combined course (Bratislava)
22.5 - 26.5.2017 (2)
2 448 €
150. HPE Architecture Framework Level 1 course (Praha)
18.9 - 20.9.2017
32 743 Kč
151. HPE Architecture Framework Level 1 course (Bratislava)
22.5 - 24.5.2017 (2)
1 346,40 €
152. HPE Architecture Framework Level 2 course (Bratislava)
25.5 - 26.5.2017 (2)
1 346,40 €
153. HPE Architecture Framework Level 2 course (Praha)
21.9 - 22.9.2017
32 743 Kč
154. HPE StoreFabric B-series Switch Administration (BCFA) (Bratislava)
9.5 - 11.5.2017 (2)
1 836 €
155. HPE StoreFabric B-series Switch Administration (BCFA) (Praha)
11.9 - 13.9.2017
44 649 Kč
156. HPE StoreFabric B-series Switch Administration (BCFA) (Praha)
18.4 - 20.4.2017 (2)
44 649 Kč
157. HPE StoreFabric B-series Switch Professional (BCFP) (Praha)
26.6 - 27.6.2017 (2)
29 766 Kč
158. HPE StoreFabric B-series Switch Professional (BCFP) (Bratislava)
15.5 - 16.5.2017 (2)
1 224 €
159. HPE StoreFabric B-series Switch Professional (BCFP) (Praha)
27.3 - 28.3.2017 (3)
29 766 Kč
160. Identity with Windows Server 2016 (Praha)
29.5 - 2.6.2017
32 743 Kč
161. iMC Essentials for Network Administrators (Praha)
3.4 - 7.4.2017 (3)
59 532 Kč
162. iMC Essentials for Network Administrators (Bratislava)
23.10 - 27.10.2017
2 448 €
163. iMC Essentials for Network Administrators (Praha)
18.9 - 22.9.2017
59 532 Kč
164. Imp.a unified BYOD Sol.using HP.IMC 7.0 (Bratislava)
20.11 - 23.11.2017
1 958,40 €
165. Imp.a unified BYOD Sol.using HP.IMC 7.0 (Praha)
24.4 - 27.4.2017
47 626 Kč
166. Implementing HP BladeSystem Solutions (Bratislava)
20.11 - 24.11.2017
2 448 €
167. Implementing HP BladeSystem Solutions (Praha)
17.7 - 21.7.2017 (2)
59 532 Kč
168. Implementing Microsoft Azure Infrastructure Solutions (20533) (Praha)
26.6 - 30.6.2017
38 696 Kč
169. Implementing Microsoft Azure Infrastructure Solutions (20533) (Praha)
26.6 - 30.6.2017
38 696 Kč
170. Information Security Essentials (Bratislava)
10.7 - 12.7.2017
1 224 €
171. Information Security Essentials (Praha)
27.3 - 29.3.2017 (2)
29 766 Kč
172. Information Security Essentials (Praha)
26.6 - 28.6.2017 (2)
29 766 Kč
173. Information Security Essentials Plus (Praha)
29.6 - 30.6.2017 (2)
23 813 Kč
174. Information Security Risk Management and Business Continuity Planning (Praha)
otvára sa podľa záujmu
29 766 Kč
175. Inside the HP-UX Operating System (Praha)
3.4 - 7.4.2017 (2)
59 532 Kč
176. Inside the HP-UX Operating System (Bratislava)
3.4 - 7.4.2017 (2)
2 448 €
177. Installation, Storage, and Compute with Windows Server 2016 (20740) (Praha)
2.5 - 6.5.2017 (2)
38 696 Kč
178. Installing and Configuring Windows 10 (20697-1) (Praha)
24.4 - 28.4.2017 (3)
32 743 Kč
179. Installing and Configuring Windows 10 (20697-1) (Praha)
22.5 - 26.5.2017 (3)
32 743 Kč
180. Installing and Configuring Windows Server 2012 (20410) (Praha)
8.5 - 12.5.2017 (3)
32 743 Kč
181. Installing and Configuring Windows Server 2012 (20410) (Praha)
14.8 - 18.8.2017
32 743 Kč
182. Integrity VM v6 and HP-UX vPars v6 Administration (Bratislava)
18.4 - 20.4.2017 (3)
1 836 €
183. Integrity VM v6 and HP-UX vPars v6 Administration (Praha)
18.4 - 20.4.2017 (3)
44 649 Kč
184. Integrity VM v6 and HP-UX vPars v6 Administration (Praha)
22.5 - 24.5.2017 (2)
44 649 Kč
185. International Material Data System: Advanced (IMDS2) (Praha)
20.9.2017
14 883 Kč
186. International Material Data System: Advanced (IMDS2) (Bratislava)
17.5.2017 (2)
612 €
187. International Material Data System: Foundation (IMDS1) (Praha)
18.9 - 19.9.2017
23 813 Kč
188. International Material Data System: Foundation (IMDS1) (Bratislava)
15.5 - 16.5.2017 (2)
979,20 €
189. International Material Data System: Upgrade to ver. 11 (IMDS3) (Bratislava)
18.5.2017 (2)
489,60 €
190. International Material Data System: Upgrade to ver. 11 (IMDS3) (Praha)
21.9.2017
11 907 Kč
191. Introduction to Azure for Developers (10978) (Praha)
21.8 - 25.8.2017
38 696 Kč
192. Introduction to Azure for Developers (10978) (Praha)
21.8 - 25.8.2017
38 696 Kč
193. Introduction to Azure PaaS services for web development (Praha)
2.5.2017
9 075 Kč
194. ISO/IEC 20000 Foundation Course (Praha)
otvára sa podľa záujmu
22 325 Kč
195. ISO/IEC 20000 Practitioner (Praha)
otvára sa podľa záujmu
22 325 Kč
196. ISTQB® CTFL (Certified Tester Foundation Level) (Praha)
otvára sa podľa záujmu
22 325 Kč
197. ISTQB® CTFL (Certified Tester Foundation Level) (Praha)
11.7 - 13.7.2017 (3)
22 325 Kč
198. ISTQB® CTFL-ATE (Agile Tester Extension) (Praha)
22.8 - 23.8.2017
14 883 Kč
199. ISTQB® CTFL-ATE (Agile Tester Extension) (Praha)
18.4 - 19.4.2017
14 883 Kč
200. IT4IT™ Awareness (Praha)
27.3.2017 (5)
7 442 Kč
201. IT4IT™ Awareness (Bratislava)
2.6.2017
306 €
202. IT4IT™ Foundation (Praha)
3.5 - 5.5.2017 (4)
23 813 Kč
203. IT4IT™ Foundation (Praha)
11.9 - 13.9.2017
23 813 Kč
204. ITIL V3 Continual Service Improvement (Praha)
19.4 - 21.4.2017 (4)
32 743 Kč
205. ITIL V3 Continual Service Improvement (Bratislava)
19.4 - 21.4.2017 (4)
1 346,40 €
206. ITIL V3 Continual Service Improvement (Praha)
19.4 - 21.4.2017 (4)
32 743 Kč
207. ITIL V3 Foundation for IT Service Management (Bratislava)
24.4 - 26.4.2017 (4)
795,60 €
208. ITIL V3 Foundation for IT Service Management (Praha)
18.4 - 20.4.2017 (9)
19 348 Kč
209. ITIL V3 Foundation for IT Service Management + Simulation (Praha)
10.4 - 13.4.2017 (5)
23 813 Kč
210. ITIL V3 Foundation for IT Service Management + Simulation (Bratislava)
27.3 - 30.3.2017 (2)
979,20 €
211. ITIL V3 Foundation for IT Service Management + Simulation (Praha)
5.6 - 8.6.2017
23 813 Kč
212. ITIL V3 Managing Across The Lifecycle (Praha)
8.5 - 12.5.2017 (5)
56 556 Kč
213. ITIL V3 Managing Across The Lifecycle (Bratislava)
5.6 - 9.6.2017 (2)
2 325,60 €
214. ITIL V3 Managing Across The Lifecycle (Praha)
5.6 - 9.6.2017 (2)
56 556 Kč
215. ITIL V3 Operational Support and Analysis (Praha)
10.7 - 14.7.2017 (3)
44 649 Kč
216. ITIL V3 Operational Support and Analysis (Bratislava)
24.4 - 28.4.2017 (3)
1 836 €
217. ITIL V3 Operational Support and Analysis (Praha)
3.4 - 7.4.2017 (3)
44 649 Kč
218. ITIL V3 Planning, Protection & Optimization (Praha)
19.6 - 23.6.2017 (2)
44 649 Kč
219. ITIL V3 Planning, Protection & Optimization (Praha)
12.6 - 16.6.2017 (3)
44 649 Kč
220. ITIL V3 Planning, Protection & Optimization (Bratislava)
26.6 - 30.6.2017 (2)
1 836 €
221. ITIL V3 Release, Control and Validation (Praha)
17.7 - 21.7.2017 (3)
44 649 Kč
222. ITIL V3 Release, Control and Validation (Bratislava)
27.3 - 31.3.2017 (3)
1 836 €
223. ITIL V3 Release, Control and Validation (Praha)
7.8 - 11.8.2017 (2)
44 649 Kč
224. ITIL V3 Service Design (Bratislava)
12.6 - 14.6.2017 (3)
1 346,40 €
225. ITIL V3 Service Design (Praha)
11.9 - 13.9.2017 (2)
32 743 Kč
226. ITIL V3 Service Design (Praha)
2.5 - 4.5.2017 (4)
32 743 Kč
227. ITIL V3 Service Offerings and Agreements (Praha)
27.3 - 31.3.2017 (4)
44 649 Kč
228. ITIL V3 Service Offerings and Agreements (Bratislava)
22.5 - 26.5.2017 (3)
1 836 €
229. ITIL V3 Service Offerings and Agreements (Praha)
15.5 - 19.5.2017 (2)
44 649 Kč
230. ITIL V3 Service Operation (Bratislava)
9.5 - 11.5.2017 (3)
1 346,40 €
231. ITIL V3 Service Operation (Praha)
2.5 - 4.5.2017 (3)
32 743 Kč
232. ITIL V3 Service Operation (Praha)
27.3 - 29.3.2017 (6)
32 743 Kč
233. ITIL V3 Service Strategy (Praha)
26.6 - 28.6.2017 (2)
32 743 Kč
234. ITIL V3 Service Strategy (Praha)
22.5 - 24.5.2017 (4)
32 743 Kč
235. ITIL V3 Service Strategy (Bratislava)
5.6 - 7.6.2017 (2)
1 346,40 €
236. ITIL V3 Service Transition (Bratislava)
10.4 - 12.4.2017 (3)
1 346,40 €
237. ITIL V3 Service Transition (Praha)
3.4 - 5.4.2017 (2)
32 743 Kč
238. ITIL V3 Service Transition (Praha)
15.5 - 17.5.2017 (5)
32 743 Kč
239. ITIL® Practitioner (Praha)
13.4 - 14.4.2017 (6)
19 348 Kč
240. ITIL® Practitioner (Bratislava)
3.7 - 4.7.2017 (2)
795,60 €
241. ITIL® Practitioner (Praha)
3.4 - 4.4.2017 (4)
19 348 Kč
242. Kepner-Tregoe: Analýza problému a racionální rozhodování (Bratislava)
25.4 - 27.4.2017 (2)
1 652,40 €
243. Kepner-Tregoe: Analýza problému a racionální rozhodování (Praha)
28.3 - 30.3.2017 (2)
40 184 Kč
244. Leadership & Communication Skills for Business Analyst (Praha)
otvára sa podľa záujmu
29 766 Kč
245. Leadership and Communication Skills for Project Managers (Praha)
otvára sa podľa záujmu
35 719 Kč
246. Leading and Managing High-Performing Project Teams (Praha)
otvára sa podľa záujmu
22 325 Kč
247. LPI101 - LPIC-1 Exam Prep (Course 1) (Bratislava)
2.10 - 5.10.2017
1 652,40 €
248. LPI101 - LPIC-1 Exam Prep (Course 1) (Praha)
4.9 - 7.9.2017
40 184 Kč
249. LPI102 - LPIC-1 Exam Prep (Course 2) (Praha)
2.10 - 5.10.2017
40 184 Kč
250. LPI102 - LPIC-1 Exam Prep (Course 2) (Bratislava)
10.4 - 13.4.2017 (2)
1 652,40 €
251. LPI201 - LPIC-2 Exam Prep (Course 1) (Praha)
24.4 - 27.4.2017 (2)
40 184 Kč
252. LPI201 - LPIC-2 Exam Prep (Course 1) (Bratislava)
15.5 - 18.5.2017 (2)
1 652,40 €
253. LPI202 - LPIC-2 Exam Prep (Course 2) (Bratislava)
19.6 - 22.6.2017
1 652,40 €
254. LPI202 - LPIC-2 Exam Prep (Course 2) (Praha)
22.5 - 25.5.2017 (2)
40 184 Kč
255. Managing 3PAR Disk Arrays (Praha)
3.4 - 5.4.2017 (9)
44 649 Kč
256. Managing 3PAR Disk Arrays (Bratislava)
22.5 - 24.5.2017 (2)
1 836 €
257. Managing 3PAR Disk Arrays (Praha)
21.8 - 23.8.2017
44 649 Kč
258. Managing HP 3PAR StoreServ II (Praha)
24.8 - 25.8.2017
29 766 Kč
259. Managing HP 3PAR StoreServ II (Praha)
6.4 - 7.4.2017 (9)
29 766 Kč
260. Managing HP 3PAR StoreServ II (Bratislava)
25.5 - 26.5.2017 (2)
1 224 €
261. Managing HP 3PAR StoreServ III (Praha)
3.5 - 5.5.2017 (2)
44 649 Kč
262. Managing HP 3PAR StoreServ III (Praha)
19.6 - 21.6.2017 (3)
44 649 Kč
263. Managing HP 3PAR StoreServ III (Bratislava)
10.7 - 12.7.2017
1 836 €
264. Managing Office 365 Identities and Services (20346) (Praha)
15.5 - 19.5.2017 (2)
37 208 Kč
265. Managing Stakeholder Expectations and Relationships (Praha)
otvára sa podľa záujmu
22 325 Kč
266. Mapa lidského jednání – Enneagram (Praha)
otvára sa podľa záujmu
14 883 Kč
267. MASE - Architecting Multi-Site HPE Storage Solutions, Rev 16.11 … (Praha)
otvára sa podľa záujmu
24 491 Kč
268. Microsoft Azure Fundamentals (10979) (Praha)
23.10 - 24.10.2017
22 325 Kč
269. Microsoft Azure Fundamentals (10979) (Praha)
23.10 - 24.10.2017
22 325 Kč
270. Monitoring and Operating a Private Cloud (M20246) (Praha)
2.10 - 6.10.2017
38 696 Kč
271. MYSQL Performance (Praha)
10.4 - 11.4.2017
14 883 Kč
272. MYSQL Administration (Praha)
3.4 - 4.4.2017
14 883 Kč
273. Networking with Windows Server 2016 (Praha)
15.5 - 19.5.2017
32 743 Kč
274. Perl Programming (Praha)
otvára sa podľa záujmu
19 348 Kč
275. Perl Programming Advanced (Praha)
otvára sa podľa záujmu
25 301 Kč
276. PMP® Exam Prep Boot Camp (Praha)
24.4 - 28.4.2017 (4)
44 649 Kč
277. PMP® Exam Prep Boot Camp (Bratislava)
31.7 - 4.8.2017 (2)
1 836 €
278. POSIX Shell Programming (Praha)
otvára sa podľa záujmu
29 766 Kč
279. PRINCE2® Foundation (Bratislava)
3.4 - 5.4.2017 (3)
718,80 €
280. PRINCE2® Foundation (Praha)
5.6 - 7.6.2017 (3)
17 533 Kč
281. PRINCE2® Foundation (Praha)
2.5 - 4.5.2017
17 533 Kč
282. PRINCE2® Foundation & Practitioner (Praha)
5.6 - 9.6.2017 (2)
30 226 Kč
283. PRINCE2® Foundation & Practitioner (Bratislava)
3.4 - 7.4.2017 (3)
1 242 €
284. PRINCE2® Practitioner (Praha)
8.6 - 9.6.2017 (2)
16 323 Kč
285. PRINCE2® Practitioner (Bratislava)
6.4 - 7.4.2017 (3)
670,80 €
286. Principles of Business Analysis (Praha)
15.5 - 17.5.2017 (2)
29 766 Kč
287. Principles of Business Analysis (Bratislava)
15.5 - 17.5.2017 (2)
1 224 €
288. Procurement for Project Managers (Praha)
otvára sa podľa záujmu
22 325 Kč
289. Project Management Fundamentals (Praha)
24.4 - 26.4.2017 (4)
29 766 Kč
290. Project Management Fundamentals (Bratislava)
31.7 - 2.8.2017 (2)
1 224 €
291. Project Management Fundamentals and PMI-CAPM® exam prep (Praha)
otvára sa podľa záujmu
44 649 Kč
292. Project Management Skills for Business Analysts (Praha)
16.10 - 18.10.2017
29 766 Kč
293. Project Management Skills for Business Analysts (Bratislava)
16.10 - 18.10.2017
1 224 €
294. Python programming (Praha)
10.4 - 13.4.2017
19 348 Kč
295. Querying Data with Transact-SQL (20761) (Praha)
15.5 - 19.5.2017
38 696 Kč
296. RESILIA Foundation (Praha)
15.5 - 17.5.2017 (2)
32 743 Kč
297. RESILIA Foundation (Praha)
27.3 - 29.3.2017 (5)
32 743 Kč
298. RESILIA Foundation (Bratislava)
26.6 - 28.6.2017
1 346,40 €
299. RESILIA Practitioner (Praha)
9.11 - 10.11.2017
26 790 Kč
300. RESILIA Practitioner (Praha)
30.3 - 31.3.2017 (5)
26 790 Kč
301. RESILIA Practitioner (Bratislava)
29.6 - 30.6.2017
1 101,60 €
302. Server Virtualization with Windows Server Hyper-V® and System Center (Praha)
24.4 - 28.4.2017
32 743 Kč
303. SOA for Business Analysts (Praha)
otvára sa podľa záujmu
29 766 Kč
304. SOA Management Briefing (Praha)
otvára sa podľa záujmu
26 790 Kč
305. SOA Service Architecture and Business Modeling (Praha)
27.3 - 31.3.2017 (2)
59 532 Kč
306. Start with Azure IaaS (Praha)
11.4.2017
7 865 Kč
307. Superdome 2 Administration (Bratislava)
5.6 - 7.6.2017
1 958,40 €
308. Superdome 2 Administration (Praha)
5.6 - 7.6.2017
47 626 Kč
309. Supporting and Troubleshooting Windows 10 (10982) (Praha)
8.5 - 12.5.2017 (2)
38 696 Kč
310. Supporting and Troubleshooting Windows 10 (10982) (Praha)
29.5 - 2.6.2017 (3)
38 696 Kč
311. Updating Your Skills to SQL Server 2016 (10986) (Praha)
12.6 - 14.6.2017
22 325 Kč
312. Updating Your Skills to SQL Server 2016 (10986) (Praha)
9.5 - 11.5.2017
22 325 Kč
313. Upgrading Your Skills to MCSA: Windows Server 2016 (20743) (Praha)
15.5 - 19.5.2017
38 696 Kč
314. Upgrading Your Skills to Windows Server 2016 (10983) (Praha)
10.4 - 14.4.2017
38 696 Kč
315. Value Driven Portfolio Management (Praha)
otvára sa podľa záujmu
29 766 Kč
316. Verifying and Validating the Solution (Bratislava)
3.4 - 5.4.2017 (2)
1 224 €
317. Verifying and Validating the Solution (Praha)
3.4 - 5.4.2017
29 766 Kč
318. Verifying and Validating the Solution (Praha)
3.4 - 5.4.2017 (2)
29 766 Kč
319. VMware vRealize Operations Manager: Install, Configure, Manage [v6.0] (Praha)
otvára sa podľa záujmu
61 021 Kč
320. VMware vSphere Bootcamp [v6.0] (Praha)
otvára sa podľa záujmu
61 021 Kč
321. VMware vSphere: Fast track [v6.0] (Praha)
otvára sa podľa záujmu
61 021 Kč
322. VMware vSphere: Install, Configure, Manage [V6.5] (Praha)
24.4 - 28.4.2017 (5)
59 290 Kč
323. VMware vSphere: Install, Configure, Manage [V6.5] (Bratislava)
15.5 - 19.5.2017 (7)
2 448 €
324. VMware vSphere: Install, Configure, Manage [V6.5] (Praha)
22.5 - 26.5.2017 (7)
59 290 Kč
325. VMware vSphere: What's New [V5.5 to V6.5] (Praha)
24.4 - 26.4.2017 (5)
24 031 Kč
326. VMware vSphere: Skills for Operators [v6] (Praha)
otvára sa podľa záujmu
23 813 Kč

Kurzy na mieru

1. Active Directory® Services with Windows Server® (10969) (Praha)
odporúčaný rozsah 5 dní
2. Administering a SQL Database Infrastructure (20764) (Praha)
odporúčaný rozsah 5 dní
3. Administering Microsoft SQL Server Databases (20462) (Praha)
odporúčaný rozsah 5 dní
4. Administering the Web Server (IIS) Role of Windows Server (10972) (Praha)
odporúčaný rozsah 5 dní
5. Administering Windows Server 2012 (20411) (Praha)
odporúčaný rozsah 5 dní
6. Administering Windows Server 2012 (20411) (Praha)
odporúčaný rozsah 5 dní
7. Administering Windows Server 2012 (20411) (Bratislava)
odporúčaný rozsah 5 dní
8. Agile Business Analysis (Praha)
odporúčaný rozsah 3 dni
9. Agile Business Analysis (Bratislava)
odporúčaný rozsah 3 dni
10. Agile Project Management Essentials (Praha)
odporúčaný rozsah 3 dni
11. Agile Requirements: Creating User Stories (Praha)
odporúčaný rozsah 2 dni
12. Agile ScrumMaster: A Practical Approach (Praha)
odporúčaný rozsah 2 dni
13. Akvizice zákazníka (Praha)
odporúčaný rozsah 1 deň
14. Architecting Open Standards HP Network Solutions (Praha)
odporúčaný rozsah 5 dní
15. Aruba Mobility Boot Camp (Praha)
odporúčaný rozsah 5 dní
16. Aruba Mobility Boot Camp (Praha)
odporúčaný rozsah 5 dní
17. ASE - Building HP FlexFabric Datacenters, Rev 14.31 (00908176) (Praha)
odporúčaný rozsah 4 dni
18. ASE - Building HP FlexFabric Datacenters, Rev 14.31 (00908176) (Praha)
odporúčaný rozsah 4 dni
19. ASE - Building HP FlexFabric Datacenters, Rev 14.31 (00908176) (Praha)
odporúčaný rozsah 4 dni
20. ASE - Architecting HP FlexNetwork Solutions (00887054) (Praha)
odporúčaný rozsah 4 dni
21. ASE - Creating HP Software-defined Network (Praha)
odporúčaný rozsah 4 dni
22. ASE - Deploying HP FlexNetwork Core Technologies (Praha)
odporúčaný rozsah 5 dní
23. ASE - Deploying HP FlexNetwork Core Technologies (00832513) (Praha)
odporúčaný rozsah 5 dní
24. ASE - Deploying HP FlexNetwork Core Technologies (00832513) (Praha)
odporúčaný rozsah 5 dní
25. ASE - Designing HPE Enterprise Storage Solutions, Rev 16.11 (01059531) (Praha)
odporúčaný rozsah 4 dni
26. ASE - HP Unified Wired-Wireless Networks and BYOD (00890621) (Praha)
odporúčaný rozsah 4 dni
27. ASE - HP Unified Wired-Wireless Networks and BYOD (00890621) (Praha)
odporúčaný rozsah 4 dni
28. Asertivita, umění prosadit se (Praha)
odporúčaný rozsah 2 dni
29. Assessing and Recovering Troubled Projects (Praha)
odporúčaný rozsah 2 dni
30. Asset Manager 9.x Software: Essentials (Praha)
odporúčaný rozsah 5 dní
31. ATP - FlexNetwork Solutions V3 (00958712) (Praha)
odporúčaný rozsah 3 dni
32. ATP - FlexNetwork Solutions V3 (00958712) (Praha)
odporúčaný rozsah 3 dni
33. ATP - FlexNetwork Solutions V3 (00958712) (Praha)
odporúčaný rozsah 3 dni
34. ATP - Foundations of HPE Storage Solutions Design, Rev. 16.11 … (Praha)
odporúčaný rozsah 3 dni
35. Auditor ISMS dle ISO/IEC 27001 (Praha)
odporúčaný rozsah 5 dní
36. Automating Administration with Windows PowerShell v3.0 (10961) (Praha)
odporúčaný rozsah 5 dní
37. Automating Administration with Windows PowerShell v3.0 (10961) (Praha)
odporúčaný rozsah 5 dní
38. Azure PowerShell (Praha)
odporúčaný rozsah 1 deň
39. Backup and Disaster Recovery in Azure (Praha)
odporúčaný rozsah 1 deň
40. Big Data Overview (Praha)
odporúčaný rozsah 1 hodina
41. Building Business Cases (Bratislava)
odporúčaný rozsah 1 deň
42. Building Business Cases (Praha)
odporúčaný rozsah 1 deň
43. Business Service Management 9.x Essentials - Public Training (Praha)
odporúčaný rozsah 5 dní
44. CEHv9 Practical Hacking Bootcamp (Praha)
odporúčaný rozsah 5 dní
45. Certificate in Information Security Management Principles (CISMP) (Praha)
odporúčaný rozsah 5 dní
46. Certified Associate in Project Management (CAPM)® (Praha)
odporúčaný rozsah 3 dni
47. Certified Data Center Expert (CDCE®) (Praha)
odporúčaný rozsah 5 dní
48. Certified Data Center Facilities Operations Manager (CDFOM®) (Praha)
odporúčaný rozsah 3 dni
49. Certified Data Center Professional (CDCP®) (Praha)
odporúčaný rozsah 2 dni
50. Certified Data Center Professional (CDCP®) (Bratislava)
odporúčaný rozsah 2 dni
51. Certified Data Center Risk Professional (CDRP®) (Praha)
odporúčaný rozsah 2 dni
52. Certified Data Center Specialist (CDCS®) (Praha)
odporúčaný rozsah 3 dni
53. CISSP® – Certified Information Systems Security Professional (Bratislava)
odporúčaný rozsah 5 dní
54. CISSP® – Certified Information Systems Security Professional (Praha)
odporúčaný rozsah 5 dní
55. Cloud Computing Security Knowledge - CCSK Foundation (v3.1) (Praha)
odporúčaný rozsah 2 dni
56. Cloud Computing Security Knowledge - CCSK Foundation (v3.1) (Praha)
odporúčaný rozsah 2 dni
57. Cloud Computing Security Knowledge - CCSK Foundation (v3.1) (Bratislava)
odporúčaný rozsah 2 dni
58. Cloud Computing Security Knowledge - CCSK Plus (V3.1) (Bratislava)
odporúčaný rozsah 3 dni
59. Cloud Computing Security Knowledge - CCSK Plus (V3.1) (Praha)
odporúčaný rozsah 3 dni
60. Cloud Computing Security Knowledge - CCSK Plus (V3.1) (Praha)
odporúčaný rozsah 3 dni
61. Cloud Foundations (Bratislava)
odporúčaný rozsah 2 dni
62. Cloud Foundations (Praha)
odporúčaný rozsah 2 dni
63. Cobit® 5 Foundation (Praha)
odporúčaný rozsah 2 dni
64. Cobit® 5 Foundation (Praha)
odporúčaný rozsah 2 dni
65. COBIT® Foundation Exam (Praha)
odporúčaný rozsah 1 hodina
66. CompTIA A+ (Praha)
odporúčaný rozsah 5 dní
67. CompTIA Network+ (Praha)
odporúčaný rozsah 5 dní
68. CompTIA Security+ (Praha)
odporúčaný rozsah 5 dní
69. Configuring Advanced Windows Server 2012 Services (20412) (Praha)
odporúčaný rozsah 5 dní
70. Configuring Advanced Windows Server 2012 Services (20412) (Praha)
odporúčaný rozsah 5 dní
71. Configuring Advanced Windows Server 2012 Services (20412) (Bratislava)
odporúčaný rozsah 5 dní
72. Configuring and Deploying a Private Cloud with System Center 2012 R2 … (Praha)
odporúčaný rozsah 5 dní
73. Configuring HP FlexNetwork Technologies for Comware Devices (Bratislava)
odporúčaný rozsah 4 dni
74. Configuring HP FlexNetwork Technologies for Comware Devices (Praha)
odporúčaný rozsah 4 dni
75. Crafting High-Quality Requirements (Bratislava)
odporúčaný rozsah 3 dni
76. Crafting High-Quality Requirements (Praha)
odporúčaný rozsah 3 dni
77. Creating HP Software-defined Network (00991245) (Praha)
odporúčaný rozsah 4 dni
78. Creating HP Software-defined Network (00991245) (Bratislava)
odporúčaný rozsah 4 dni
79. Data Center Operations, Maintenance, and Risk Reduction (Praha)
odporúčaný rozsah 3 dni
80. Data Protector 9.x Essentials (Praha)
odporúčaný rozsah 4 dni
81. Deploying and Managing Windows 10 Using Enterprise Services (20697-2) (Praha)
odporúčaný rozsah 5 dní
82. Deploying and Managing Windows 10 Using Enterprise Services (20697-2) (Praha)
odporúčaný rozsah 5 dní
83. Deploying HP FlexCampus Technologies for ProVision Based Devices (Praha)
odporúčaný rozsah 5 dní
84. Desatero úspěšného manažera (Praha)
odporúčaný rozsah 2 dni
85. Developing Microsoft Azure Solutions (20532) (Praha)
odporúčaný rozsah 5 dní
86. Developing Microsoft Azure Solutions (20532) (Praha)
odporúčaný rozsah 5 dní
87. Developing SDN Applications (Praha)
odporúčaný rozsah 4 dni
88. Developing SQL Data Models (20768) (Praha)
odporúčaný rozsah 3 dni
89. DevOps Awareness (Praha)
odporúčaný rozsah 1 deň
90. DevOps Awareness (Praha)
odporúčaný rozsah 1 deň
91. Docker (Praha)
odporúčaný rozsah 2 dni
92. Efektivní plánování času (Praha)
odporúčaný rozsah 2 dni
93. Efektivní vedení meetingů (Praha)
odporúčaný rozsah 1 deň
94. Emoční inteligence I. (Praha)
odporúčaný rozsah 2 dni
95. Fast Track for Deploying HP FlexNetwork Comware Technologies (Praha)
odporúčaný rozsah 5 dní
96. Fast Track for Deploying HP FlexNetwork Comware Technologies (Praha)
odporúčaný rozsah 5 dní
97. Fundamentals of LTE (Praha)
odporúčaný rozsah 1 deň
98. Fundamentals of OpenStack® Technology (Praha)
odporúčaný rozsah 3 dni
99. Fundamentals of OpenStack® Technology (Bratislava)
odporúčaný rozsah 3 dni
100. Fundamentals of OpenStack® Technology (Praha)
odporúčaný rozsah 3 dni
101. Fundamentals of the UNIX System (Bratislava)
odporúčaný rozsah 5 dní
102. Fundamentals of the UNIX System (Praha)
odporúčaný rozsah 5 dní
103. Hadoop for System Administrators (Praha)
odporúčaný rozsah 3 dni
104. Hadoop for System Administrators (Bratislava)
odporúčaný rozsah 3 dni
105. Hands-On with Logical Volume Manager and Mirror Disk/UX (Bratislava)
odporúčaný rozsah 4 dni
106. Hands-On with Logical Volume Manager and Mirror Disk/UX (Praha)
odporúčaný rozsah 4 dni
107. HP BladeSystem Administration (Praha)
odporúčaný rozsah 3 dni
108. HP BladeSystem Administration (Bratislava)
odporúčaný rozsah 3 dni
109. HP BladeSystem Administration (Praha)
odporúčaný rozsah 3 dni
110. HP CloudSystem Matrix Administration (Praha)
odporúčaný rozsah 4 dni
111. HP ConvergeSystem Administration (Praha)
odporúčaný rozsah 3 dni
112. HP ConvergeSystem Administration (Praha)
odporúčaný rozsah 3 dni
113. HP ConvergeSystem Administration (Bratislava)
odporúčaný rozsah 3 dni
114. HP Helion CloudSystem Enterprise (Praha)
odporúčaný rozsah 2 dni
115. HP Helion CloudSystem Enterprise (Bratislava)
odporúčaný rozsah 2 dni
116. HP Helion CloudSystem Foundation (Praha)
odporúčaný rozsah 3 dni
117. HP Helion CloudSystem Foundation (Praha)
odporúčaný rozsah 3 dni
118. HP Helion OpenStack® (Praha)
odporúčaný rozsah 3 dni
119. HP Helion OpenStack® (Praha)
odporúčaný rozsah 3 dni
120. HP Insight Control: Management Fundamentals (Praha)
odporúčaný rozsah 2 dni
121. HP Integrity Server Blades Administration (Praha)
odporúčaný rozsah 3 dni
122. HP Integrity Server Blades Administration (Bratislava)
odporúčaný rozsah 3 dni
123. HP Integrity Superdome X Administration (Bratislava)
odporúčaný rozsah 2 dni
124. HP Integrity Superdome X Administration (Praha)
odporúčaný rozsah 2 dni
125. HP Integrity Superdome X Administration (Praha)
odporúčaný rozsah 2 dni
126. HP Matrix Operating Environment: Infrastructure Orchestration… (Praha)
odporúčaný rozsah 4 dni
127. HP Matrix technologies Overview (Praha)
odporúčaný rozsah 2 dni
128. HP Moonshot Administration (Bratislava)
odporúčaný rozsah 3 dni
129. HP Moonshot Administration (Praha)
odporúčaný rozsah 3 dni
130. HP OneView Administration (Bratislava)
odporúčaný rozsah 3 dni
131. HP OneView Administration (Praha)
odporúčaný rozsah 3 dni
132. HP OneView Administration (Praha)
odporúčaný rozsah 3 dni
133. HP OneView Quick Start (Praha)
odporúčaný rozsah 1 deň
134. HP Race to Results Service Management Simulation (Bratislava)
odporúčaný rozsah 1 deň
135. HP Race to Results Service Management Simulation (Praha)
odporúčaný rozsah 1 deň
136. HP Serviceguard I (Praha)
odporúčaný rozsah 5 dní
137. HP Serviceguard I (Bratislava)
odporúčaný rozsah 5 dní
138. HP Serviceguard I (Praha)
odporúčaný rozsah 5 dní
139. HP Serviceguard II: ContinentalClusters, CFS, & Oracle RAC (Praha)
odporúčaný rozsah 3 dni
140. HP StoreVirtual 4000 Storage Administration and Configuration (Bratislava)
odporúčaný rozsah 2 dni
141. HP StoreVirtual 4000 Storage Administration and Configuration (Praha)
odporúčaný rozsah 2 dni
142. HP StoreVirtual 4000 Storage Administration and Configuration (Praha)
odporúčaný rozsah 2 dni
143. HP Virtual Connect (Praha)
odporúčaný rozsah 3 dni
144. HP Virtual Connect (Bratislava)
odporúčaný rozsah 3 dni
145. HP Virtual Connect (Praha)
odporúčaný rozsah 3 dni
146. HP XP Storage Array Administration and Configuration (Praha)
odporúčaný rozsah 5 dní
147. HP XP Storage Array Administration and Configuration (Bratislava)
odporúčaný rozsah 5 dní
148. HP XP Storage Array Administration and Configuration (Praha)
odporúčaný rozsah 5 dní
149. HP XP Storage Replication Management (Praha)
odporúčaný rozsah 3 dni
150. HP-UX Performance and Tuning (Praha)
odporúčaný rozsah 5 dní
151. HP-UX Security (Praha)
odporúčaný rozsah 5 dní
152. HP-UX System and Network Administration for Experienced UNIX System… (Bratislava)
odporúčaný rozsah 5 dní
153. HP-UX System and Network Administration for Experienced UNIX System… (Praha)
odporúčaný rozsah 5 dní
154. HP-UX System and Network Administration for Experienced UNIX System… (Praha)
odporúčaný rozsah 5 dní
155. HP-UX System and Network Administration I (Bratislava)
odporúčaný rozsah 5 dní
156. HP-UX System and Network Administration I (Praha)
odporúčaný rozsah 5 dní
157. HP-UX System and Network Administration I (Praha)
odporúčaný rozsah 5 dní
158. HP-UX System and Network Administration II (Bratislava)
odporúčaný rozsah 5 dní
159. HP-UX System and Network Administration II (Praha)
odporúčaný rozsah 5 dní
160. HP-UX Systems Insight Manager (Praha)
odporúčaný rozsah 4 dni
161. HP-UX Troubleshooting (Praha)
odporúčaný rozsah 5 dní
162. HP-UX Troubleshooting (Bratislava)
odporúčaný rozsah 5 dní
163. HP-UX Veritas Volume Manager (Praha)
odporúčaný rozsah 4 dni
164. HPE Accelerated SAN Essentials (Praha)
odporúčaný rozsah 5 dní
165. HPE Accelerated SAN Essentials (Bratislava)
odporúčaný rozsah 5 dní
166. HPE Accelerated SAN Essentials (Praha)
odporúčaný rozsah 5 dní
167. HPE Architecture Framework combined course (Bratislava)
odporúčaný rozsah 5 dní
168. HPE Architecture Framework combined course (Praha)
odporúčaný rozsah 5 dní
169. HPE Architecture Framework Level 1 course (Praha)
odporúčaný rozsah 3 dni
170. HPE Architecture Framework Level 1 course (Bratislava)
odporúčaný rozsah 3 dni
171. HPE Architecture Framework Level 2 course (Praha)
odporúčaný rozsah 2 dni
172. HPE Architecture Framework Level 2 course (Bratislava)
odporúčaný rozsah 2 dni
173. HPE StoreFabric B-series Switch Administration (BCFA) (Praha)
odporúčaný rozsah 3 dni
174. HPE StoreFabric B-series Switch Administration (BCFA) (Praha)
odporúčaný rozsah 3 dni
175. HPE StoreFabric B-series Switch Administration (BCFA) (Bratislava)
odporúčaný rozsah 3 dni
176. HPE StoreFabric B-series Switch Professional (BCFP) (Praha)
odporúčaný rozsah 2 dni
177. HPE StoreFabric B-series Switch Professional (BCFP) (Praha)
odporúčaný rozsah 2 dni
178. HPE StoreFabric B-series Switch Professional (BCFP) (Bratislava)
odporúčaný rozsah 2 dni
179. Identity with Windows Server 2016 (Praha)
odporúčaný rozsah 5 dní
180. iMC Essentials for Network Administrators (Praha)
odporúčaný rozsah 5 dní
181. iMC Essentials for Network Administrators (Bratislava)
odporúčaný rozsah 5 dní
182. iMC Essentials for Network Administrators (Praha)
odporúčaný rozsah 5 dní
183. Imp.a unified BYOD Sol.using HP.IMC 7.0 (Praha)
odporúčaný rozsah 4 dni
184. Imp.a unified BYOD Sol.using HP.IMC 7.0 (Bratislava)
odporúčaný rozsah 4 dni
185. Implementing a Data Model and Reports with Microsoft SQL Server … (Praha)
odporúčaný rozsah 5 dní
186. Implementing a SQL Data Warehouse (20767) (Praha)
odporúčaný rozsah 5 dní
187. Implementing and Managing Windows 10 (20967) (Praha)
odporúčaný rozsah 5 dní
188. Implementing HP BladeSystem Solutions (Bratislava)
odporúčaný rozsah 5 dní
189. Implementing HP BladeSystem Solutions (Praha)
odporúčaný rozsah 5 dní
190. Implementing Microsoft Azure Infrastructure Solutions (20533) (Praha)
odporúčaný rozsah 5 dní
191. Implementing Microsoft Azure Infrastructure Solutions (20533) (Praha)
odporúčaný rozsah 5 dní
192. Information Security Essentials (Praha)
odporúčaný rozsah 3 dni
193. Information Security Essentials (Bratislava)
odporúčaný rozsah 3 dni
194. Information Security Essentials (Praha)
odporúčaný rozsah 3 dni
195. Information Security Essentials Plus (Praha)
odporúčaný rozsah 2 dni
196. Information Security Risk Management and Business Continuity Planning (Praha)
odporúčaný rozsah 3 dni
197. Inside the HP-UX Operating System (Praha)
odporúčaný rozsah 5 dní
198. Inside the HP-UX Operating System (Bratislava)
odporúčaný rozsah 5 dní
199. Installation, Storage, and Compute with Windows Server 2016 (20740) (Praha)
odporúčaný rozsah 5 dní
200. Installing and Configuring Windows 10 (20697-1) (Praha)
odporúčaný rozsah 5 dní
201. Installing and Configuring Windows 10 (20697-1) (Praha)
odporúčaný rozsah 5 dní
202. Installing and Configuring Windows Server 2012 (20410) (Praha)
odporúčaný rozsah 5 dní
203. Installing and Configuring Windows Server 2012 (20410) (Praha)
odporúčaný rozsah 5 dní
204. Integrity VM v6 and HP-UX vPars v6 Administration (Bratislava)
odporúčaný rozsah 3 dni
205. Integrity VM v6 and HP-UX vPars v6 Administration (Praha)
odporúčaný rozsah 3 dni
206. Integrity VM v6 and HP-UX vPars v6 Administration (Praha)
odporúčaný rozsah 3 dni
207. International Material Data System: Advanced (IMDS2) (Bratislava)
odporúčaný rozsah 1 deň
208. International Material Data System: Advanced (IMDS2) (Praha)
odporúčaný rozsah 1 deň
209. International Material Data System: Foundation (IMDS1) (Bratislava)
odporúčaný rozsah 2 dni
210. International Material Data System: Foundation (IMDS1) (Praha)
odporúčaný rozsah 2 dni
211. International Material Data System: Upgrade to ver. 11 (IMDS3) (Praha)
odporúčaný rozsah 1 deň
212. International Material Data System: Upgrade to ver. 11 (IMDS3) (Bratislava)
odporúčaný rozsah 1 deň
213. Interní prodej – naučte se prodat své nápady (Praha)
odporúčaný rozsah 1 deň
214. Introduction to Azure for Developers (10978) (Praha)
odporúčaný rozsah 5 dní
215. Introduction to Azure for Developers (10978) (Praha)
odporúčaný rozsah 5 dní
216. Introduction to Azure PaaS services for web development (Praha)
odporúčaný rozsah 1 deň
217. ISO/IEC 20000 Foundation Course (Praha)
odporúčaný rozsah 2 dni
218. ISO/IEC 20000 Practitioner (Praha)
odporúčaný rozsah 2 dni
219. ISTQB® CTAL (Certified Tester Advanced Level) Test Analyst… (Praha)
odporúčaný rozsah 4 dni
220. ISTQB® CTFL (Certified Tester Foundation Level) (Praha)
odporúčaný rozsah 3 dni
221. ISTQB® CTFL (Certified Tester Foundation Level) (Praha)
odporúčaný rozsah 3 dni
222. ISTQB® CTFL-ATE (Agile Tester Extension) (Praha)
odporúčaný rozsah 2 dni
223. ISTQB® CTFL-ATE (Agile Tester Extension) (Praha)
odporúčaný rozsah 2 dni
224. IT4IT™ Awareness (Praha)
odporúčaný rozsah 1 deň
225. IT4IT™ Awareness (Bratislava)
odporúčaný rozsah 1 deň
226. IT4IT™ Foundation (Praha)
odporúčaný rozsah 3 dni
227. IT4IT™ Foundation (Praha)
odporúčaný rozsah 3 dni
228. ITIL Foundation Certificate V3 - EXAM (Praha)
odporúčaný rozsah 1 hodina
229. ITIL Intermediate Certificate V3 - EXAM (Praha)
odporúčaný rozsah 2 hodiny
230. ITIL Intermediate MALC Certificate V3 - EXAM (Praha)
odporúčaný rozsah 2 hodiny
231. ITIL V3 Continual Service Improvement (Bratislava)
odporúčaný rozsah 3 dni
232. ITIL V3 Continual Service Improvement (Praha)
odporúčaný rozsah 3 dni
233. ITIL V3 Continual Service Improvement (Praha)
odporúčaný rozsah 3 dni
234. ITIL V3 Foundation for IT Service Management (Bratislava)
odporúčaný rozsah 3 dni
235. ITIL V3 Foundation for IT Service Management (Praha)
odporúčaný rozsah 3 dni
236. ITIL V3 Foundation for IT Service Management + Simulation (Bratislava)
odporúčaný rozsah 4 dni
237. ITIL V3 Foundation for IT Service Management + Simulation (Praha)
odporúčaný rozsah 4 dni
238. ITIL V3 Foundation for IT Service Management + Simulation (Praha)
odporúčaný rozsah 4 dni
239. ITIL V3 Managing Across The Lifecycle (Bratislava)
odporúčaný rozsah 5 dní
240. ITIL V3 Managing Across The Lifecycle (Praha)
odporúčaný rozsah 5 dní
241. ITIL V3 Managing Across The Lifecycle (Praha)
odporúčaný rozsah 5 dní
242. ITIL V3 Operational Support and Analysis (Bratislava)
odporúčaný rozsah 5 dní
243. ITIL V3 Operational Support and Analysis (Praha)
odporúčaný rozsah 5 dní
244. ITIL V3 Operational Support and Analysis (Praha)
odporúčaný rozsah 5 dní
245. ITIL V3 Planning, Protection & Optimization (Praha)
odporúčaný rozsah 5 dní
246. ITIL V3 Planning, Protection & Optimization (Bratislava)
odporúčaný rozsah 5 dní
247. ITIL V3 Planning, Protection & Optimization (Praha)
odporúčaný rozsah 5 dní
248. ITIL V3 Release, Control and Validation (Praha)
odporúčaný rozsah 5 dní
249. ITIL V3 Release, Control and Validation (Bratislava)
odporúčaný rozsah 5 dní
250. ITIL V3 Release, Control and Validation (Praha)
odporúčaný rozsah 5 dní
251. ITIL V3 Service Design (Praha)
odporúčaný rozsah 3 dni
252. ITIL V3 Service Design (Praha)
odporúčaný rozsah 3 dni
253. ITIL V3 Service Design (Bratislava)
odporúčaný rozsah 3 dni
254. ITIL V3 Service Offerings and Agreements (Bratislava)
odporúčaný rozsah 5 dní
255. ITIL V3 Service Offerings and Agreements (Praha)
odporúčaný rozsah 5 dní
256. ITIL V3 Service Offerings and Agreements (Praha)
odporúčaný rozsah 5 dní
257. ITIL V3 Service Operation (Bratislava)
odporúčaný rozsah 3 dni
258. ITIL V3 Service Operation (Praha)
odporúčaný rozsah 3 dni
259. ITIL V3 Service Operation (Praha)
odporúčaný rozsah 3 dni
260. ITIL V3 Service Strategy (Praha)
odporúčaný rozsah 3 dni
261. ITIL V3 Service Strategy (Bratislava)
odporúčaný rozsah 3 dni
262. ITIL V3 Service Strategy (Praha)
odporúčaný rozsah 3 dni
263. ITIL V3 Service Transition (Praha)
odporúčaný rozsah 3 dni
264. ITIL V3 Service Transition (Praha)
odporúčaný rozsah 3 dni
265. ITIL V3 Service Transition (Bratislava)
odporúčaný rozsah 3 dni
266. ITIL® for Executives (Praha)
odporúčaný rozsah 4 hodiny
267. ITIL® Practitioner (Bratislava)
odporúčaný rozsah 2 dni
268. ITIL® Practitioner (Praha)
odporúčaný rozsah 2 dni
269. ITIL® Practitioner (Praha)
odporúčaný rozsah 2 dni
270. Jak zvládat stres (Praha)
odporúčaný rozsah 1 deň
271. Kepner-Tregoe: Analýza problému a racionální rozhodování (Praha)
odporúčaný rozsah 3 dni
272. Kepner-Tregoe: Analýza problému a racionální rozhodování (Bratislava)
odporúčaný rozsah 3 dni
273. Komunikační dovednosti a styly (Praha)
odporúčaný rozsah 2 dni
274. Leadership & Communication Skills for Business Analyst (Praha)
odporúčaný rozsah 3 dni
275. Leadership and Communication Skills for Project Managers (Praha)
odporúčaný rozsah 3 dni
276. Leading and Managing High-Performing Project Teams (Praha)
odporúčaný rozsah 2 dni
277. LoadRunner 11 Essentials - Class Reservation (Praha)
odporúčaný rozsah 5 dní
278. LPI101 - LPIC-1 Exam Prep (Course 1) (Praha)
odporúčaný rozsah 4 dni
279. LPI101 - LPIC-1 Exam Prep (Course 1) (Bratislava)
odporúčaný rozsah 4 dni
280. LPI102 - LPIC-1 Exam Prep (Course 2) (Bratislava)
odporúčaný rozsah 4 dni
281. LPI102 - LPIC-1 Exam Prep (Course 2) (Praha)
odporúčaný rozsah 4 dni
282. LPI201 - LPIC-2 Exam Prep (Course 1) (Praha)
odporúčaný rozsah 4 dni
283. LPI201 - LPIC-2 Exam Prep (Course 1) (Bratislava)
odporúčaný rozsah 4 dni
284. LPI202 - LPIC-2 Exam Prep (Course 2) (Praha)
odporúčaný rozsah 4 dni
285. LPI202 - LPIC-2 Exam Prep (Course 2) (Bratislava)
odporúčaný rozsah 4 dni
286. LTE/LTE-Advanced technology (Praha)
odporúčaný rozsah 2 dni
287. Managing 3PAR Disk Arrays (Bratislava)
odporúčaný rozsah 3 dni
288. Managing 3PAR Disk Arrays (Praha)
odporúčaný rozsah 3 dni
289. Managing 3PAR Disk Arrays (Praha)
odporúčaný rozsah 3 dni
290. Managing HP 3PAR StoreServ II (Bratislava)
odporúčaný rozsah 2 dni
291. Managing HP 3PAR StoreServ II (Praha)
odporúčaný rozsah 2 dni
292. Managing HP 3PAR StoreServ II (Praha)
odporúčaný rozsah 2 dni
293. Managing HP 3PAR StoreServ III (Praha)
odporúčaný rozsah 3 dni
294. Managing HP 3PAR StoreServ III (Bratislava)
odporúčaný rozsah 3 dni
295. Managing HP 3PAR StoreServ III (Praha)
odporúčaný rozsah 3 dni
296. Managing Office 365 Identities and Services (20346) (Praha)
odporúčaný rozsah 5 dní
297. Managing Stakeholder Expectations and Relationships (Praha)
odporúčaný rozsah 2 dni
298. Manažer ISMS dle 27001 (Praha)
odporúčaný rozsah 5 dní
299. Manažer ITSM dle ISO/IEC 20000/ (Praha)
odporúčaný rozsah 5 dní
300. Manažer kvality dle ISO 9001:2015 (Praha)
odporúčaný rozsah 5 dní
301. Manažerské archetypy (Praha)
odporúčaný rozsah 1 deň
302. Mapa lidského jednání – Enneagram (Praha)
odporúčaný rozsah 2 dni
303. MASE - Architecting Multi-Site HPE Storage Solutions, Rev 16.11 … (Praha)
odporúčaný rozsah 2 dni
304. Metoda energy streaming (Praha)
odporúčaný rozsah 2 dni
305. Microsoft Azure Fundamentals (10979) (Praha)
odporúčaný rozsah 2 dni
306. Microsoft Azure Fundamentals (10979) (Praha)
odporúčaný rozsah 2 dni
307. Mobile and wireless technologies for managers (Praha)
odporúčaný rozsah 1 deň
308. Monitoring and Operating a Private Cloud (M20246) (Praha)
odporúčaný rozsah 5 dní
309. MYSQL Performance (Praha)
odporúčaný rozsah 2 dni
310. MYSQL Administration (Praha)
odporúčaný rozsah 2 dni
311. Network Node Manager i-Series 9.x Essentials - Public Training (Praha)
odporúčaný rozsah 5 dní
312. Networking with Windows Server 2016 (Praha)
odporúčaný rozsah 5 dní
313. Obchodní dovednosti (junior) (Praha)
odporúčaný rozsah 1 deň
314. Operations Manager 9.x on UNIX / Linux Administration Essentials (Praha)
odporúčaný rozsah 5 dní
315. Operations Manager 9.x on UNIX / Linux Advanced Administration (Praha)
odporúčaný rozsah 5 dní
316. Perl Programming (Praha)
odporúčaný rozsah 3 dni
317. Perl Programming Advanced (Praha)
odporúčaný rozsah 3 dni
318. PMP® Exam Prep Boot Camp (Praha)
odporúčaný rozsah 5 dní
319. PMP® Exam Prep Boot Camp (Bratislava)
odporúčaný rozsah 5 dní
320. POSIX Shell Programming (Praha)
odporúčaný rozsah 4 dni
321. PPM Center 9.x Advanced Training (Praha)
odporúčaný rozsah 4 dni
322. PPM Center 9.x Essentials Training (Praha)
odporúčaný rozsah 4 dni
323. Práce s vnitřní energií (Praha)
odporúčaný rozsah 2 dni
324. PRINCE2® Foundation (Praha)
odporúčaný rozsah 3 dni
325. PRINCE2® Foundation (Bratislava)
odporúčaný rozsah 3 dni
326. PRINCE2® Foundation (Praha)
odporúčaný rozsah 3 dni
327. PRINCE2® Foundation & Practitioner (Bratislava)
odporúčaný rozsah 5 dní
328. PRINCE2® Foundation & Practitioner (Praha)
odporúčaný rozsah 5 dní
329. PRINCE2® Foundation exam (Praha)
odporúčaný rozsah 1 hodina
330. PRINCE2® Practitioner (Bratislava)
odporúčaný rozsah 2 dni
331. PRINCE2® Practitioner (Praha)
odporúčaný rozsah 2 dni
332. PRINCE2® Practitioner exam (Praha)
odporúčaný rozsah 3 hodiny
333. Principles of Business Analysis (Bratislava)
odporúčaný rozsah 3 dni
334. Principles of Business Analysis (Praha)
odporúčaný rozsah 3 dni
335. Procurement for Project Managers (Praha)
odporúčaný rozsah 2 dni
336. Profesionální a efektivní telefonická komunikace (Praha)
odporúčaný rozsah 1 deň
337. Project Management Fundamentals (Bratislava)
odporúčaný rozsah 3 dni
338. Project Management Fundamentals (Praha)
odporúčaný rozsah 3 dni
339. Project Management Fundamentals and PMI-CAPM® exam prep (Praha)
odporúčaný rozsah 5 dní
340. Project Management Skills for Business Analysts (Bratislava)
odporúčaný rozsah 3 dni
341. Project Management Skills for Business Analysts (Praha)
odporúčaný rozsah 3 dni
342. Python programming (Praha)
odporúčaný rozsah 4 dni
343. Quality Center 11.x Essentials - Public Training (Praha)
odporúčaný rozsah 4 dni
344. Querying Data with Transact-SQL (20761) (Praha)
odporúčaný rozsah 5 dní
345. Querying Microsoft SQL Server (20461) (Praha)
odporúčaný rozsah 5 dní
346. RESILIA Foundation (Bratislava)
odporúčaný rozsah 3 dni
347. RESILIA Foundation (Praha)
odporúčaný rozsah 3 dni
348. RESILIA Foundation (Praha)
odporúčaný rozsah 3 dni
349. RESILIA Practitioner (Praha)
odporúčaný rozsah 2 dni
350. RESILIA Practitioner (Bratislava)
odporúčaný rozsah 2 dni
351. RESILIA Practitioner (Praha)
odporúčaný rozsah 2 dni
352. Server Virtualization with Windows Server Hyper-V® and System Center (Praha)
odporúčaný rozsah 5 dní
353. Service Manager 9.x Advanced - Public Training (Praha)
odporúčaný rozsah 5 dní
354. Service Manager 9.x Foundations - Public Training (Praha)
odporúčaný rozsah 5 dní
355. Service Manager 9.x Technical Configuration - Public Training (Praha)
odporúčaný rozsah 5 dní
356. Simple Network Management Protocol - SNMP (Praha)
odporúčaný rozsah 2 dni
357. SOA for Business Analysts (Praha)
odporúčaný rozsah 2 dni
358. SOA Management Briefing (Praha)
odporúčaný rozsah 2 dni
359. SOA Service Architecture and Business Modeling (Praha)
odporúčaný rozsah 5 dní
360. Start with Azure IaaS (Praha)
odporúčaný rozsah 1 deň
361. Strategie a taktiky vyjednávání (Praha)
odporúčaný rozsah 1 deň
362. Superdome 2 Administration (Bratislava)
odporúčaný rozsah 3 dni
363. Superdome 2 Administration (Praha)
odporúčaný rozsah 3 dni
364. Supporting and Troubleshooting Windows 10 (10982) (Praha)
odporúčaný rozsah 5 dní
365. Supporting and Troubleshooting Windows 10 (10982) (Praha)
odporúčaný rozsah 5 dní
366. To nejlepší z rétoriky Jana Přeučila (Praha)
odporúčaný rozsah 2 dni
367. Trénink brilantní paměti (Praha)
odporúčaný rozsah 1 deň
368. Unified Functional Testing 12.x Essentials (Praha)
odporúčaný rozsah 5 dní
369. Universal CMDB 9.x Essentials (Praha)
odporúčaný rozsah 5 dní
370. Updating Your Skills to SQL Server 2016 (10986) (Praha)
odporúčaný rozsah 3 dni
371. Updating Your Skills to SQL Server 2016 (10986) (Praha)
odporúčaný rozsah 3 dni
372. Upgrading Your Skills to MCSA Windows Server 2012 (20417) (Praha)
odporúčaný rozsah 5 dní
373. Upgrading Your Skills to MCSA: Windows Server 2016 (20743) (Praha)
odporúčaný rozsah 5 dní
374. Upgrading Your Skills to Windows Server 2016 (10983) (Praha)
odporúčaný rozsah 5 dní
375. Value Driven Portfolio Management (Praha)
odporúčaný rozsah 3 dni
376. Veeam Certified Engineer (VMCE) v9 (Praha)
odporúčaný rozsah 3 dni
377. Verifying and Validating the Solution (Praha)
odporúčaný rozsah 3 dni
378. Verifying and Validating the Solution (Praha)
odporúčaný rozsah 3 dni
379. Verifying and Validating the Solution (Bratislava)
odporúčaný rozsah 3 dni
380. VMware vCloud: Architecting the VMware Cloud (Praha)
odporúčaný rozsah 3 dni
381. VMware vRealize Operations Manager: Install, Configure, Manage [v6.0] (Praha)
odporúčaný rozsah 5 dní
382. VMware vSphere Bootcamp [v6.0] (Praha)
odporúčaný rozsah 5 dní
383. VMware vSphere: Fast track [v6.0] (Praha)
odporúčaný rozsah 5 dní
384. VMware vSphere: Install, Configure, Manage [V6.5] (Praha)
odporúčaný rozsah 5 dní
385. VMware vSphere: Install, Configure, Manage [V6.5] (Bratislava)
odporúčaný rozsah 5 dní
386. VMware vSphere: Install, Configure, Manage [V6.5] (Praha)
odporúčaný rozsah 5 dní
387. VMware vSphere: Optimize and Scale [v6.5] (Praha)
odporúčaný rozsah 5 dní
388. VMware vSphere: Troubleshooting Workshop [v6.0] (Praha)
odporúčaný rozsah 5 dní
389. VMware vSphere: What's New [V5.5 to V6.5] (Praha)
odporúčaný rozsah 3 dni
390. VMware vSphere: Skills for Operators [v6] (Praha)
odporúčaný rozsah 2 dni
391. Zen prezentace (Praha)
odporúčaný rozsah 2 dni
392. Zvyšování výkonu týmu (Praha)
odporúčaný rozsah 2 dni

Žiadne položky.

Žiadne položky.

Žiadne položky.

Lokalita firmy
Kontaktné údaje
Adresa
Za Brumlovkou 5/1559, Praha, 14021
IČO
62418742
Tel:
+420 776 767 884
Fax:
+420 261 307 394
Web:
www.hpskoleni.cz
Email:
education.czsk@hpe.com
Certifikát ISO
Poradenstvo
 • Personalistika
 • Manažment
 • Informačné technológie

Nenašli ste kurz, ktorý ste hľadali?

Zadajte dopyt na vzdelávacie služby, ktorý bude rozposlaný vzdelávacím spoločnostiam na stránkach www.education.sk.

Zadať dopyt