Spoločnosť zaoberajúca sa nezávislým hodnotením rizík, manažérskych systémov podľa noriem ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO/TS 16949, ISO 27001, ISO 22000, BRC, SA 8000, HACCP a ďalších. Školiace aktivity v oblasti riadenia rizík a manažérskych systémov.

Firma ponúka vzdelávacie aktivity

Kurzy pre verejnosť

1. MSA – Spôsobilosť meracích systémov (Považská Bystrica)
27.3.2017 (2)
222 €
2. Interný audítor kvality podľa normy IATF 16949:2016 - preškolenie… (Považská Bystrica)
28.3 - 29.3.2017 (3)
432 €
3. Kurz Interný audítor QMS podľa normy ISO 9001:2015 - akreditovaný IRCA (Trnava)
28.3 - 29.3.2017 (2)
408 €
4. Zodpovednosť za nebezpečné výrobky výrobcov a dodávateľov v… (Bratislava)
28.3.2017 (2)
240 €
5. Kurz Interný audítor integrovaného manažérskeho systému podľa… (Piešťany)
3.4 - 6.4.2017
678 €
6. 3 metodiky - APQP, PPAP a FMEA (Považská Bystrica)
6.4 - 7.4.2017 (3)
408 €
7. Nové požiadavky a zmeny v norme ISO 9001:2015 (Piešťany)
11.4.2017 (2)
222 €
8. Kurz Nové požiadavky a zmeny v norme ISO 9001:2015 (Trnava)
11.4.2017 (4)
222 €
9. Efektívny audit dodávateľov (Trenčianske Teplice)
24.4 - 25.4.2017
408 €
10. SPC - Základy štatistiky (Piešťany)
24.4 - 25.4.2017 (2)
408 €
11. Kontrolný plán – eliminácia reklamácií (Piešťany)
27.4 - 28.4.2017 (2)
408 €
12. Kurz Nové požiadavky a zmeny v norme ISO 14001:2015 (Trenčianske Teplice)
3.5.2017 (2)
222 €
13. Plánovanie a riadenie projektov v automobilovom priemysle (Piešťany)
4.5.2017 (2)
222 €
14. Hodnotenie dodávateľov v automobilovom priemysle (Piešťany)
5.5.2017
222 €
15. Riešenie problémov a analýza koreňových príčin (Považská Bystrica)
5.5.2017
222 €
16. Technik kvality 21. storočia (Piešťany)
9.5 - 11.5.2017 (3)
1 440 €
17. Kurz vedúci/externý audítor QMS - IRCA podľa normy ISO 9001:2015 (Považská Bystrica)
22.5 - 26.5.2017 (2)
1 200 €
18. Nástroje na zabezpečenie kvality – QFD a DOE (Považská Bystrica)
1.6.2017
222 €
19. Global 8D report (Považská Bystrica)
2.6.2017
222 €
20. Špecifické požiadavky nemeckých OEMs - aktualizované podľa novej… (Trnava)
7.6 - 8.6.2017
408 €
21. Kurz vedúci /externý audítor ISO 14001:2015 -IRCA (Trnava)
12.6 - 16.6.2017
1 200 €
22. Požiadavky novej normy a cesta od ISO/TS 16949 K IATF 16949:2016 (Považská Bystrica)
14.6.2017
300 €
23. VDA 6.5 - Audit produktu (ver. 2, 2008) (Piešťany)
22.6.2017
222 €
24. POKA YOKE (Piešťany)
23.6.2017
222 €
25. Požiadavky normy ISO 19011:2012 (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
222 €
26. Riadenie projektov podľa VDA (Piešťany)
otvára sa podľa záujmu
222 €
27. Kurz Interný audítor bezpečnosti informácií podľa ISO 27001:2013 (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
474 €
28. FMEA – analýza možných chýb a dôsledkov (Považská Bystrica)
otvára sa podľa záujmu
222 €
29. Riadenie projektov v automobilovom priemysle (Piešťany)
otvára sa podľa záujmu
222 €
30. Enterprise Risk Management / Celofiremné riadenie rizík (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
474 €
31. Moderné riadenie bezpečnosti (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
474 €
32. Vedúci (externý) audítor SMBOZP podľa požiadaviek OHSAS 18001:2007 -… (Trnava)
otvára sa podľa záujmu
1 200 €
33. Implementácia normy ISO 50001:2011 (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
222 €
34. SCC/BES - Basic Elements of Safety (robotnícke profesie) (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
210 €
35. Interný audítor integrovaného manažérskeho systému podľa požiadaviek… (Piešťany)
otvára sa podľa záujmu
510 €
36. Meranie účinnosti ISMS (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
240 €
37. Procesný prístup v automobilovom priemysle (Považská Bystrica)
otvára sa podľa záujmu
222 €
38. Risk management pre výrobcov zdravotníckych pomôcok podľa ISO 14971… (Piešťany)
otvára sa podľa záujmu
240 €
39. Vedúci audítor/Manažér MDD 93/42/E EC pre zdravotnícke prostriedky (Piešťany)
otvára sa podľa záujmu
1 200 €
40. 7 pokročilých nástrojov zlepšovania kvality (Považská Bystrica)
otvára sa podľa záujmu
408 €
41. Riadenie rizík podľa požiadaviek nových noriem ISO 9001:2015 a ISO… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
240 €
42. VDA 6.3 – PROCESS AUDIT (non-licenced) (Piešťany)
otvára sa podľa záujmu
474 €
43. Kurz Zvyšovanie kvalifikácie Interných audítorov QMS podľa normy ISO… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
408 €
44. VDA 6.3 - Audit výrobného procesu (nelicencovaný) (Trnava)
otvára sa podľa záujmu
408 €
45. Kultúra bezpečnosti v praxi (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
240 €
46. Praktické riadenie rizík ISMS (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
240 €
47. Auditor bezpečnosti potravín podľa ISO 22000:2005 (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
408 €
48. Integrácia rizikového prístupu v QES (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
474 €
49. Interný audítor IRIS Rev.2 (Trenčianske Teplice)
otvára sa podľa záujmu
408 €
50. Interný audítor životného prostredia podľa požiadaviek ISO 14001:2015… (Považská Bystrica)
otvára sa podľa záujmu
408 €
51. Interný audítor ISO 50001 (Trnava)
otvára sa podľa záujmu
408 €
52. SCC/SOS - Safety for Operational Supervisors (operátori, manažéri) (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
210 €
53. Vedúci / externý audítor bezpečnosti informácií podľa požiadaviek ISO… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
1 440 €
54. VDA 2:2012, 5. vydanie v porovnaní s PPAP:2006, 4. vydanie (Trnava)
otvára sa podľa záujmu
222 €
55. Interný audítor kvality podľa požiadaviek ISO 13485:2012 (Považská Bystrica)
otvára sa podľa záujmu
408 €
56. 7 jednoduchých nástrojov zlepšovania kvality (Trnava)
otvára sa podľa záujmu
408 €

Kurzy na mieru

1. 3 metodiky - APQP, PPAP a FMEA (Považská Bystrica)
odporúčaný rozsah 2 dni
2. 7 jednoduchých nástrojov zlepšovania kvality (Trnava)
odporúčaný rozsah 2 dni
3. 7 pokročilých nástrojov zlepšovania kvality (Považská Bystrica)
odporúčaný rozsah 2 dni
4. Auditor bezpečnosti potravín podľa ISO 22000:2005 (Bratislava)
odporúčaný rozsah 2 dni
5. Efektívny audit dodávateľov (Trenčianske Teplice)
odporúčaný rozsah 2 dni
6. Enterprise Risk Management / Celofiremné riadenie rizík (Bratislava)
odporúčaný rozsah 2 dni
7. FMEA – analýza možných chýb a dôsledkov (Považská Bystrica)
odporúčaný rozsah 1 deň
8. Global 8D report (Považská Bystrica)
odporúčaný rozsah 1 deň
9. Hodnotenie dodávateľov v automobilovom priemysle (Piešťany)
odporúčaný rozsah 1 deň
10. Implementácia normy ISO 50001:2011 (Bratislava)
odporúčaný rozsah 1 deň
11. Integrácia rizikového prístupu v QES (Bratislava)
odporúčaný rozsah 2 dni
12. Interný audítor integrovaného manažérskeho systému podľa požiadaviek… (Piešťany)
odporúčaný rozsah 3 dni
13. Interný audítor IRIS Rev.2 (Trenčianske Teplice)
odporúčaný rozsah 2 dni
14. Interný audítor ISO 50001 (Trnava)
odporúčaný rozsah 2 dni
15. Interný audítor kvality podľa normy IATF 16949:2016 - preškolenie… (Považská Bystrica)
odporúčaný rozsah 2 dni
16. Interný audítor kvality podľa požiadaviek ISO 13485:2012 (Považská Bystrica)
odporúčaný rozsah 2 dni
17. Interný audítor životného prostredia podľa požiadaviek ISO 14001:2015… (Považská Bystrica)
odporúčaný rozsah 2 dni
18. Kontrolný plán – eliminácia reklamácií (Piešťany)
odporúčaný rozsah 2 dni
19. Kurz Interný audítor bezpečnosti informácií podľa ISO 27001:2013 (Bratislava)
odporúčaný rozsah 2 dni
20. Kurz Interný audítor integrovaného manažérskeho systému podľa… (Piešťany)
odporúčaný rozsah 4 dni
21. Kurz Interný audítor QMS podľa normy ISO 9001:2015 - akreditovaný IRCA (Trnava)
odporúčaný rozsah 2 dni
22. Kurz vedúci /externý audítor ISO 14001:2015 -IRCA (Trnava)
odporúčaný rozsah 5 dní
23. Kurz vedúci/externý audítor QMS - IRCA podľa normy ISO 9001:2015 (Považská Bystrica)
odporúčaný rozsah 5 dní
24. Kurz Zvyšovanie kvalifikácie Interných audítorov QMS podľa normy ISO… (Bratislava)
odporúčaný rozsah 2 dni
25. Meranie účinnosti ISMS (Bratislava)
odporúčaný rozsah 1 deň
26. Moderné riadenie bezpečnosti (Bratislava)
odporúčaný rozsah 2 dni
27. MSA – Spôsobilosť meracích systémov (Považská Bystrica)
odporúčaný rozsah 1 deň
28. Nástroje na zabezpečenie kvality – QFD a DOE (Považská Bystrica)
odporúčaný rozsah 1 deň
29. Nové požiadavky a zmeny v norme ISO 9001:2015 (Piešťany)
odporúčaný rozsah 1 deň
30. Požiadavky normy ISO 19011:2012 (Bratislava)
odporúčaný rozsah 1 deň
31. Praktické riadenie rizík ISMS (Bratislava)
odporúčaný rozsah 1 deň
32. Procesný prístup v automobilovom priemysle (Považská Bystrica)
odporúčaný rozsah 1 deň
33. Riadenie projektov podľa VDA (Piešťany)
odporúčaný rozsah 1 deň
34. Riadenie projektov v automobilovom priemysle (Piešťany)
odporúčaný rozsah 1 deň
35. Riadenie rizík podľa požiadaviek nových noriem ISO 9001:2015 a ISO… (Bratislava)
odporúčaný rozsah 1 deň
36. Riešenie problémov a analýza koreňových príčin (Považská Bystrica)
odporúčaný rozsah 1 deň
37. Risk management pre výrobcov zdravotníckych pomôcok podľa ISO 14971… (Piešťany)
odporúčaný rozsah 1 deň
38. SCC/BES - Basic Elements of Safety (robotnícke profesie) (Bratislava)
odporúčaný rozsah 2 dni
39. SCC/SOS - Safety for Operational Supervisors (operátori, manažéri) (Bratislava)
odporúčaný rozsah 2 dni
40. SPC - Základy štatistiky (Piešťany)
odporúčaný rozsah 2 dni
41. Špecifické požiadavky nemeckých OEMs - aktualizované podľa novej… (Trnava)
odporúčaný rozsah 2 dni
42. Technik kvality 21. storočia (Piešťany)
odporúčaný rozsah 9 dní
43. VDA 2:2012, 5. vydanie v porovnaní s PPAP:2006, 4. vydanie (Trnava)
odporúčaný rozsah 1 deň
44. VDA 6.3 - Audit výrobného procesu (nelicencovaný) (Trnava)
odporúčaný rozsah 2 dni
45. VDA 6.3 – PROCESS AUDIT (non-licenced) (Piešťany)
odporúčaný rozsah 2 dni
46. Vedúci (externý) audítor SMBOZP podľa požiadaviek OHSAS 18001:2007 -… (Trnava)
odporúčaný rozsah 5 dní
47. Vedúci / externý audítor bezpečnosti informácií podľa požiadaviek ISO… (Bratislava)
odporúčaný rozsah 5 dní
48. Vedúci audítor/Manažér MDD 93/42/E EC pre zdravotnícke prostriedky (Piešťany)
odporúčaný rozsah 5 dní
49. Zodpovednosť za nebezpečné výrobky výrobcov a dodávateľov v… (Bratislava)
odporúčaný rozsah 1 deň

Žiadne položky.

Žiadne položky.

Žiadne položky.

Lokalita firmy
Kontaktné údaje
Adresa
Sabinovská 8, Bratislava, 821 02
IČO
35849509
DIČ
2021705268
Tel:
+421 2 444 55 282
Web:
www.dnvgl.sk
Email:
daniela.matyasova@dnvgl.com

Nenašli ste kurz, ktorý ste hľadali?

Zadajte dopyt na vzdelávacie služby, ktorý bude rozposlaný vzdelávacím spoločnostiam na stránkach www.education.sk.

Zadať dopyt