Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

Sme spoločnosť, ktorá vo svete publikovania odborných informácií pôsobí viac ako 20 rokov. Poradca podnikateľa (PP) je značkou, ktorá sa ako prvá začala zaoberať aplikáciou legislatívy v bežnej praxi a stala sa uznávanou autoritou na trhu ekonomických a právnych informácií v Slovenskej republike.

Portfólio najpopulárnejších produktov ekonomického a právneho charakteru tvoria printové periodiká z produktovej rady PP – Daňový a účtovný poradca podnikateľa, Personálny a mzdový poradca podnikateľa, Dane a účtovníctvo, Práca, mzdy a odmeňovanie a Úplné znenia zákonov. Neodmysliteľnou súčasťou našich služieb je i písomné a telefonické odborné poradenstvo pre našich zákazníkov, riešenia ich konkrétnych potrieb a problémov prostredníctvom odborníkov v danej oblasti.

Vďaka kvalite poskytovaných služieb a schopnosti pružne realizovať svoje zákazky je vydavateľstvo Poradca podnikateľa dlhoročným partnerom štátnych inštitúcií v oblasti zabezpečovania marketingu, tlače, distribúcie a služieb zákazníkom pre štátne periodiká vydávané Ministerstvom spravodlivosti SR (Zbierka zákonov SR a Justičná revue od roku 1998), Ministerstvom financií SR (Finančný spravodajca od roku 2002), Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (Vestník Úradu pre reguláciu sieťových odvetví).

Sledujeme trendy digitalizácie v našom odvetví podnikania a dlhodobo sa výrazne orientujeme na elektronickú formu publikovania informácií. Na trhu úspešne prevádzkujeme v rámci vydavateľského domu PP významné webové portály: www.epi.sk – on-line ekonomický a právny systém, www.vssr.sk – on-line komplexné informácie pre verejnú správu, ktoré sú jedinečné v celoeurópskom meradle na základe spojenia technológie na báze Verity v kombinácii s detailným štruktúrovaním a vzájomným prepojením dát.

Počúvame svojich zákazníkov a vnímame ich potreby. Od roku 2009 vydávame časopis Zisk – www.ezisk.sk, ktorého cieľom je inšpirovať a motivovať manažérov, informovať ich o nových trendoch v riadení, podnikaní, marketingu a obchode.

Od svojho vzniku v roku 1997 podporujeme Nadáciu Rozum a Cit (www.rozumacit.sk), ktorej hlavným poslaním je pomáhať opusteným deťom a umožniť im prežiť detstvo uprostred milujúcej rodiny.

Filozofia nášho podnikania a naše aktivity sú založené na partnerstvách, ktoré si ctíme.

Firma ponúka vzdelávacie aktivity

Kurzy pre verejnosť

1. Obchodovanie cez internet z pohľadu DPH a dane z príjmov (Bratislava)
4.4.2017
84 €
2. Obchodovanie cez internet z pohľadu DPH a dane z príjmov (Nitra )
5.4.2017
84 €
3. Pravidlá fakturácie v praktických príkladoch (účtovné a daňové… (Košice )
6.4.2017
78 €
4. Obchodovanie cez internet z pohľadu DPH a dane z príjmov (Trenčín )
6.4.2017
84 €
5. Ochrana osobných údajov v personálnej a mzdovej agende (Bratislava)
11.4.2017
78 €
6. Intrastat – aktuálne v roku 2017 (Žilina)
11.4.2017
96 €
7. Intrastat – aktuálne v roku 2017 (Košice )
12.4.2017
96 €
8. Zamestnávanie cudzincov a vysielanie zamestnancov do zahraničia v… (Košice )
19.4.2017
78 €
9. Nemocenské dávky a dôchodky (Bratislava )
21.4.2017
69 €
10. Zmeny v zákone o službách zamestnanosti od 1. 5. 2017 (práca… (Košice )
21.4.2017
66 €
11. Zmeny v zákone o službách zamestnanosti od 1. 5. 2017 (práca… (Žilina)
24.4.2017
66 €
12. Zmeny v zákone o službách zamestnanosti od 1. 5. 2017 (práca… (Bratislava)
25.4.2017
78 €
13. Zákonník práce pod lupou (Žilina )
25.4 - 26.4.2017
216 €
14. Obchodovanie cez internet z pohľadu DPH a dane z príjmov (Banská Bystrica )
25.4.2017
84 €
15. Nemocenské dávky a dôchodky (Košice )
25.4.2017
69 €
16. Zmeny v zákone o službách zamestnanosti od 1. 5. 2017 (práca… (Trenčín )
26.4.2017
66 €
17. Obchodovanie cez internet z pohľadu DPH a dane z príjmov (Poprad)
27.4.2017
84 €
18. Zamestnávanie cudzincov a vysielanie zamestnancov do zahraničia v… (Žilina )
28.4.2017
78 €
19. DPH - praktické vypĺňanie tlačív Daňového priznania, Súhrnného a… (Bratislava)
28.4.2017
84 €
20. Finančná analýza v kontrolingu, kalkulácia a cenotvorba (Bratislava)
3.5 - 4.5.2017
192 €
21. DPH v praxi - zmeny od 1. 1. 2017 a ich aplikácia do praxe (Žilina )
5.5.2017
78 €
22. Daňové spory a ich riešenie (Nitra )
9.5.2017
78 €
23. DPH v praxi - zmeny od 1. 1. 2017 a ich aplikácia do praxe (Bratislava)
9.5.2017
78 €
24. Obchodovanie cez internet z pohľadu DPH a dane z príjmov (Žilina )
10.5.2017
84 €
25. Finančná analýza v kontrolingu, kalkulácia a cenotvorba (Žilina )
11.5 - 12.5.2017
192 €
26. Ochrana osobných údajov – nové usmernenia, aktuality a nariadenie o… (Bratislava )
12.5.2017
78 €
27. Ochrana osobných údajov – nové usmernenia, aktuality a nariadenie o… (Bratislava )
12.5.2017
78 €
28. Ochrana osobných údajov – nové usmernenia, aktuality a nariadenie o… (Žilina )
15.5.2017
78 €
29. Ochrana osobných údajov – nové usmernenia, aktuality a nariadenie o… (Košice )
16.5.2017
78 €
30. Obchodovanie cez internet z pohľadu DPH a dane z príjmov (Prešov)
17.5.2017
84 €
31. Obchodovanie cez internet z pohľadu DPH a dane z príjmov (Košice )
18.5.2017
84 €
32. Elektronické schránky v zmysle zákona o e-Governmente (Košice )
19.5.2017
60 €
33. Zákonník práce pod lupou (Bratislava )
25.5 - 26.5.2017
216 €
34. Elektronické schránky v zmysle zákona o e-Governmente (Prešov)
26.5.2017
60 €
35. Zrážky zo mzdy, exekučné zrážky (Bratislava)
19.6.2017
69 €
36. Zrážky zo mzdy, exekučné zrážky (Žilina)
22.6.2017
69 €
37. Ochrana osobných údajov v kamerových systémoch (Bratislava )
otvára sa podľa záujmu
78 €
38. Transferové oceňovanie právnických osôb v zriaďovacej pôsobnosti… (Žilina )
otvára sa podľa záujmu
78 €
39. Transferové oceňovanie právnických osôb v zriaďovacej pôsobnosti… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
78 €
40. Transferové oceňovanie – zmeny v roku 2017 (Žilina )
otvára sa podľa záujmu
78 €

Žiadne položky.

Žiadne položky.

Žiadne položky.

Žiadne položky.

Lokalita firmy
Kontaktné údaje
Adresa
Martina Rázusa 23A, Žilina, 01001
IČO
31592503
DIČ
2020449189
Tel:
041 7053 888, 0915480643
Web:
www.profivzdelavanie.sk
Email:
profivzdelavanie@pp.sk

Nenašli ste kurz, ktorý ste hľadali?

Zadajte dopyt na vzdelávacie služby, ktorý bude rozposlaný vzdelávacím spoločnostiam na stránkach www.education.sk.

Zadať dopyt